• Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     1 września 2022 r.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2022 r.

     Ferie zimowe

     13 – 26 lutego 2023 r.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

     Egzamin ósmoklasisty 23-25 maja 2023 r.
     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     23 czerwca 2023 r.

     Ferie letnie

     24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.

      

     Dni wolne oraz dni wolne o zajęć dydaktyczno-wychowawczych*

      
      
      
      
      
      

      

     Data 

      

      
      
      
      

      

     Dzień tygodnia 

      

      
      
      
      

      

     Święto – dzień ustawowo wolny od pracy 

      

      
      
      
      

     Propozycja dnia wolnego w szkole od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

     (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603) - § 5.) 

      
      
      
      

      

     14 października 2022 r. 

      
      

     piątek 

      
      

     DEN - na podstawie art. 74 KN dzień wolny od zajęć lekcyjnych  

      
      

     -------------------- 

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     31 października - poniedziałek 

      
      
      
      

     1 listopada 2022 r. 

      
      

     wtorek 

      
      

     Wszystkich Świętych 

      
      

      

      
      
      
      

     11 listopada 2022 r.  

      
      

     piątek 

      
      

     Narodowe Święto Niepodległości 

      
      

     --------------------  

      
      
      
      

     6 stycznia 2023 r. 

      
      

     piątek 

      
      

     Święto Trzech Króli 

      
      

     --------------------- 

      
      
      
      

     1 maja 2023 r.  

      
      

     poniedziałek 

      
      

     1 Maja – Święto Pracy  

      
      

     ---------------------  

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     2 maja - wtorek 

      
      
      
      

     3 maja 2023 r.  

      
      

     środa  

      
      

     Święto Konstytucji 3 Maja  

      
      

      

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     22 maja 2023 r. - poniedziałek 

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     23 maja 2023 r. wtorek 

     24 maja 2023 r. środa 

     25 maja 2023 r. czwartek 

     Egzaminy ósmoklasisty 

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     26 maja 2023 r. - piątek 

      
      
      
      

     8 czerwca 2023 r. 

      
      

     czwartek 

      
      

     Boże Ciało  

      
      

      

      
      
      
      

      

      
      

      

      
      

      

      
      

     9 czerwca 2023 r. - piątek 

     *w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych świetlica szkolna zapewnia opiekę

     Dni galowe

     Data 

     Uzasadnienie 

     1 września 2022 r. 

     Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 

     27 września 2022 r. 

     Dzień Polskiego Państwa Podziemnego 

     13 października 2022 r. 

     Dzień Edukacji Narodowej 

     10 października 2022 r. 

     Dzień Papieski 

     10 listopada 2022 r. 

     Święto Niepodległości 

     22 grudnia 2022 r 

     Dzień Świąteczny 

     10 lutego 2023 r. 

     Rocznica powstania Armii Krajowej, Święto Szkoły 

     28 kwietnia 2023 r. 

     Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja