•  

     Od 1 września 2022 r. posiłki dostarczane są przez firmę

     My Catering Jakub Pałaszewski 

     Informacje organizacyjne:

     1. Cena obiadu szkolnego wynosi 8,00 zł (50% zniżki dla posiadaczy Powiatowej Karty Dużej Rodziny).
     2. Opłaty będą wymagane z dołu – płatność miesięczna, do 10. dnia kolejnego miesiąca na podstawie informacji udostępnionej za pomocą aplikacji 4Parents.
     3. Nieobecność, tak jak dotychczas, zgłaszamy za pomocą aplikacji 4Parents lub telefonicznie w sekretariacie szkoły do godz. 8:30. Niezgłoszenie nieobecności do 8:30 skutkuje naliczeniem opłaty za obiad w danym dniu.
     4. Wpłat będziemy dokonywać za pośrednictwem aplikacji 4Parents lub na konto:

      

     MY CATERING Jakub Pałaszewski, Słupno, ul. Ceglana 5, 05-250 Radzymin 

     59 1160 2202 0000 0003 8957 8320 

     tytułem: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/miesiąc

      

     1. O rezygnacji z obiadów w kolejnym miesiącu należy poinformować sekretariat szkoły do 20. dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.
     2. W szkole zorganizowane są dwie przerwy obiadowe:
      • 11.25 – 11.40 – dla uczniów klas I-III
      • 12.25 – 12.40 – dla uczniów klas IV-VIII

      

     Pozostałe warunki świadczenia usług pozostają bez zmian. Proszę uzupełnić wymaganą przez firmę deklarację (do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły) i dostarczyć ją do sekretariatu szkoły.

     Deklaracja_obiady_22_23.pdf