• Szkolne Koło Wolontariatu

     •  

      Szkolne Koło Wolontariatu

                         

                                                            „Człowiek jest wielki nie przez to,

         co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to,

                                                                               co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

      Jan Paweł II

       

       

       

       

      W naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 powstało Szkolne Koło Wolontariatu. Koordynatorkami koła zostały pani Marta Rybak i pani Edyta Rudy. Chęć udziału zgłosiło 15 uczniów z klasy VII i VIII. Głównym celem działalności SKW jest organizowanie i świadczenie pomocy najbardziej potrzebującym, reagowanie na potrzeby środowiska, inicjowanie działań w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomaganie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

      Działania wolontariatu:

      • wykonanie gazetki ściennej promującej szkolny wolontariat,
      • udział w akcji ,,Polacy Kresowym Rodakom”-  bożonarodzeniowa  zbiórka darów żywnościowych i przemysłowych , dla rodaków mieszkających na Kresach,
      • prowadzenie zbiórki plastikowych zakrętek, na rzecz podopiecznych  Fundacji Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci ,
      • udział w akcji ,,Razem na Święta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. W ramach której uczniowie odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, złożyli mieszkańcom i pracownikom życzenia świąteczne, wręczyli karty świąteczne (wykonane własnoręcznie przez uczniów i przedszkolaków naszej szkoły) wraz ze słodkościami,
      • prowadzenie systematycznej  pomocy  uczniom ze świetlicy: np. w odrabianiu prac domowych, czytanie książek, organizowanie zabaw i gier,
      • udział w 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której celem była zbiórka pieniędzy na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji,
      • udział w akcji ,,Góra Grosza”, której celem było zbieranie drobnych monet , aby pomóc dzieciom z domów dziecka  oraz tym, które z różnych powodów są w trudnej sytuacji i nie mieszkają ze swoimi rodzicami.

      Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat, więc warto pomagać.

      Dziękujemy wszystkim włączającym się w akcje charytatywne organizowane w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu oraz prosimy o dalsze ich wspieranie.

       

      M. Rybak

      E. Rudy

   • Nasze działania

     • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
     • Góra grosza
     • Zbiórka darów
     • Pomoc w nauce
     • Razem na święta