• Harmonogram rekrutacji

   •  

     

     

     

    Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szk. 2022/2023

    Proces tegorocznej rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadami opisanymi w zarządzeniu Burmistrza:

    https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/4962/zarzadzenie-nr-0050-14-2022

    w załączniku do zarządzenia znajduje się harmonogram działań:
     
     

    Informacja nt. rekrutacji dzieci do przedszkola

     Rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, które działają w szkołach, dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej Gminy koordynuje Burmistrz Radzymina. 

    Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach jest wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice mogą  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.się poprzez system elektroniczny online, rusza ona co roku na przełomie lutego i marca.

    KONTYNUACJA

    Dzieci,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. ok. lutego, złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

    REKRUTACJA dla sześciolatków

    Rodzice dzieci sześcioletnich, o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej.

    Rodzice dzieci sześcioletnich mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

    Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.