• DYŻUR WAKACYJNY

      30.05.2019

       

       

       

      Dyżur gminnych przedszkoli w wakacje 2019 - zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

      do 14 czerwca

      Szanowni Rodzice,

       

      Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach pełnią dyżur w ostatnim tygodniu czerwca

      od 24.06.-28.06. 2019 r.

      Chętnych Rodziców prosimy o zgłaszanie przedszkolaków

      na dyżur do dnia 14 czerwca 2019 r.

       

      Przerwa wakacyjna 01.07. - 18.08.2019 r.

       

      Placówka dyżurująca w zastępstwie - na podstawie karty zgłoszenia

      na dyżur wakacyjny

      Przedszkole nr 2 (lipiec),

      Przedszkole nr 1 lub  ZSP w Ciemnem (sierpień)

       

      W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Usług Wspólnych Gminy Radzymin tel. 22 667 69 00.

      Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny  Upoważnienie do odbioru dziecka

       

       

       

       

       

     • AKADEMIA SZKOLNA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

      23.05.2019

      AKADEMIA SZKOLNA Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

      Dnia 09.05.2019 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się uroczysty apel z okazji Uchwalenia

      Konstytucji 3 maja.

      Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów. Po odśpiewaniu hymnu państwowego

      oraz hymnu Armii Krajowej, uczniowie klasy 6 zaprezentowali program artystyczny. 

      Recytowali wiersze patriotyczne, przybliżali rówieśnikom fakty historyczne związane z Konstytucją 3 maja.

      Całość spotkania ubogacił występ chóru szkolnego – pieśń „Witaj majowa jutrzenko”.

      Przez cały apel wybrzmiewały ważne słowa w historii Polski: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

       

       

       

     • Spotkania z Rodzicami

      21.05.2019

       

      Drodzy Rodzice,

      serdecznie zapraszamy na spotkania, podczas których przedstawione zostaną

      procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły, oraz osoby i instytucje

      do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy

      psychologiczno - pedagogicznej i wychowawczej.

      Podczas zebrań zostaną Państwo zapoznani z proponowanymi ocenami na

      zakończenie roku szkolnego.

      29 maja o godz. 17.00 klasy I- III 

      I a - sala 3

      I b - sala 4

      II a - sala  5

      II b - sala 7

      III a - sala 6

      III b - sala 9

       

      30 maja o godz. 17.00 klasy IV - VIII i III gim.

      IV a - sala 4

      IV b - sala 8

      V a - sala 10

      V b- sala 12

      VI - sala 5

      VII - sala 7

      VIII a - sala 6

      VIII b - sala 14

      III a gim.- sala 11

      III b gim. - sala 9

       

       

     • POKAZY NAUKOWE

      16.05.2019

      Program zajęć Małego Inżyniera to niezwykle różnorodny materiał dydaktyczny, który

      zawiera doświadczenia chemiczne, fizyczne, zagadnienia z budowy prostych maszyn,

      ale przede wszystkim wskazuje ich praktyczne zastosowanie. Warsztaty z eksperymentów

      organizowane przez Małego Inżyniera w ramach projektu unijnego

      "Akademia Przyszłości" sprzyjały poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania:

      dlaczego herbata zmienia swój kolor, gdy dodamy do niej cytrynę? Na czym polega

      działanie wody utlenionej? Czym właściwie jest ogień?

      Na dostrzec uczestnikom magię nauki, odkrywamy tajemnice otaczającego nas świata.

      Eksperymenty dla dzieci to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy, którą nasi

      uczniowie z klas I - III zdobywali  podczas odkrywania zagadek otaczającego nas świata.

      Wykonywanie nieskomplikowanych doświadczeń to niezwykle pouczająca przygoda,

      która procentuje u dzieci zainteresowaniami z dziedzin ścisłych.

      Zajęcia dodatkowe z eksperymentów to praktyczny kurs z fizyki, biologii oraz chemii.

