• Zgłoszenia do klas pierwszych szkół podstawowych 

    na rok szkolny 2022/2023 

    dla dzieci z obwodu szkoły

     

     

    Szanowni Rodzice,

    W roku szkolnym 2021/2022 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2014 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

    ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

    Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica. Dzieci te są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

    Prosimy rodziców o kontakt ze szkołą w Państwa obwodzie szkolnym, aby wypełnić zgłoszenie.

    Druk zgłoszenia dziecka siedmioletniego dostępny jest TUTAJ

    Druk zgłoszenia dziecka siedmioletniego dostępny jest TUTAJ

    Informujemy, że wypełnione zgłoszenie do szkoły podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły ze względów organizacyjny powinno zostać złożone do 10 kwietnia 2021 r.

    Rodzice nie muszą teraz osobiście przynosić zgłoszenia/wniosku do szkoły podstawowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców związane sytuacją epidemiologiczną, zgłoszenia można doraźnie przesyłać drogą mailową do placówki, także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

    OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    Poniższy link odsyła do strony, na której możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko:

    https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.426806800146686%2C21.140694095792355&z=12&mid=1buQ4uEdpdr2mSbmKyrMbHa4oJYDGVilD

    Obwody szkół na rok szkolny 2021/2022 określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radzyminie:

    Uchwała nr 259/XIX/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27.01.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin oraz określenia granic ich obwodów.

    KONTAKT DO SZKÓŁ W SPRAWIE DALSZYCH SZCZEGÓŁOWYCH I INFORMACJI

    Nazwa placówki

    Adres

    Numer telefonu/

    adres e-mail

    Adres strony internetowej

    Szkoła Podstawowa

    nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie

    ul. 11 listopada 2
    05-250 Radzymin

    22 786 72 79

    22 786 50 31

     

    sp1radzymin@radzymin.pl

     

    https://www.sp1radzymin.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-
    -Szczepankowskiej w Słupnie

    ul. Szkolna 3
    05-250 Słupno

    22 428 28 63

     

    sp2slupno@radzymin.pl

    http://www.sp2slupno.samorzad.pl/

    Szkoła Podstawowa 
    im. Prymasa Tysiąclecia 
    w Nadmie

    ul. Szkolna 7
    05-270 Nadma

    22 781 33 93

     

    spnadma@radzymin.pl

    http://spnadma.radzymin.pl/

    Zespół Szkolno-Przedszkolny

    im. Janiny Januszewskiej 
    w Ciemnem

    ul. Wołomińska 208
    05-250 Ciemne

    22 763 07 80

     

    spciemne@radzymin.pl

    https://www.spciemne.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej 
    w Radzyminie

    ul. M. Konopnickiej 24
    05-250 Radzymin

    22 786 50 30

     

    sp2radzymin@radzymin.pl

    http://sp2radzymin.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    nr 1 im. Marii Konopnickiej 

    w Słupnie

    al. Jana Pawła II 14
    05-250 Słupno

    22 786 50 10

     

    sp1slupno@radzymin.pl

    http://www.gslupno.radzymin.pl/

    Szkoła Podstawowa

    im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

    ul. Mazowiecka 40
    05-255 Stare Załubice

    22 761 71 22

     

    spzalubice@radzymin.pl

    https://www.spzalubice.radzymin.pl/