• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      15.05.2023

      Od 15 maja rusza kolejny etap postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

      Od kwietnia ósmoklasiści byli informowani o ofertach mazowieckich szkół. W trakcie dni otwartych organizowanych przez poszczehólne placówki, informacje udostępniane za pośrednictwem szkolnych stron internetowych oraz w trakcie spotkaniań z przedstawicielami poszczególnych szkół można było zapoznać się z ofertami liceów, techników i szkół zawodowych.

       

      Od 15 maja rusza elektroniczny system rekrutacyjny, za pomocą którego będą przyjmowane wnioski do wielu mazowieckich szkół podstawowych (system nie obsługuje m.in. radzymińskiego ZDZ oraz PUL w Wołominie).

      Aby zarejestrować swój wniosek, należy wejść na stronę: https://warszawa.edu.com.pl. Rejestracji należy dokonać do:

      - 29 maja 2023 r. do godz. 15.00 (w przypadku szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych)

       

      - do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 (w przypadku pozostałych szkół).

       

      Kolejne etapy obejmują daty:

      - od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje,

      - do 12 lipca 2023 r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,

      - 21 lipca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      - od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

       

      - 27 lipca 2023 r. do godz. 14.00 - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

       

      Na stronie https://warszawa.edu.com.pl uczniowie klas ósmych mogą również zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych. W zakładce „Oferta” można sprawdzić zaplanowaną na rok szkolny 2023/2024 liczbę oddziałów i miejsc w szkołach, kryteria przyjęć do poszczególnych oddziałów, przedmioty punktowane, prowadzone przedmioty w zakresie rozszerzonym i języki obce oraz regulaminy rekrutacji.

       

      Aby ósmoklasiści i ich rodzice mogli właściwie przejść proces rekrutacji firma VULKAN przygotowała film instruktażowy, dostępny poniżej.

      https://youtu.be/-II5pc62VRchttps://youtu.be/-II5pc62VRc

     • Apel z okazji ŚWIĄT MAJOWYCH

      02.05.2023

      ​​​Święta majowe 2023​​​​​​

      ​​​​​​​

      W pierwszych dniach maja obchodzimy w Polsce ważne święta państwowe. Obok Święta Pracy - 1 maja, dla nas Polaków szczególnie ważne są: Święto Flagi - 2 maja i Święto Konstytucji - 3 maja.

      Z tej okazji odbył się w naszej szkole uroczysty apel, podczas którego uczniowie przybliżyli fakty historyczne związane z ustanowieniem Konstytucji  oraz wzięli udział w konkursie pieśni patriotycznych Dla Ciebie, Polsko, podczas którego przedstawiciele klas I-VIII prezentowali swoje umiejętności wokalne.

     • Wycieczka do Płocka

      02.05.2023

      W kwietniu uczniowie naszej szkoły poznali kolejne, piękne polski miasto. 21 kwietnia uczniowie klas IV -VI wybrali się na wycieczkę do Płocka - jednej z historycznych stolic Polski.

      Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od wejścia na Wzgórze Tumskie, z którego rozpościera się wspaniały widok na dolinę Wisły i tereny za rzeką. Następnie czekało nas zwiedzanie najstarszej na Mazowszu katedry z kopią Drzwi Płockich i kaplicą królewską ze szczątkami W. Hermana i B. Krzywoustego oraz zespołu budowli zamku. Czekała na nas także Lekcja muzealna pt. „Co to jest muzeum” w Muzeum Mazowieckim znanym m. in. z bogatych zbiorów sztuki secesyjnej  i imponującej kolekcji art déco. Na koniec odwiedziliśmy miejski ogródzie zoologiczny.