      Zajęcia dla dzieci z eksperymentów Małego Inżyniera są całkowicie nowatorskie,

      a ich program doczekał się swojego wydawnictwa w postaci książki

      „Mały Inżynier. Nauka i zabawa”. 

       

     • Podziękowania

      27.04.2019

       

       

       

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach bardzo serdecznie

      dziękuję nauczycielom:

      - p. wicedyrektor Małgorzacie Szewczyk

      - p. Magdalenie Olejnik

      - p. Marcie Rybak

      - p. Danucie Sakowicz

      - p. Annie Jańczyk

      - p. Katarzynie Brzozowskiej

      za udział w zespołach nadzorujących egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty

      oraz sprawne ich przeprowadzenie.

      Dyrektor Szkoły również, bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr  2

      w Radzyminie oraz nauczycielowi religii księdzu Danielowi  Filipowiczowi, Dyrekcji i nauczycielom

        Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie,  oraz Dyrekcji i nauczycielom Zespołu

      Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie za udział w zespołach nadzorujących egzaminy.

      Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie dziękuje  panu Mariuszowi Przasnek (nowy nauczyciel

      wychowania fizycznego), za udział w egzaminach gimnazjalnych i ósmoklasisty

      w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie.

       

       

     • Zawieszony strajk pracowników oświaty

      26.04.2019

      Drodzy Rodzice,

       

      W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli od 29 kwietnia 2019 r. oddziały przedszkolne

       

       wracają do normalnego trybu pracy.

       

      W dniu 29 kwietnia  oddziały przedszkolne w ramach zebrań,  zapraszają chętnych  Rodziców

      na rozmowy indywidualne w godz. 16.00 -17.00. Rodzice 6 latków w tym dniu otrzymają gotowość

      szkolną dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

       

      Szkoła podstawowa i gimnazjum zajęcia rozpoczną 6 maja 2019 r. (29 i 30 kwietnia - dodatkowe

      dni wolne od zajęć)

       

      1,2 i 3 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych

       

     • Dyżur w świetlicy szkolnej

      22.04.2019

      Drodzy Rodzice,

      nadal trwa strajk nauczycieli. Świetlica szkolna od 24 kwietnia  pełnić będzie dyżur. Możemy

      zapewnić opiekę  dla 25 uczniów klas I-III w godz. 8:00 – 16:00 (zapisy w sekretariacie

      lub telefonicznie, decyduje kolejność zgłoszeń).

      Dziękujemy za dotychczasowe zrozumienie, wsparcie oraz opiekę nad dziećmi podczas strajku

      nauczycieli i pracowników oświaty. Kolejne komunikaty będziemy podawać w miarę rozwoju sytuacji

      strajkowej.

       

       

       

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

      14.04.2019

      Informujemy, że w dniach 15,16, i 17 kwietnia 2019 roku

      o godz. 9.00  odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

      Prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły na godz. 8.15.

      Każdy zdający egazmin może mieć ze sobą butelkę wody

      i  obowiązkowo czarny długopis a podczas egzaminu z matematyki linijkę.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych 

      i korzystania z nich podczas egzaminów.

      Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników i powodzenia!

       

       

     • EGZAMIN GIMNAZJALNY

      09.04.2019

      Informujemy, że w dniach 10,11, i 12 kwietnia 2019 roku

      o godz. 9.00 i 11.00 odbędą się egzaminy gimnazjalne.

      Prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły na godz. 8.15.

      Każdy zdający egazmin może mieć ze sobą butelkę wody

      i  obowiązkowo czarny długopis a podczas egzaminu z matematyki linijkę.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych 

      i korzystania z nich podczas egzaminów.

      Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników i powodzenia!

