• Agnieszka Pisarek środy 12.00-13.00 (sala sześciolatków)
    Natalia Ryng czwartki 12.00-13.00 (sala sześciolatków)
    Martyna Kępista poniedziałki 8.00-9.00 (dawny gabinet logopedy)
    Monika Czyżo wtorki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (pokój wychowawców)
    Olga Sokołowska wtorki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (pokój wychowawców)

    Eliza Budek

    wtorki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (sala czterolatków)
    Monika Chotkowska wtorki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (sala czterolatków)
    Małgorzata Chmielewska poniedziałki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (sala pięciolatków)
    Klaudia Dąbrowska poniedziałki 11:00-12.00 lub 12.00-13.00 (sala pięciolatków)
    Anna Jańczyk poniedziałki 15.10-16.10 (pokój nauczycielski w SP)
    Paulina Pietrucha wtorki 12.20-13.20 (pokój nauczycielski w SP)
    Oliwia Łempicka-Niżewska wtorki 14.05-15.05 )pokój psychologa)
    Adrianna Baran poniedziałki 10.00-10.30, czwartki 10.00-10.30 (pokój logopedy)
    Małgorzata Kopka poniedziałki 12.25-13.25 (pokój terapeuty)