• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      15.05.2023

      Od 15 maja rusza kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

      Od kwietnia ósmoklasiści byli informowani o ofertach mazowieckich szkół. W trakcie dni otwartych organizowanych przez poszczehólne placówki, informacje udostępniane za pośrednictwem szkolnych stron internetowych oraz w trakcie spotkaniań z przedstawicielami poszczególnych szkół można było zapoznać się z ofertami liceów, techników i szkół zawodowych.

       

      Od 15 maja rusza elektroniczny system rekrutacyjny, za pomocą którego będą przyjmowane wnioski do wielu mazowieckich szkół podstawowych (system nie obsługuje m.in. radzymińskiego ZDZ oraz PUL w Wołominie).

      Aby zarejestrować swój wniosek, należy wejść na stronę: https://warszawa.edu.com.pl. Rejestracji należy dokonać do:

      - 29 maja 2023 r. do godz. 15.00 (w przypadku szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych)

       

      - do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (w przypadku pozostałych szkół).

       

      Kolejne etapy obejmują daty:

      - od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

      - do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,

      - 21 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      - od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

       

      - 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

       

      Na stronie https://warszawa.edu.com.pl uczniowie klas ósmych mogą również zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych. W zakładce „Oferta” można sprawdzić zaplanowaną na rok szkolny 2023/2024 liczbę oddziałów i miejsc w szkołach, kryteria przyjęć do poszczególnych oddziałów, przedmioty punktowane, prowadzone przedmioty w zakresie rozszerzonym i języki obce oraz regulaminy rekrutacji.

       

      Aby ósmoklasiści i ich rodzice mogli właściwie przejść proces rekrutacji firma VULKAN przygotowała film instruktażowy, dostępny poniżej.

      https://youtu.be/-II5pc62VRchttps://youtu.be/-II5pc62VRc

     • Apel z okazji ŚWIĄT MAJOWYCH

      02.05.2023

      ​​​Święta majowe 2023​​​​​​

      ​​​​​​​

      W pierwszych dniach maja obchodzimy w Polsce ważne święta państwowe. Obok Święta Pracy - 1 maja, dla nas Polaków szczególnie ważne są: Święto Flagi - 2 maja i Święto Konstytucji - 3 maja.

      Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego uczniowie przybliżyli fakty historyczne związane z ustanowieniem Konstytucji  oraz wzięli udział w konkursie pieśni patriotycznych Dla Ciebie, Polsko, podczas którego przedstawiciele klas I-VIII prezentowali swoje umiejętności wokalne.

     • Wycieczka do Płocka

      02.05.2023

      W kwietniu uczniowie naszej szkoły poznali kolejne, piękne polski miasto. 21 kwietnia uczniowie klas IV -VI wybrali się na wycieczkę do Płocka - jednej z historycznych stolic Polski.

      Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wejścia na Wzgórze Tumskie, z którego rozpościera się wspaniały widok na dolinę Wisły i tereny za rzeką. Następnie czekało nas zwiedzanie najstarszej na Mazowszu katedry z kopią Drzwi Płockich i kaplicą królewską ze szczątkami W. Hermana i B. Krzywoustego oraz zespołu budowli zamku. Czekała na nas także Lekcja muzealna pt. „Co to jest muzeum” w Muzeum Mazowieckim znanym m. in. z bogatych zbiorów sztuki secesyjnej  i imponującej kolekcji art déco. Na koniec odwiedziliśmy miejski ogródzie zoologiczny.

       

     • WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

      15.03.2023

      Grupa uczniów w dniu 15.03 wybrała się na wycieczkę do Warszawy.
      Głównym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
      Nowoczesne, multimedialne Muzeum, jedyne tej klasy w Polsce, zrobiło na nich duże wrażenie, dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i stanowiło wspaniałą żywą lekcję historii.​​​​​

      Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. „Powstańczy dzień powszedni”, na których poznali wiele faktów związanych z walką i życiem codziennym powstańców. Następnie odbył się spacer po muzeum. Na uczniach z klasy czwartej ogromne wrażenie zrobiła sala Małego Powstańca, która w sposób szczególny działa na wyobraźnię młodych Polaków, ukazując bohaterstwo dzieci, żołnierzy Powstania, którym przyszło zapłacić cenę najwyższą. Starsi uczniowie poznali rolę kobiet w powstaniu, dowiedzieli się jak wyglądało codzienne menu powstańców oraz jaka był funkcja kanałów. 

      Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie Hangaru 646 i wspólna lekcja w-f na trampolinach. Po intensywnej rozgrzewce i nauce podstaw skakania, młodzież mogła wykazać się wspaniałymi skokami i akrobacjami wykonywanymi na trampolinach.

     • Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

      03.03.2023

      Po raz kolejny w naszej szkole obchodzimy Dni Bezpiecznego Internetu (DBI).

            Jest to akcja, która swój początek wzięła z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Początkowo w wydarzeniu brały udział jedynie państwa europejskie, od kilku lat DBI angażuje państwa z całego świata.
            W tym roku hasło przewodnie inicjatyw przeprowadzonych w naszej szkole to: "Uwaga na dezinformację w Internecie!".

      Tegoroczne działania:

      1. "Na tropie Fake Newsów" - wyszukiwanie informacji i opublikowanych Fake newsów.;
      2. Przeprowadzono lekcje na godzinie wychowawczej dotyczące dezinformacji
       w sieci i mediach.;
      3. Test: DEZINFORMACJA -CZY JESTESMY ODPORNI?
       Przez cały tydzień zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele brali udział w teście przygotowanym 
       sprawdzającym, czy potrafią oni odróżnić prawdziwe informacje od nieprawdziwych.

       Po przesłaniu swoich odpowiedzi każdy otrzymał wynik, a także wskazówki - jak bronić się przed dezinformacją w sieci i w mediach. 

      4. Uczniowie klas I-III wzięli udział w spektaklu on-line "Plik i Folder na tropie internetowych kłopotów".

     • Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

      28.02.2023

      7 marca rozpoczynamy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

      Rekrutację do naszego przedszkola, tak  jak i do pozostałych placówek Gminy koordynuje Burmistrz Radzymina.

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 7 marca 2023 r. (od godz. 12:00) do 28 marca 2023 r. (do godz. 12:00), zaś wstępne informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

      Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

      UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

      KONTYNUACJA

      Dzieci,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 28 lutego - 6 marca br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

      REKRUTACJA

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

      Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

      RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2022 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

      1. Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
      2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
      3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
      4. od dnia 7 marca 2023 (od godz. 12:00)  do dnia  28 marca 2023 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
      5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
      6. najpóźniej do dnia 28 marca 2023 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
      7. w dniu 21 kwietnia 2023 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
      8. do dnia 27 kwietnia 2023 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
      9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.
     • Gminny konkurs historyczny "Pamiętamy o Armii Krajowej"

      13.02.2023

      Organizacja corocznego konkursu gminnego o tematyce Armii Krajowej to już w naszej szkole tradycja. 

      10 lutego w naszej szkole odbył się Gminny konkurs historyczny „Pamiętam o Armii Krajowej”, nad którym patronatu udzielił Burmistrz Radzymina. Młodzież ze szkół podstawowych z Gminy Radzymin w trzyosobowych drużynach zmagała się z zadaniami dotyczącymi Armii Krajowej, sprawdzającymi wiedzę historyczną, refleks, spostrzegawczość, sprawność. Zadania konkursowe przygotowały Panie Małgorzata Milewska i Paulina Tarach.

       

      Najwyższe noty otrzymały drużyny ze szkół:

      1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

      2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

      3 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

       

      Kolejne miejsca i wyróżnienia zajęli uczniowie ze szkół:

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

      Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

       

      Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i Dyrektorom szkół.

       

      Poprzez konkurs chcieliśmy upamiętnić 81. rocznicę powstania Armii Krajowej, naszego szkolnego patrona. Przypomnieć bohaterski dorobek oraz wyrazić wdzięczność wobec żołnierzy AK.

     • 81. rocznica powołania Armii Krajowej

      13.02.2023

      W piątek w naszej szkole zainicjowaliśmy obchody 81. rocznicy powstania Armii Krajowej.

      ​​​​​​​​​​​​​​

      Od rana uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, mających na celu utrwalenie wiadomości o naszym patronie. Zmierzyli się z kartami pracy z zadaniami dotyczącymi działalności AK, wykonali plakaty upamiętniające działania, wartości i symbole tej formacji, gościli na wystawie w szkolnej bibliotece, poświęconej historii Rajskiego Ptaka oraz wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy, poprowadzonych przez pana Roberta Kolaszę.