       

       

     • LAUREACI KONKURSU WIELKANOCNEGO

      07.04.2019

      I miejsce
      Ola Ryng 1b
      Hanna Surażyńska 2a


      II miejsce
      Maja Olszyna 4a
      Nikola i Martyna Olszyna 4a
      Oliwia Budek 2a
      Zosia Jarosław ska 1b


      III miejsce
      Maria Surażyńska 2a
      Ola Jusińsja 1b
      Adam Kijak 1a
      Kuba Pisarek 1a

      Jan Pisarek OP

      II miejsce
      Martyna Retmańczyk 1b
      Szymon Seredyński 2a
      Tytus Kokoszka 2a
      Alicja Kijak 2b


      Wyróżnienia
      Julia Kawka 1b
      Zuzia Borek 1a
      Zuzia Wasilewska 1b

      Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i dziekujemy za tak liczny udział w konkursie

       

       

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

      07.04.2019

       

       

       

       

       

       Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone

      od niedawna (od 2008 r.) z inicjatywy małżonki katarskiego emira.

      Jego symbolem jest kolor niebieski, dziękujemy za przyłączenie

      się do akcji. Jako oddział przedszkolne,  jesteśmy mocno

      zaangażowani w zwiększanie świadomości potrzeb dzieci

      autystycznych.

      Edukacja włączająca to formuła, według której funkcjonują

      nasze oddziały przedszkolne.  Zgodnie z nią podejmujemy

      działania, aby nie tylko włączyć dzieci z autyzmem

      lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju do grupy rówieśniczej,

      ale również dostosować otoczenie, metody pracy i warunki

      do potrzeb wszystkich dzieci.

       

       

     • Zawiadomienie

      05.04.2019

      Stare Załubice, 05.04.2019 r.

       

       

       

       

       

       

      ZAWIADOMIENIE
       

      W dniu 3 kwietnia 2019 roku, otrzymałem pisemną informację

      Znak Z/o ZNP/0148/016.25/19 od Komitetu Strajkowego

      utworzonego przez Pracowników w Szkole Podstawowej

      w Starych Załubicach im. Armii Krajowej, o gotowości strajkowej

      od dnia 8 kwietnia 2019 r.

      W związku z powyższym zawiadamiam Rodziców i Uczniów o strajku,

      który rozpocznie się w szkole w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Od tego

      dnia do odwołania szkoła nie będzie prowadziła zajęć

      dydaktyczno – wychowawczych. Nie będzie również zorganizowana

      opieka świetlicowa.

      Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

      Informuje, że w dniach egzaminów (gimnazjalny – 10,11 i 12 kwietnia

      oraz ósmoklasisty 15,16 i 17 kwietnia) uczniowie zdający

      egzamin przychodzą zgodnie z harmonogramem.

      Jako dyrektor szkoły postaram się zapewnić prawidłowy przebieg egzaminów.

       

      O wszelkich zmianach będę informował przez stronę szkoły, aplikację 4Parents oraz na tablicach informacyjnych szkoły.

       

       

      Z poważaniem

       

      Dyrektor

      mgr Edward Biernacki

       

       

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

      28.03.2019

      Szanowni Rodzice, zapraszamy w dniu 04.04.2019 r.

      na zebranie :

       

      KLASY I – III - godz. 17.00

      I a – sala 3

      I b – sala 4

      II a – sala 5

      II b – sala 6 - godz. 17.30

      III a - sala 7

      III b – sala 9

       

      KLASY IV – VIII i III gimnazjum godz. 18.00

      IV a - sala 5

      IV b -  sala 4

      V a -   sala 7

      V b -   sala 9

      VI  -    sala 4

      VII -    sala 10

      VIII a -  sala 8

      VIII b -  sala 14

      III a gim.-  sala 12

      III b gim.-  sala 11

       

      Zebrania w oddziałach przedszkolnych odbędą się 25 kwietnia (czwartek)

      o godz. 17.00

       

     • Koncert "Czas się budzić"

      28.03.2019

       

      21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny dzieci z klas I-III wysłuchały koncertu w wykonaniu

       artystów z Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego pt „ Czas się budzić” . Podczas 

      koncertu była okazja by posłuchać brzmienia trąbki w kilku utworach oraz poznać jej 

      budowę. Koncert został sfinansowany przez Radę Rodziców.