• Informacja

     • Informujemy, że w dniach 11 i 12 kwietnia ( egzaminy gimnazjalne)  nie będzie kursował bus szkolny. 

       

       

     • EGZAMIN GIMNAZJALNY

     • Informujemy, że w dniach 10,11, i 12 kwietnia 2019 roku

      o godz. 9.00 i 11.00 odbędą się egzaminy gimnazjalne.

      Prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły na godz. 8.15.

      Każdy zdający egazmin może mieć ze sobą butelkę wody

      i  obowiązkowo czarny długopis a podczas egzaminu z matematyki linijkę.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych 

      i korzystania z nich podczas egzaminów.

      Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników i powodzenia!

       

       

     • LAUREACI KONKURSU WIELKANOCNEGO

     • I miejsce
      Ola Ryng 1b
      Hanna Surażyńska 2a


      II miejsce
      Maja Olszyna 4a
      Nikola i Martyna Olszyna 4a
      Oliwia Budek 2a
      Zosia Jarosław ska 1b


      III miejsce
      Maria Surażyńska 2a
      Ola Jusińsja 1b
      Adam Kijak 1a
      Kuba Pisarek 1a

      Jan Pisarek OP

      II miejsce
      Martyna Retmańczyk 1b
      Szymon Seredyński 2a
      Tytus Kokoszka 2a
      Alicja Kijak 2b


      Wyróżnienia
      Julia Kawka 1b
      Zuzia Borek 1a
      Zuzia Wasilewska 1b

      Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i dziekujemy za tak liczny udział w konkursie

       

       

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

     •  

       

       

       

       

       Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone

      od niedawna (od 2008 r.) z inicjatywy małżonki katarskiego emira.

      Jego symbolem jest kolor niebieski, dziękujemy za przyłączenie

      się do akcji. Jako oddział przedszkolne,  jesteśmy mocno

      zaangażowani w zwiększanie świadomości potrzeb dzieci

      autystycznych.

      Edukacja włączająca to formuła, według której funkcjonują

      nasze oddziały przedszkolne.  Zgodnie z nią podejmujemy

      działania, aby nie tylko włączyć dzieci z autyzmem

      lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju do grupy rówieśniczej,

      ale również dostosować otoczenie, metody pracy i warunki

      do potrzeb wszystkich dzieci.

       

       

     • Zawiadomienie

     • Stare Załubice, 05.04.2019 r.

       

       

       

       

       

       

      ZAWIADOMIENIE
       

      W dniu 3 kwietnia 2019 roku, otrzymałem pisemną informację

      Znak Z/o ZNP/0148/016.25/19 od Komitetu Strajkowego

      utworzonego przez Pracowników w Szkole Podstawowej

      w Starych Załubicach im. Armii Krajowej, o gotowości strajkowej

      od dnia 8 kwietnia 2019 r.

      W związku z powyższym zawiadamiam Rodziców i Uczniów o strajku,

      który rozpocznie się w szkole w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Od tego

      dnia do odwołania szkoła nie będzie prowadziła zajęć

      dydaktyczno – wychowawczych. Nie będzie również zorganizowana

      opieka świetlicowa.

      Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

      Informuje, że w dniach egzaminów (gimnazjalny – 10,11 i 12 kwietnia

      oraz ósmoklasisty 15,16 i 17 kwietnia) uczniowie zdający

      egzamin przychodzą zgodnie z harmonogramem.

      Jako dyrektor szkoły postaram się zapewnić prawidłowy przebieg egzaminów.

       

      O wszelkich zmianach będę informował przez stronę szkoły, aplikację 4Parents oraz na tablicach informacyjnych szkoły.

       

       

      Z poważaniem

       

      Dyrektor

      mgr Edward Biernacki

       

       

     • Zmiana terminu zebrania III a gim.

     • Szanowni Rodzice,

      informujemy, że w związku z nieobecnością wychowawcy klasy III a gim. zebranie nie odbędzie

      się 4 kwietnia. Termin zebrania zostanie podany po powrocie nauczyciela.   