      Chwilę po 11.00 w hali sportowej rozpoczął się uroczysty apel poświęcony upamiętnieniu rocznicy powstania AK. W czasie apelu towarzyszył nam sztandar radzymińskiego Obwodu AK „Rajski Ptak” oraz sztandar naszej szkoły.

      Uroczystość uświetniła obecność licznych gości m.in. rodzina Anieli Janusz ps. „Jagoda” – Pani Elżbieta Sołowiej wraz z mężem. Podczas przedstawienia pod kierunkiem nauczycielek: Edyty Rudy, Diany Świerczewskiej, Iwony Rogulskiej oraz Katarzyny Brzozowskiej, uczniowie przybliżyli historię powstania Armii Krajowej.

      Pani Małgorzata Milewska, nauczycielka historii, wraz z uczennicami, przekazała pamiątkową tablicę rodzinie Anieli Janusz ps. „Jagoda”. Pani dyrektor Magdalena Sycik wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również zaproszeni goście: p. Mirosław Widlicki, p. Jerzy Berta oraz p. Jan Wnuk. Następnie rozdano nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych uczestników w Gminnym Konkursie Historycznym "Pamiętamy o Armii Krajowej", nad którym patronatu udzielił Burmistrz Radzymina.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność w tym ważnym dla naszej szkoły dniu. Jesteśmy szczęśliwi, że mogli Państwo być jego częścią. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przypomnienia sobie tych doniosłych chwil

       

      Delegacja złożona z uczniów klas szóstych złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na pomniku upamiętniającym żołnierzy obwodu Rajski Ptak.

     • II miejsce w wojewódzkim konkursie „Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana”

      27.01.2023

      Nasze uczennice Martyna i Paulina zostały laureatkami wojewódzkiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana”.

      Organizatorem konkursu „Żołnierze Wyklęci – historia obrazem opowiedziana” zwanego dalej „Konkursem” była Fundacja „Willa Jasny Dom” oraz Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

      Głównymi celami przedsięwzięcia było upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz upowszechnianie wśród uczniów szkoły podstawowej wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, zbrojnego podziemia niepodległościowego, którzy walczyli z władzą komunistyczną Polski po II wojnie światowej.

      Konkurs był skierowany do uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Uczniowie mogli zgłosić film krótkometrażowy o Żołnierzach Niezłomnych lub plakat w dowolnej technice plastycznej lub grafice komputerowej.

      Nasze uczennice - Martyna  i Paulina zdecydowały się na film. Przygotowały niezwykły dokument o Janie Borysewiczu ps. „Krysia”, „Mściciel”, żołnierzu polskiego podziemia, kapitanie Armii Krajowej, który ginął 21 stycznia 1945 pod Kowalkami w zasadzce grupy operacyjnej NKWD.

      26.01.2023 r. dziewczęta wzięły udział w gali finałowej konkursu, która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie,  w trakcie której odebrały nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie.

      Jesteśmy niezmiernie dumni i gratulujemy naszym uczennicom!

      Zapraszamy do obejrzenia pracy dziewcząt!

     • Jasełka 2022

      22.12.2022

      Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Są nierozerwalnie połączone z tradycją wystawiania jasełek. Ta piękna tradycja obecna jest w naszej szkole.  Społeczność szkolna po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa. Na początku obejrzeliśmy poruszający taniec w wykonaniu uczniów klas III. Następnie scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatane były kolędami i pastorałkami, które wykonane były przez uczniów z klas IV-VII. Na uroczystość przybyli: Radny Rady Miejskiej w Radzyminie Zbigniew Jabłoński, Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, prezes Koła Emerytów Bożena Szczepaniak, sołtys Starych Załubic Ewelina Jakubik oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na koniec cała społeczność szkolna podzieliła się opłatkiem. 

     • Święto Niepodległości

      30.11.2022

      W dniu 10 listopada 2022 w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Niepodległości. Charakter tego szczególnego dnia podkreślał strój galowy uczniów i nauczycieli.

       Cała społeczność szkolna wzięła udział w akcji „Szkoła do hymnu” i o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób włączyliśmy się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

      W programie artystycznym przygotowanym i zaprezentowanym przez uczniów klasy IIIB ukazano czym jest wojna.

      W tym dniu odbył się również konkurs recytatorski patriotyczny pod hasłem "W hołdzie dla Niepodległej"

     • Sandomierz - urocze miasto z piękną historią

      13.10.2022

      Wycieczka klas piątych.

