• Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci z obwodu szkoły

     

     

    Szanowni Rodzice,

    W roku szkolnym 2020/2021 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2013 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2014, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica. Dzieci te są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

    Prosimy rodziców o kontakt ze szkołą w Państwa obwodzie szkolnym, aby wypełnić zgłoszenie.

    Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce DO POBRANIA.

    Informujemy, że wypełnione zgłoszenie do szkoły podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły ze względów organizacyjny powinno zostać złożone w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

    Rodzice nie muszą teraz osobiście przynosić zgłoszenia/wniosku do szkoły podstawowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców związane sytuacją epidemiologiczną, zgłoszenia można doraźnie przesyłać drogą mailową do placówki także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

    OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    Poniższy link odsyła do strony, na której możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko:

    https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.426806800146686%2C21.140694095792355&z=12&mid=1buQ4uEdpdr2mSbmKyrMbHa4oJYDGVilD

    Obwody szkół na rok szkolny 2020/2021 określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie:

    Uchwała nr 259/XIX/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27.01.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów.

    KONTAKT DO SZKÓŁ W SPRAWIE DALSZYCH SZCZEGÓŁOWYCH I INFORMACJI

    Nazwa placówki

    Adres

    Numer telefonu/

    adres e-mail

    Adres strony internetowej

    Szkoła Podstawowa

    nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

    ul. 11 listopada 2
    05-250 Radzymin

    22 786 72 79

    22 786 50 31

     

    sp1radzymin@radzymin.pl

     

    https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-
    -Szczepankowskiej w Słupnie

    ul. Szkolna 3
    05-250 Słupno

    22 428 28 63

     

    sp2slupno@radzymin.pl

    http://www.sp2slupno.samorzad.pl/

    Szkoła Podstawowa 
    im. Prymasa Tysiąclecia 
    w Nadmie

    ul. Szkolna 7
    05-270 Nadma

    22 781 33 93

     

    spnadma@radzymin.pl

    http://spnadma.radzymin.pl/

    Zespół Szkolno-Przedszkolny

    im. Janiny Januszewskiej 
    w Ciemnem

    ul. Wołomińska 208
    05-250 Ciemne

    22 763 07 80

     

    spciemne@radzymin.pl

    https://www.spciemne.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
    w Radzyminie

    ul. M. Konopnickiej 24
    05-250 Radzymin

    22 786 50 30

     

    sp2radzymin@radzymin.pl

    http://sp2radzymin.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 1 im. Marii Konopnickiej 

    w Słupnie

    al. Jana Pawła II 14
    05-250 Słupno

    22 786 50 10

     

    sp1slupno@radzymin.pl

    http://www.gslupno.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

    ul. Mazowiecka 40
    05-255 Stare Załubice

    22 761 71 22

     

    spzalubice@radzymin.pl

    https://www.spzalubice.radzymin.pl/