       

       

       

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

     • Szanowni Rodzice, zapraszamy w dniu 04.04.2019 r.

      na zebranie :

       

      KLASY I – III - godz. 17.00

      I a – sala 3

      I b – sala 4

      II a – sala 5

      II b – sala 6 - godz. 17.30

      III a - sala 7

      III b – sala 9

       

      KLASY IV – VIII i III gimnazjum godz. 18.00

      IV a - sala 5

      IV b -  sala 4

      V a -   sala 7

      V b -   sala 9

      VI  -    sala 4

      VII -    sala 10

      VIII a -  sala 8

      VIII b -  sala 14

      III a gim.-  sala 12

      III b gim.-  sala 11

       

      Zebrania w oddziałach przedszkolnych odbędą się 25 kwietnia (czwartek)

      o godz. 17.00

       

     • Koncert "Czas się budzić"

     •  

      21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny dzieci z klas I-III wysłuchały koncertu w wykonaniu

       artystów z Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego pt „ Czas się budzić” . Podczas 

      koncertu była okazja by posłuchać brzmienia trąbki w kilku utworach oraz poznać jej 

      budowę. Koncert został sfinansowany przez Radę Rodziców.

       

       

       

     • Konkurs Wielkanocny

     •  

       

      KONKURS

      WIELKANOCNY

      PALMY I OZDOBY WIELKANOCNE”

      PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW

      PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

      FORMA PRACY-PRZESTRZENNA

      TERMIN SKŁADANIA PRAC- 1 KWIETNIA 2019 r.

      DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 3 KWIETNIA 2019 r.

       

      WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRACY JEST JEJ SAMODZIELNE WYKONANIE PRZEZ DZIECKO

       

       

       

       

     • Dzień otwarty

     • 11 marca w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej odył się dzień otwarty zarówno dla dzieci

      z oddziałów przedszkolnych, jak i dla naszych przyszłych pierwszoklasitów. 

      Choć frekwencja była bardzo niska, to jednak rodzice i dzieci, które do nas zawitały,

      wzięły udział w zajęciach otwartych, które przygotowały p. Magda Olejnik i p. Anna 

      Jarzęowska dla pierwszaków oraz p. Monika Czyżo i p. Katarzyna Pasik -Domańska dla 

      dzieci z oddziałów przedszkolnych. Pani Hanna Rasińska - logopeda i pani Małgorzata Kopka 

      - terapeuta pedagogiczny przygotowały szereg ciekawych ćwiczeń dla przyszłych uczniów. 

      Za udział w zajęciach dzieci otrzymały nagrody:)

       

       

       

       

     • Międzyprzedszkolny konkurs "Najpiękniejsza maska"

     • Dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym

      "Najpiękniejsza maska karnawałowa" organizowanym przez OP przy Szkole Podstawowej

      im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i wrażliwości

      estetycznej uczniów,  inspirowanie ich do pracy twórczej, kształtowanie zainteresowań różnorodnymi

      technikami plastycznymi, wzbogacenie wiedzy o tradycjach karnawału. Z każdej  grupy została

      wybrana jedna maska, która wzięla udział w drugiej części konkursu. Przedszkolaki, których maski

      zostały wybrane otrzymały pamiątkowe dyplomy:)

       

       

       

     • INFORMACJA O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH/ PONADPODSTAWOWYCH

     •  

       

      Kuratorium Oświaty w Warszawie

      Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

      Warszawa, dn. 06 marca 2019 r.

      KPZ.571.6.43.2018.AP

      Do Gmin oraz Dyrektorów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

      woj. mazowieckiego dotyczy:

      informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

      oraz punktach informacyjnych

      Szanowni Państwo,

      Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16

      marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

      publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji

      Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

      uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

       czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami

      idotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół

      ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować

      uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium

      Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół

      (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkolponadpodstaw/13352,

      Wykaz-szkolponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html).

