• Informacje

    • Szanowni Rodzice!!!

     Prezydium Rady Rodziców zwraca się do Państwa z  prośbą o wpłatę składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

     Dobrowolna  składka w bieżącym roku wynosi 60 zł .

     Pragniemy, by wpłaty na fundusz Rady Rodziców nie były traktowane jako obowiązek, lecz były przejawem naszej społecznej dojrzałości i współodpowiedzialności za dobro naszych dzieci. W związku z powyższym, Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do Państwa o wpłacanie składek tak, żeby nasza młodzież szkolna i przedszkolna mogła korzystać z atrakcji finansowanych przez Radę Rodziców na terenie szkoły. Z roku na rok, liczba osób wpłacających jest coraz mniejsza, działanie Rady bez Państwa wpłat jest niemożliwe.

     Z Preliminarzem wydatków możecie Państwo zapoznać się na stronie Szkoły w zakładce Rada Rodziców.

     Niewątpliwym sukcesem Rady Rodziców w bieżącym roku jest pozyskanie 10 000 zł od sołectw, które zostanie przeznaczone na zakup monitora interaktywnego dla oddziałów przedszkolnych. W przyszłym roku planujemy złożyć wnioski o dofinansowanie dla szkoły. Mamy wiele planów, ale nie powiodą się one bez Państwa pomocy. Dlatego prosimy o wsparcie finansowe. Chcemy zachęcić wszystkich do wpłat w związku z tym ogłaszamy konkurs ‘Wpłacamy, wygrywamy”. Regulamin na stronie szkoły.

     Wpłaty można dokonać w holu szkoły podczas zebrań z Rodzicami,  jak również  u Przewodniczącego klasy lub bezpośrednio  na konto:

     WBS O. Radzymin

     Nr konta : 91 8015 0004 4000 2860 2040 0001 tytułem: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  w Starych Załubicach, imię

     i nazwisko ucznia, klasa.

                                                    Serdecznie dziękujemy!

                                                           

                                                           Rada Rodziców