• Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych aglomeracji warszawskiej

      15.06.2020

      Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 tj.:

      Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki "Zgłoś kandydaturę", wprowadzają nr PESEL. 

      Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

      - w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),

      - w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

      W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk "Złóż wniosek". 

      Uczniowie mogą też sprawdzić statystyki chętnych do szkół i na poszczególne profile (statystyki zmieniają się cały czas, zależnie od deklaracji kandydatów).

      Strona do logowania (kliknij w link): Link do strony logowania i rejestracji

      Powodzenia!

     • Świętujemy Dzień Dziecka

      01.06.2020

      Duży czy mały dzisiaj świętuje,

      Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje.

      Małych przyjemności, wielkich miłości,

      zdrowia, szczęścia i przyjemności.

      Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!

      W Dniu Dziecka każdy z nas króluje!

       

      Najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci, tych dużych i tych małych, składa Dyrekcja Szkoły. A na zdjęciach widać, jak dzisiaj bawią się dzieci obecne w szkole :-) 

     • Od dzieci dla dzieci

      01.06.2020

      Przy okazji tego pięknego i wyjątkowego dnia - Dnia Dziecka, chcemy podziękować Rodzicom i Dzieciom z naszej szkoły, którzy włączyli się do akcji zbierania nakrętek na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

      W maju kolejne 7 worków nakrętek zebranych w naszej placówce zostało dostarczonych do siedziby Fundacji we Wrocławiu.

      Dzięki tej akcji uczymy dzieci empatii, wrażliwości na los innych, odpowiedniej postawy obywatelskiej. Pokazujemy, że niesienie pomocy daje dużo radości i zadowolenia, a mały gest może czynić wielkie rzeczy. Pomagamy nie tylko lokalnie, nasze działania mają szerszy zasięg. Nie ma nic piękniejszego, jak serca naszych dzieci otwarte na potrzeby chorych rówieśników. Pięknie dziękujemy ❤

       

      Monika Czyżo

     • Konsultacje przedmiotowe od 1 czerwca

      27.05.2020

      Szanowni Uczniowie i Rodzice,

      od 1 czerwca uczniowie klas 4-7 mają możliwość zgłosić się na konsultacje przedmiotowe. Uczniowie kontaktują się i umawiają bezpośrednio z nauczycielem. 

      W szkole obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo ważne jest, żeby uczniowie i rodzice znali procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie szkoły.

      Oto kilka najważniejszych punktów:

      1. Przy wejściu do szkoły obowiązuje pomiar temperatury.

      2. Rodzice nie wchodzą do szatni - mogą wejść tylko do przedsionka i do sekretariatu szkoły (pojedynczo).

      3. Każdy rodzic musi mieć maseczkę zakrywającą nos i usta, kiedy wchodzi do szkoły.

      4. Uczniowie zachowują bezpieczną odległość od siebie i nauczyciela.

      5. Uczniowie nie przynoszą i nie korzystają z telefonów, nie przynoszą też innych zbędnych przedmiotów.

      6. Po zakończonych zajęciach należy jak najszybciej opuścić teren szkoły i nie gromadzić się w pobliżu.

      Każdy rodzic/opiekun będzie musiał też podpisać regulamin bezpieczeństwa i oświadczenie (do pobrania w załączniku u dołu strony - dwie strony do podpisania). Można go wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły w dniu konsultacji lub pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu. Jest ono obowiązkowe.

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem lub wicedyrektorem szkoły.

       

      Link do procedur bezpieczeństwa, regulaminu i oświadczeń:

      https://www.spzalubice.radzymin.pl/a/procedury-bhp-i-oswiadczenia-do-pobrania

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

      19.05.2020

      Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


      Termin rejestracji do systemu rekrutacyjnego będzie znany dopiero po opublikowaniu komunikatu Starostę Powiatu Wołomińskiego i Prezydenta M.St. Warszawy oraz pozostałych Starostów.