       

      Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne

      (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878, Punkt informacyjny-rekrutacja

      -do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html),  a na stronie internetowej kuratorium po

      zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych

      miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

       

      Z poważaniem   z up. Mazowieckiego

      Kuratora Oświaty-/

      Magdalena Cichostępska

      Dyrektor Wydziału Kształcenia

      Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

       

       

     • DZIEŃ OTWARTY

     • Szanowni Rodzice

      Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi

      11 marca 2019 r. w godz. 16.00 -17.00

      do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40

      na Dzień Otwarty

      dla naszych przyszłych uczniów i przedszkolaków

       

      pod hasłem:

       

      Przedszkole moich marzeń”

      Szkoła moich marzeń”

       

      Pragniemy umożliwić Państwu i dzieciom bliższe poznanie

      placówki oraz jej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

       

       

       

       

       

       

       

     • KINO SFERYCZNE

     •  Przedszkolaki miały nie lada atrakcję,  przybyło do nich kino sferyczne, celem było zainteresowanie

      nową, nietradycyjną formą kształcenia. Dzieci znacznie lepiej zrozumiały  i zapamiętały 

      przekazywaną im wiedzę, poprzez atrakcyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe,

      dzięki którym nauka stała się ciekawsza i bardziej zajmująca. W trakcie pokazu przedszkolaki 

      obejrzały filmy dostosowane do programu kształcenia przedszkolnego.

     • KONKURS "Z JĘZYKIEM POLSKIM ZA PAN BRAT"

     •  

      Konkurs wiedzy o języku pt. „Z językiem polskim za pan brat”

       

      21 lutego, w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego, w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy

      o języku pt. „Z językiem polskim za pan brat”, który adresowany był do uczniów klas IV.

      Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę w zakresie ortografii, fleksji (odmiany wyrazów), składni, frazeologii

      i znajomości norm poprawności językowej.

      Nagrodzeni uczniowie dyplomem oraz książką to:

       

      I miejsce - Hubert Ryng i Julia Polak

      II miejsce - Carmen Skweres i Martyna Olszyna

       

      Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom za udział w konkursie. Byli to uczniowie:

      Maja Bednarczyk

      Wiktoria Plona

      Weronika Podlaska

      Wiktoria Matwiejko

      Daria Stępień

      Nikola Olszyna

      Jakub Polak

       

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

       

       

       

     • OBCHODY 77 ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ ORAZ ŚWIĘTA SZKOŁY

     • 77 lat temu, 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o

      przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za największe

      i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. AK realizowała

      swe cele poprzez prowadzenie walki bieżącej i przygotowywanie powstania powszechnego.

      Walka bieżąca prowadzona była głównie przez akcje małego sabotażu, akcje sabotażowo-dywersyjne,

      bojowe i bitwy partyzanckie z siłami policyjnymi oraz regularnym wojskiem niemieckim.

      Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach odbyły się uroczystości

      upamiętniające tamte wydarzenia. Obchody zostały otwarte przez dyrektora szkoły p. Edwarda

      Biernackiego,powitał licznie gości m.in. dyrektorów radzymińskich szkół, członków ŚZŻAK,

      przedstawicieli władz samorządowych, delegacje z MKH im. AK ZR z prezesem na czele, najbliższych

      krewnych Anieli Janusz ps. Jagoda - Państwa Elżbietę i Zdzisława Sołowiejów).

      Następnie p. Dyrektor wygłosił prelekcję na temat dziejów Armii Krajowej i historii naszej szkoły,

      która kultywuje tradycje AK. Następnie uczniowie przedstawili widowni zapadający w pamięć,

      spektakl w reżyserii p. Edyty Rudy upamiętniający postać Danuty Siedzikówny ps. Inka.

      Kolejnym elementem części artystycznej był przygotowany i poprowadzony przez

      p. Katarzynę Brzozowską, występ szkolnego chóru, który zaprezentował pełną gamę

      znanych utworów patriotycznych związanych z okresem okupacji i II Wojny Światowej.

      Po części artystycznej przemówienia wygłosił m.in. Prezes Światowego Związku Żołnierzy

      Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Wschód p. Mirosław Widlicki, Prezes Obwodu Rajski

      Ptak Radzymin p. Jan Wnuk oraz wiceburmistrz miasta i gminy Radzymin

      p. Krzysztof Dobrzyniecki. Po przemówieniach Prezes ŚZŻAK wręczył Dyrektorowi

      S.P. im. Armii Krajowej, p. Edwardowi Biernackiemu w Starych Załubicach

      honorową opaskę ŚZŻAK oraz odznaczył medalem za zasługi na rzecz ŚZŻAK 

      nauczyciela historii p. Tomasza Pałaszewskiego. Na zakończenie części oficjalnej,

      zebrani gości złożyli wieńce i znicze na pomniku upamiętniającym załubickich

      żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości w Starych Załubicach uatrakcyjnili uczniowie

      I Liceum PUL w Wołominie, swoim ekscytującym pokazem zdolności wojskowych,

      technik samoobrony. Pokaz zrobił bardzo duże wrażenia na zebranej widowni.

