• Statut

    • Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach: Statut ZSP

     Statut Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach: Statut SP

     Statut Przedszkola w Starych Załubicach: Statut Przedszkola