      12 października uczniowie odwiedzili jedno z najstarszych polskich miast - Sandomierz. Zwiedzali Rynek Starego Miasta, podziwiali piękne wąwowzy i odwiedzali miejca związane z serialem "Ojcem Matwusz". Podczas wizyty w Akademii ziołowej Czary Napary poznali właściwości ziół, grzybów, eliksirów i mikstur. Dowiedzieli się, co nas leczy, a co szkodzi i jak można temu zaradzić. Odwiedzili muzeum "Świat ojca Mateusza", w którym wszystkie pomieszczenia zostały zaaranżowane na wzór serialowych wnętrz. Na wystawie figur woskowych oglądali realiztyczne figury głównych bohaterów i robili zdjęcia. Na koniec brali udział w wyjątkowej lekcji z historii w Zbrojowni Rycerskiej.

     • XXII Dzień Papieski - Blask Prawdy (Veritatis Splendor)

      11.10.2022

      10 października 2022 r, obchodziliśmy w naszej szkole XXII Dzień Papieski.

      W tym szczególnym dniu zaszczycił nas swoją obecnością Ks. Proboszcz Wojciech Stępień.

      Podczas uroczystego apelu  uczniowie  w swym wystąpieniu nawiązali do tegorocznego hasła
      ,, Blask Prawdy”. Jest tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II „Veritatis Splendor”
      ogłoszonej 6 sierpnia 1993 roku.  
      Uczniowie przypomnieli nam o trzech wartościach, które najczęściej przewijają się w encyklice ,
      tj. Prawda, Miłość i Wolność, bez których w naszym życiu wieje pustką.

      Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Sycik oraz Ks. Proboszcz Wojciech Stępień.

     • Dzień Empatii

      04.10.2022

      W poniedziałek 3 października odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Dzień Empatii. Uczniowie z klas I- III mieli okazję obejrzeć przedstawienie pt. Kiść winogron zagrane przez kolegów i koleżanki ze starszych klas, opowiadające o wdzięczności i empatii w rodzinie wyrażonej za pomocą dzielenia się pierwszą , dojrzałą kiścią zerwaną przez ojca. Dzieci były bardzo zainteresowane. Z zapartym tchem śledziły akcje i wysłuchały piosenki pod tytułem Wdzięczność. Po spektaklu wzięły udział w quizie na temat uczuć i emocji oraz technik społecznych radzenia sobie z emocjami rówieśników. Uczniowie sporo wiedzieli o uczuciach i z chęcią odpowiadali na pytania. Panowała atmosfera zadowolenia i radości. Dzień Empatii odbył się w ramach projektu pt. Szacunek i empatia.

     • Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

      03.10.2022

      ​​​​​​27 września 2022 r. obchodziliśmy 83. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, wspominując bohaterów, którzy tworzyli tajne struktury państwa polskiego, istniejącego w czasie II wojny światowej podległego Rządowi RP na uchodźstwie​​​​​​​​​​​​​​

      Obchody rocznicowe rozpoczęliśmy już w sobotę 24 września. Poczet sztandarowy wraz ze swoim opiekunem - panią Małgorzatą Milewską i dyrektor Magdaleną Sycik uczestniczył w gminnych obchodach tej rocznicy, zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Radzymińskie Koło Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Międzyszkolny Kluby Historyczny AK Ziemi Radzymińskiej. Uroczystość odbyła się na Cmentarzu Poległych w 1920 r. w Radzyminie.

      Miło nam poinformować, że w trakcie uroczystości pani dyrektor Magdalena Sycik została uhonorowana odznaczeniem „ZA ZASŁUGI DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ", natomiast pani Małgorzata Milewska otrzymała Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK”

      Na zakończenie uroczystości, w imieniu całej społeczności naszej szkoły delegacja złożyła kwiaty na mogile bohaterów Armii Krajowej.  

      We wtorek 27 września obchodziliśmy Dzień PPP na terenie naszej szkoły. Rozpoczęliśmy od tematycznych zajęć, których scenariusz opracowała pani Małgorzata Milewska. W ich trakcie uczniowie mogli wcielić się w rolę konspiratorów, rozwiązując zadania z zaszyfrowanym hasłem.

      Następnie w czasie uroczystego apelu przypomnieliśmy historię i ważną rolę Polskiego Państwa Podziemnego oraz sylwetki bohaterów wojennych czasów.

      Polskie Państwo Podziemne działając w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową.