• Święto Szkoły

      06.03.2020

      W piątek, 7 lutego, odbyły się obchody Święta Szkoły, upamiętniające 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swą obecnością licznie przybyli goście -

      •  Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina
      • Zbigniew Jabłoński - Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
      • Katarzyna Stokowska - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
      • Jan Wnuk - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
      • Jerzy Berta - Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
      • Mirosław Widlicki - Prezes Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
       • Teresa Muszyńska, żna śp. Edmunda Muszyńskiego, żołnierza Armii Krajowej, i organizacji Wolność i Niezawisłość;
       • Stefania Ausbrn – córka Edmunda Muszyńskiego
      • Urszula Kozikowska - specjalista w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,
      • chor.rez. Mariusz Sybilski - przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
      • Krzysztof Czuba - Dyrektor Usług Wspólnych w Radzyminie
      • Agnieszka Kaczyńska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie
      • Bernadetta Stwora Dyrektor Szkoły Branżowej w Radzyminie
      • Jerzy Stwora- Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie
      • Edward Biernacki – dyrektor
      • Hanna Baryłka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
      • Elżbieta Jeleń - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
      • Renata Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - im. Marii Konopnickiej w Słupnie
      • Barbara Moczulska- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
      • Wiesława Świeczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
      • Marta Bajor Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
      • Bożena Szczepaniak - Prezes Koła Emerytów i Rencistów w Starych Załubicach
      • Barbara Karwowska - Sołtys Arciechowa
      • Dorota Więch - Sołtys Borek
      • Grzegorz Marchlewski - Sołtys Opola
      • Grzegorz Marchlewski - Sołtys Opola
      • Ewelina Jakubik - Sołtys Starych Załubic
      • Jan Rosłon - Sołtys Nowych Załubic
      • Krzysztof Michalczuk - Sołtys Rudy

       

      Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przez delegacje uczniów i nauczycieli pod pomnikiem Armii Krajowej.

      Głównym punktem obchodów był spektakl poświęcony procesowi i śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczniowie, pod kierunkiem pani Diany Świerczewskiej i pani Edyty Rudy, wyraziście nakreślili sylwetki reżimowych urzędników, którzy zamienili życie rotmistrza Witolda Pileckiego w piekło. Ukazali tragizm tej postaci. Doskonale oddali atmosferę tamtych czasów, przerażającą w swej grozie.

      Kolejnym elementem części artystycznej był występ szkolnego chóru pod batutą Katarzyny Brzozowskiej. Dzieci zaśpiewały piosenki z okresu II wojny światowej. Swe zdolności muzyczne zaprezentował także Igor Ryng, który akompaniował na gitarze do jednej z piosenek.

      Następnie pani dyrektor Magdalena Sycik wygłosiła okolicznościowe przemówienie, po czym oddała głos przybyłym gościom. Przemawiali: p. K. Dobrzyniecki, p. M. Widlicki, p. J. Berta, p. J. Wnuk.

      W tym wyjątkowym dniu pani dyrektor oficjalnie zaprezentowała logo szkoły, którego autorem jest pan Przemysław Całka, a także ogłosiła wyniki konkursu „Bohaterowie AK”, wręczyła nagrody i dyplomy laureatom.

      Warto wspomnieć, iż tegoroczne obchody Święta Szkoły uświetnili przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którzy przedstawili uczniom klas VI - VII prezentację o spadkobiercach żołnierzy Armii Krajowej. Wyjaśnili, kim jest weteran, jaka jest historia udziału Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa oraz opowiedzieli o specyfice współczesnych operacji jednostek specjalnych.

      Ponadto pokaz swych umiejętności walki wręcz i samoobrony zaprezentowali uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Popis wyszkolenia sportowo – obronnego pod kierunkiem pana Adama Drajkowskiego wzbudził ekscytację i podziw widowni.

      Zebrani w sali gimnastycznej mogli także podziwiać wystawę o Armii Krajowej, którą udostępnił Instytut Pamięci Narodowej, a także obejrzeć kroniki szkolne.

      Nie można nie wspomnieć również o zaangażowaniu zuchów z 21 Gromady Zuchowej Cogitki i harcerzy z 21 Drużyny Harcerskiej Horyzonty, którzy przygotowali stoisko historyczne z makietą z II wojny światowej w skali 1:100 oraz z grami planszowymi IPN o kampanii wrześniowej 1939 roku.

      Obfity w ważne wydarzenia i atrakcje dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez Radę Rodziców oraz przez lokalnych wytwórców:

      1.  Cukiernia Basia
      2.  Cukiernia Karolinka
      3.  Zdzisław Dąbrowski
      4.  Joanna Kustosz
      5.  Magda Jarosławska
      6. Agnieszka Żółtowska

       Serdecznie dziękujemy.