      Do pobrania: Terminy postępowania rekrutacyjnego

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły

      17.05.2020

      Szanowni Rodzice,

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Uwzględniając wtyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz konsultacje z dyrektorami placówek, w szkołach na terenie gminy Radzymin oferta dydaktyczna i opiekuńcza będzie miałą następującą formę:

      • Zajęcia dydaktyczne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, j. angielskiego i religii w wymiarze: 3 godziny lekcyjne dziennie (w tygodniu: 13 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. j. angielskiego, 1 godz. religii) w godz. 8.50-11.25 (jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosi do 12 dzieci z klasy (w klasach mniejszych niż 48m2 – iloraz powierzchni klasy i liczby 4), oraz w godzinach 12.00–14.35 dla ewentualnej drugiej grupy, jeśli chętnych zgłosi się więcej;
      • Zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-17.00, w ramach świetlicy szkolnej;
      • Umożliwienie  dzieciom odpłatnego skorzystania z obiadu podczas przerwy obiadowej 11.25-12.00 (w tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sal);
      • Dla dzieci  pozostających w domu zapewniamy kontynuację zdalnego nauczania.

       

      Prosimy rodziców o deklarację uczestnictwa ww. zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych w szkole oraz chęci skorzystania z obiadu i dowozu (w szkołach, w których dotychczas był organizowany dowóz dzieci).

      Deklaracje za pomocą platformy LIBRUS lub telefonicznie należy zgłosić do wychowawcy klasy w terminie  do 18 maja 2020 r do godz. 13.00.

       

     • Konkurs przedszkolny "Najpiękniejsza flaga Polski"

      23.04.2020

      2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 r. , aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Zachęcamy do udziału w konkursie technicznym ,,NAJPIĘKNIEJSZA FLAGA POLSKI”

       

      Organizatorzy: Małgorzata Szewczyk, Kamila Kwiatkowska – Lusa

       

      KATEGORIE WIEKOWE:

      4 LATKI

      5 LATKI

      6 LATKI

       

      W każdej kategorii wiekowej I, II, i III miejsce

       

      Celem konkursu jest:

      *popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych,

      *wzmacnianie uczuć patriotycznych dzieci

      *stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

      *rozwijanie zainteresowań technicznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego

       

      Każdy uczestnik może wykonać jedną  flagę biało-czerwoną:

      *wybraną przez siebie techniką

      *z wykorzystaniem dowolnych materiałów

      Flaga musi być biało-czerwona

       

      Zdjęcia wysyłamy pod postem (każdy w swojej grupie) do 30.04.2020 r.

       

      Prosimy o zdjęcie dziecka z flagą oraz imieniem i grupą.

       

      WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM   FACEBOOKU.

       

      Przewidziano drobne upominki dla wszystkich uczestników, które w zależności od sytuacji zostaną wręczone osobiście lub przesłane pocztą.

       

      Wyniki zostaną opublikowane 4 maja 2020 roku, na stronie szkoły, facebooku oraz w grupach przedszkolnych.

       

      Zachęcamy do udziału w konkursie!

       

     • „Ziemia to jedyny dom, jaki mamy” 

      23.04.2020

      W tym roku przedszkolaki, ani uczniowie z całego globu nie mają okazji czynnie uczestniczyć w akcjach związanych z Dniem Ziemi, takich jak Sprzątanie Świata, czy sadzenie drzewek. My jednak edukujemy siebie i swoich najbliższych na temat ekologii wykorzystując czas w domu i wspólnie poszerzmy swoją wiedzę. W ramach obchodów Dnia Ziemi, przedszkolaki wzięły udział w organizowanej w naszej placówce akcji online „Ziemia to jedyny, dom jaki mamy”🌎. Celem akcji było: zachęcanie do dbania o naszą planetę, poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych oraz promowanie życia w zgodzie z naturą. Zadaniem dzieci było przygotowanie pracy plastycznej w formie laurki lub plakatu dla Ziemi. Wszystkie nadesłane prace były bardzo kreatywne, ale co najważniejsze niosły przesłanie, że Ziemia jest naszym jedynym domem i musimy o nią dbać. : i musimy o nią dbać. 

      Serdeczne podziękowania dla dzieci i rodziców zaangażowanych w naszą akcję!

       

     • Komunikat dyrektora szkoły

      17.04.2020

      Szanowni Państwo,

      z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną w kraju i zmianą harmonogramu Egzaminu Ósmoklasisty, dni dyrektorskie zaplanowane w dniach 20.04-24.04.2020 r. zostają odwołane Zarządzeniem Dyrektora nr 8. W nadchodzącym tygodniu kontunuujemy naukę zdalną, a wideolekcje będą odbywały się wg harmonogramu, który otrzymacie Państwo w dzienniku elektronicznym.