• Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

      28.02.2023

      7 marca rozpoczynamy proces rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

      Rekrutację do naszego przedszkola, tak  jak i do pozostałych placówek Gminy koordynuje Burmistrz Radzymina.

      Wnioski o przyjęcie do przedszkola będzie można rejestrować od 7 marca 2023 r. (od godz. 12:00) do 28 marca 2023 r. (do godz. 12:00), zaś wstępne informacje o ofercie poszczególnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych są dostępne na stronie https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami i harmonogramem rekrutacji zamieszczonym poniżej.

      Przed przystąpieniem do elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzając spełnianie kryteriów rekrutacyjnych oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

      UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

      KONTYNUACJA

      Dzieci,  które już teraz korzystają z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Radzymin mają zagwarantowane miejsce w tej samej placówce, bez konieczności uczestniczenia w rekrutacji, o ile tylko ich rodzice w przewidzianym czasie, tj. w dn. 28 lutego - 6 marca br., złożą w swoim przedszkolu tzw. deklarację kontynuacji.

      REKRUTACJA

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017), o ile nie zapisali wcześniej jeszcze dziecka do żadnego przedszkola są zobowiązani wziąć udział w rekrutacji w celu spełnienia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego rozpoczęcie edukacji w szkole podstawowej. 

      Rodzice dzieci sześcioletnich (rocznik 2017) mają prawo zdecydować, czy ich dziecko w nadchodzącym roku szkolnym będzie korzystało z edukacji przedszkolnej, czy już rozpocznie edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

      Dla wszystkich dzieci trzy-, cztero-, pięcio- i sześcioletnich – mieszkańców Gminy Radzymin, których rodzice są zainteresowani edukacją przedszkolną,  Burmistrz zagwarantuje miejsce w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole. Jednak decyzja o kolejności zakwalifikowania do konkretnych placówek będzie podejmowana na podstawie przekazanych przez rodziców informacji o spełnianiu przez rodziny kandydata kryteriów rekrutacji.

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie wspomagana systemem internetowym, dzięki któremu rodzice będą mogli  m.in. zapoznać się z ofertą przedszkoli, złożyć elektroniczny wniosek do trzech placówek jednocześnie, monitorować status swojego dziecka i zapoznać się z wynikami rekrutacji.

      RODZICE ZAINTERESOWANI ROZPOCZĘCIEM EDUKACJI SWOICH DZIECI W PRZEDSZKOLACH  GMINY RADZYMIN OD WRZEŚNIA 2022 ROKU POWINNI PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:

      1. Wejść na stronę https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/ i tam zapoznać się z ofertą poszczególnych placówek;
      2. podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanych placówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko – czyli wybrać tzw. placówkę pierwszego wyboru;
      3. warto wybrać dodatkowo  jedną lub dwie placówki zapasowe – na wypadek, gdyby nie było możliwe zakwalifikowanie dziecka do przedszkola pierwszego wyboru;
      4. od dnia 7 marca 2023 (od godz. 12:00)  do dnia  28 marca 2023 (do godziny 12:00), w systemie rekrutacyjnym należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku, w którym zostaną podane wszystkie niezbędne informacje nt. dziecka, rodziców i spełnianiu poszczególnych  kryteriów oraz zostaną zaznaczone wybrane przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi, wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzona placówka na pierwszym miejscu, itd.);
      5. zapisywany w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, a następnie w  przewidzianych na to miejscach rodzice powinni złożyć podpisy;
      6. najpóźniej do dnia 28 marca 2023 do godziny 16:00 do placówki umieszczonej na pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formie papierowej podpisany wniosek, wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów;
      7. w dniu 21 kwietnia 2023 po godzinie 15:00 należy się ponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiej placówki  zostało zakwalifikowane dziecko;
      8. do dnia 27 kwietnia 2023 do godziny 16:00 w placówce, do której zostało zakwalifikowane dziecko, rodzice powinni złożyć potwierdzenie woli;
      9. rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowane na tym etapie do żadnego przedszkola – będą mogli brać udział w rekrutacji uzupełniającej.
     • Gminny konkurs historyczny "Pamiętamy o Armii Krajowej"

      13.02.2023

      Organizacja corocznego konkursu gminnego o tematyce Armii Krajowej to już w naszej szkole tradycja. 