      Na zakończenie uroczystości wystąpili przedstawiciele grupy rekonstrukcji historycznych

      "Kerin", którzy zaprezentowali żywą lekcję historii na temat odzyskania Niepodległości przez Polskę.

       

       

       

     • 77 ROCZNICA UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

     • Uroczystości z okazji 77. rocznicy utworzenia Armii Krajowej

      Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach i Międzyszkolny Klub

      Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej zapraszają w najbliższy czwartek

      14 lutego na uroczystości z okazji 77. rocznicy utworzenia Armii Krajowej, 

      która była symbolem determinacji i woli walki  Polaków z okupantami podczas II wojny

      światowej. Zachęcamy wszystkich Mieszkańców gminy Radzymin do udziału. 

      Uroczystości o godz. 9:00 w SP im. Armii Krajowej w Starych Załubicach 

      W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach o godz. 9:00 rozpoczną

      się uroczystości rocznicowe połączone z obchodami święta Szkoły. W programie m.in.

      występ artystyczny uczniów, żywa lekcja historii pt. „Niepodległa” i złożenie kwiatów

      pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom AK. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele

      Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, reprezentanci władz samorządowych, delegacje szkół

      i różnych organizacji społecznych. Uczniowie z Międzyszkolnego Klubu Historycznego

      im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej reprezentować będą poczet sztandarowy radzymińskich

      Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”. Tego dnia we wszystkich szkołach

      należących do Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej

      odbędą się okolicznościowe apele, akademie i przygotowane zostaną wystawy poświęcone

      Żołnierzom AK. 

      Msza Święta o godz. 18:00 w  kaplicy przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie

      W kaplicy przy Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie o godz. 18.00  zostanie odprawiona

      Msza Święta w intencji śp. ppor. Ryszarda Zacheji ps. „Sędziwoj” w drugą rocznicę śmierci i 

      radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”, którzy „…swoim poświęceniem

      w trudnych dla naszego narodu chwilach - dali przykład oddania dla Ojczyzny”. Po zakończeniu

      nabożeństwa na Cmentarzu Poległych w Radzyminie, zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze

      na zbiorowej mogile Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”. W tym wyjątkowym miejscu minutą

      ciszy uczcimy pamięć Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. 

       

      "W obliczu Boga Wszechmogącego… przysięgam być wiernym Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej

      - aż do ofiary życia mego”

       

       

     • Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Radzymin

     •  

       

      Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Radzymin

      Burmistrz Radzymina informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

      Kryteria rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

      Dzieci zamieszkałe w obwodach szkolnych i urodzone w 2012 r. przyjmowane będą do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast dzieci urodzone w 2013 r. na podstawie wniosku rodziców.

      Zgodnie z art. 133 ust. 2  Prawo oświatowe dzieci zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

      Kryteria rekrutacji określają uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie:

      Obwody szkolne

      Obwody szkolne w ramach sieci publicznych szkół podstawowych w gminie Radzymin określa Uchwała nr 21/VI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dn. 28 stycznia 2019 r., na końcu niniejszego artykułu podajemy również listę ulic w poszczególnych obwodach szkolnych.

      Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

      Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określają Zarządzenia Burmistrza:

      W poniższych tabelach podajemy harmonogramy z w/w zarządzeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z placówkami edukacyjnymi lub z Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie, tel. 22 667 69 00, e-mail: cuw@radzymin.pl. 

      Harmonogram rekrutacji do przedszkoli:

       

      od 1 marca 2019 do 5 marca 2019

      Udostępnienie za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji informacji na temat oferty edukacyjnej przedszkoli i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/20.

