• Wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie recytatorskim "W hołdzie dla Niepodległej"
     Aby uczcić tegoroczne Święto Niepodległości, proponujemy Wam udział w szkolnym konkursie recytatorskim.
    • 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto wszyskich osób, związanych z edukacją. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.
    • Pasowanie na ucznia, zwane oficjalnie ślubowaniem klas pierwszych to uroczyste i symboliczne wejście w życie szkolne.
     Dnia 13 października 20 roku od
     • XXI Dzień Papieski

      "Nie lękajcie się!" to hasło XXI Dnia Papieskiego, obchodzonego dla upamiętnienia postaci wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II

      16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak uznano w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

     • Dzień Edukacji Narodowej

      14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto wszyskich osób, związanych z edukacją. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi uczniowie pod okiem swoich nauczycieli przygotowali
      bardzo wesoły program artystyczny.
      Piosenki, taniec i recytacje pokazywały z dużą dozą humoru realia naszego szkolnego życia.
      Na koniec uczniowie złożyli życzenia kierowane zrówno do nauczycieli, jak i wszystkich pracowników naszej szkoły.

     • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

      Pasowanie na ucznia, zwane oficjalnie ślubowaniem klas pierwszych to uroczyste i symboliczne wejście w życie szkolne.

      Dnia 13 października 20 roku odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych
      W uroczystości tej wzięło udział dwie klasy pierwsze, liczące łącznie 33 uczniów,
      wraz z wychowawczyniami oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście.
      Przygotowania do uroczystości trwały niemal od początku roku szkolnego.
      Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia
      różnych obowiązków wynikających z rozpoczęcia nauki w szkole, pierwszoklasiści poznawali
      również swoje prawa oraz poznawali zasady panujące w szkole.

     • 82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

      27 września 1939 r. w obleganej przez Niemców Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski – tajna organizacja niepodległościowa dająca początek Polskiemu Państwu Podziemnemu.

      Polskie Państwo Podziemne, istniejące w czasie II wojny światowej, było ewenementem w okupowanej Europie. W żadnym innym kraju znajdującym się pod okupacją nie stworzono w podziemiu tak organizacyjnie sprawnie działających struktur państwowych. Na terenach okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką i ZSRR, mimo okrucieństwa najeźdźców, Polacy prowadzili walkę zbrojną dzięki stworzonym strukturom konspiracyjnym.

  • Partnerzy

   • Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Wtorek 26.10.2021
  • Nasza Galeria

    brak danych