•  

     Od 7 stycznia 2020 r. posiłki dostarczane są przez firmę

     Sól i Pieprz Edyta Grabowska z Łosia.

      

     Informacje organizacyjne:

     1. Cena obiadu szkolnego wynosi 6,50 zł (50% zniżki dla posiadaczy Powiatowej Karty Dużej Rodziny).
     2. Opłaty będą wymagane z góry – płatność miesięczna, do 6. dnia miesiąca na podstawie informacji udostępnionej za pomocą aplikacji 4Parents, tablicy ogłoszeń, szkolnej strony internetowej.
     3. W kolejnym miesiącu będzie odliczany koszt obiadów, z których dziecko nie skorzystało z powodu zgłoszonej nieobecności (nieobecność, tak jak dotychczas zgłaszamy za pomocą aplikacji 4Parents lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 8:30.
     4. Wpłat będziemy dokonywać za pośrednictwem aplikacji 4Parents lub na konto:

      

     PKO BP 78 1020 1042 0000 8402 0429 5986

     Sól i Pieprz Edyta Grabowska

     tytułem: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/miesiąc

      

     1. O rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu należy poinformować sekretariat szkoły do 20 dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
     2. W szkole zorganizowane są dwie przerwy obiadowe:
      • 11.30 – 11.45 – dla uczniów klas I-III
      • 12.30 – 12.45 – dla uczniów klas IV-VIII

      

     Pozostałe warunki świadczenia usług pozostają bez zmian. Proszę uzupełnić wymaganą przez firmę deklarację (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły) i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.