       

      11 marca 2019 do godz. 12:00

      Przekazanie przez rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji w danej placówce wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

       

      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

      12 marca 2019 od godz. 12:00 do 26 marca 2019 do godz. 12:00

       

      Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie.

      od 12 marca 2019 do 26 marca 2019 do godz. 16:00

      Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

       

      od 27 marca 2019 do 9 kwietnia 2019 

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       

      12 kwietnia 2019 godz. 15.00

      Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

      Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

       

      od 12 kwietnia 2019 do24 kwietnia 2019 do godz. 16.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

       

      26 kwietnia 2019 godz. 14.00

      Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole

       

      1 sierpnia 2019

      Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

       

      od 2 sierpnia 2019 od godz. 10:00 do 9 sierpnia 2019 do godz.12:00

      Rejestracja w systemie elektronicznym i wypełnianie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.

       

      od 2 sierpnia 2019 od godz. 10:00 do 9 sierpnia 2019 r do godz. 15:00

      Złożenie w przedszkolu lub szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

       

      od 9 sierpnia do 22 sierpnia 2019 

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       

      23 sierpnia 2019 godz. 15:00

      Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

       

      23 sierpnia 2019 od 15:00 do 27 sierpnia do godz. 15:00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

      .

      28 sierpnia 2019 godz. 15:00

      Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

       

      30 sierpnia 2019

      Ewentualne opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

       

      Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

       

      Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych

      od 4 marca 2019 do 15 marca 2019 do godz. 15:00

      Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

       

      od 18 marca 2019 do 29 marca 2019 

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       

      5 kwietnia 2019 godz. 15.00

      Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych.  

       

      od 8 kwietnia 2019 do 12 kwietnia 2019 godz. 12.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

       

      12 kwietnia 2019 godz. 15.00

      Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

       

      Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych szkół podstawowych

       1 sierpnia 2019

      Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

       

      od 2 sierpnia 2019 do 9 sierpnia 2019 godz.15.00

      Złożenie w wybranej szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. 

       

      od 19 sierpnia  2019 do 23 sierpnia 2019 

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej i weryfikacja dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       

      26 sierpnia 2019 godz. 15:00

      Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

       

      od 27 sierpnia 2019 do 28 sierpnia 2019 godz. 15.00

      Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka.

       

      29 sierpnia 2019 godz. 15:00

      Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

       

       

      Obwód - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach:

      1) adres siedziby – ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice,

      2) granice obwodu:

      a) od strony północnej: granicą administracyjną gmin Radzymin, Nieporęt  i Radzymin, Serock na odcinku od styku granic administracyjnych miejscowości Borki, Stare Załubice z granicą administracyjną gmin Radzymin, Nieporęt do styku granic administracyjnych gmin Radzymin, Serock i Dąbrówka;

      od strony wschodniej: granicą administracyjną gmin Radzymin z gminą Dąbrówka, granicą administracyjną  Nowe Załubice, Łosie, granicą administracyjną miejscowości Ruda, Łosie  na odcinku od styku granic administracyjnych gmin Radzymin, Serock i Dąbrówka do styku granic administracyjnych miejscowości Łosie, Ruda i Radzymin;

      od strony południowej: granicą administracyjną miejscowości Ruda, Radzymin i granicą administracyjną Borki, Radzymin na odcinku od styku miejscowości Łosie, Ruda i Radzymin do styku granic administracyjnych miejscowości Radzymin, Borki z granicą administracyjną gmin Radzymin, Nieporęt;

      od strony zachodniej: granicą administracyjną gmin Radzymin i Nieporęt na odcinku od styku granic administracyjnych miejscowości Radzymin, Borki z granicą administracyjną gmin Radzymin, Nieporęt do styku granic administracyjnych miejscowości Borki, Stare Załubice z granicą administracyjną gmin Radzymin, Nieporęt;

      b) do obwodu szkoły należą  miejscowości:

      Arciechów, Borki, Nowe Załubice, Popielarze, Ruda, Stare Załubice

       

       

      Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie

       

       

     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA OP D

     • "Kochamy was, kochamy całym sercem

       I radości chcemy dać wam jak najwięcej.

       Nasze buzie uśmiechnięte dziś życzenia ślą przepiękne

       Żyj Babuniu, żyj Dziadziuniu latek sto!"

       

      23 stycznia w grupie 3 latków odbył się występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki

      zaprezentowały swoje umiejętności w wesołych wierszykach, piosenkach i tańcach,

      do których zaproszeni zostali dziadkowie. Dużą niespodzianką dla dzieci i gości był tort

      upieczony przez państwa Jastrzębskich, za który serdecznie dziękujemy!