• Logopeda przedszkolny Agnieszka Pisarek

    •  

      

      

     Wtorek

       8.00 – 12.00

     Czwartek

     12.00 – 15.00

     14.30 – 15.00

     (dyżur dla rodziców)

     Piątek

       9.00 – 12.00

      

      

     Zadania logopedy

      

     1. likwidacja wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
     2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów oraz ich poziomu językowego,
     3. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci i uczniów,
     4. udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci/ uczniów i eliminowania jej zaburzeń,
     5. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami,
     6. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.