      10 lutego w naszej szkole odbył się Gminny konkurs historyczny „Pamiętam o Armii Krajowej”, nad którym patronatu udzielił Burmistrz Radzymina. Młodzież ze szkół podstawowych z Gminy Radzymin w trzyosobowych drużynach zmagała się z zadaniami dotyczącymi Armii Krajowej, sprawdzającymi wiedzę historyczną, refleks, spostrzegawczość, sprawność. Zadania konkursowe przygotowały Panie Małgorzata Milewska i Paulina Tarach.

       

      Najwyższe noty otrzymały drużyny ze szkół:

      1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

      2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

      3 miejsce: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

       

      Kolejne miejsca i wyróżnienia zajęli uczniowie ze szkół:

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

      Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

      Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie.

       

      Dziękujemy uczestnikom, opiekunom i Dyrektorom szkół.

       

      Poprzez konkurs chcieliśmy upamiętnić 81. rocznicę powstania Armii Krajowej, naszego szkolnego patrona. Przypomnieć bohaterski dorobek oraz wyrazić wdzięczność wobec żołnierzy AK.

     • 81. rocznica powołania Armii Krajowej

      13.02.2023

      W piątek w naszej szkole zainicjowaliśmy obchody 81. rocznicy powstania Armii Krajowej.

      ​​​​​​​​​​​​​​

      Od rana uczniowie brali udział w zajęciach tematycznych, mających na celu utrwalenie wiadomości o naszym patronie. Zmierzyli się z kartami pracy z zadaniami dotyczącymi działalności AK, wykonali plakaty upamiętniające działania, wartości i symbole tej formacji, gościli na wystawie w szkolnej bibliotece, poświęconej historii Rajskiego Ptaka oraz wzięli udział w warsztatach z pierwszej pomocy, poprowadzonych przez pana Roberta Kolaszę.

      Chwilę po 11.00 w hali sportowej rozpoczął się uroczysty apel poświęcony upamiętnieniu rocznicy powstania AK. W czasie apelu towarzyszył nam sztandar radzymińskiego Obwodu AK „Rajski Ptak” oraz sztandar naszej szkoły.

      Uroczystość uświetniła obecność licznych gości m.in. rodzina Anieli Janusz ps. „Jagoda” – Pani Elżbieta Sołowiej wraz z mężem. Podczas przedstawienia pod kierunkiem nauczycielek: Edyty Rudy, Diany Świerczewskiej, Iwony Rogulskiej oraz Katarzyny Brzozowskiej, uczniowie przybliżyli historię powstania Armii Krajowej.

      Pani Małgorzata Milewska, nauczycielka historii, wraz z uczennicami, przekazała pamiątkową tablicę rodzinie Anieli Janusz ps. „Jagoda”. Pani dyrektor Magdalena Sycik wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Głos zabrali również zaproszeni goście: p. Mirosław Widlicki, p. Jerzy Berta oraz p. Jan Wnuk. Następnie rozdano nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych uczestników w Gminnym Konkursie Historycznym "Pamiętamy o Armii Krajowej", nad którym patronatu udzielił Burmistrz Radzymina.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność w tym ważnym dla naszej szkoły dniu. Jesteśmy szczęśliwi, że mogli Państwo być jego częścią. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i przypomnienia sobie tych doniosłych chwil

       

      Delegacja złożona z uczniów klas szóstych złożyła również kwiaty i zapaliła znicze na pomniku upamiętniającym żołnierzy obwodu Rajski Ptak.