       

       

       

      Edyta Rudy

      Diana Świerczewska

       

       

     • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

      02.03.2020

      Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

      „ Odpowiednie Dać Obce Słowo”

       

      27 lutego 2020 roku uczennica naszej szkoły, Martyna Rzępołuch, wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim literatury polskiej tłumaczonej na języki obce zorganizowanym przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

      Martyna zaprezentowała wiersz Adama Asnyka „ Między nami nic nie było” w tłumaczeniu na język angielski Jarosława Zawadzkiego.

     • Szkolny Konkurs Piosenki Polskiej

      28.02.2020

      Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Piosenki Polskiej. Szkolna Gala Konkursowa odbędzie się 19 marca. Poniżej przedstawiamy regulami konkursu, a pod regulaminem udostępniamy kartę zgłoszeniową do pobrania.
      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ

       

      § 1

            Postanowienia ogólne

       

      1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej, zwanego dalej „konkursem”, jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
      2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W konkursie mogą brać udział soliści w trzech kategoriach wiekowych oraz zespoły dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wykonawcy przygotowują dowolną piosenkę polską (polskiego autora tekstu oraz kompozytora). Dobór repertuaru powinien być dopasowany do wieku uczestnika.
      3. Cele konkursu:

      - wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w dziedzinie muzyki,

      - propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,

      - umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

      - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.      § 2

         Przebieg konkursu

       

       

      1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia 16 marca 2020 roku, które powinno zawierać:

      1. kartę zgłoszenia,
      2. podkład muzyczny, jeśli uczestnik zdecydował się na wykonanie utworu z podkładem.

      2. Zgłoszenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły bądź osób odpowiedzialnych za organizację konkursu.

      3. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 19 marca 2020 r. w sali sportowej.

      1.  Kategorie wiekowe uczestników:

      - dzieci z oddziałów przedszkolnych (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas I – III (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas IV- VIII (soliści i zespoły).

      1. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

      - dobór repertuaru,

      - technika, emisja głosu i dykcja,

      - interpretacja, gra aktorska,

      - ogólny wyraz artystyczny.

      1. Kolejność występów ustala organizator.
      2. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań


      Karta zgłoszenia na Konkurs Piosenki Polskiej

     • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

      27.02.2020

      Szanowni Państwo

      Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku:

      ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

      W szkołach i przedszkolach Gminy Radzymin przeprowadzone będą pogadanki o zasadach higieny w sytuacji zagrożenia chorobą wirusową m.in. informacje o prawidłowym myciu rąk. Informujemy również o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się na Izbę Przyjęć Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej w Warszawie w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w ciągu 14 dni od dnia powrotu z regionów: Chiny, Wochy, Korea Południowa, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Tajwanu. Zapewniamy że sytuacja stale jest monitorowana.

      Z wyrazami szacunku,

      Dyrekcja Szkoły

       

      Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

     • Ogłoszenie

      26.02.2020

      Szanowni Państwo,informujemy, że dnia 27 lutego główne wejście do szkoły od ul. Mazowieckiej będzie zamknięte. Prosimy o korzystanie z wejścia przy hali sportowej.

      Dyrekcja Szkoły

     • Konkurs "Bezpiecznie na wsi"

      06.02.2020

      Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

      Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3    w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

      Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

      • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
      • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

      W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym               i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów pierwszych miejsc etapu powiatowego wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Etap wojewódzki będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Prace wybrane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS.

      Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

      Zgłoszenia Szkół i prace konkursowe należy przekazać do PT KRUS w Wołominie                w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

       

      Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Wołominie (tel. 22 761 34 13 ) lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie (tel. 22 5906818, 5906817).


      Poniżej regulamin konkursu do pobrania:
       

       

     • Informacja nt. Festiwalu Tańca

      23.01.2020

      Informacja dla przedszkoli biorących udział w GMINNYM PRZEDSZKOLNYM FESTIWALU TAŃCA ZIMOWEGO ”W KRAINIE LODU”

       

      GMINNY PRZEDSZKOLNY FESTIWAL TAŃCA ZIMOWEGO

      „W KRAINIE LODU”

       

      (ze względu na pokazy konkursowe i nieplanowane przerwy godziny występów są orientacyjne. Każda z grup ma do dyspozycji 10 min, może wykorzystać mniej czasu na występ)

       

      PROGRAM IMPREZY:

       

      9.00 – rejestracja grup konkursowych

       

      9.30 – pokaz taneczny

       

      9.40 – uroczyste otwarcie imprezy

       

      Część I pokazów konkursowych:

      9.45 – Przedszkole Pluszowy Miś

      9.55 – Oddział Przedszkolny w Starych Załubicach (OPA)

      10.05 – Przedszkole nr 1 w Radzyminie (Grupa 1)

      10.15 – Przedszkole nr 2 w Radzyminie

      10.25 – Przedszkole Piotruś Pan

      10.35 – Przedszkole Calineczka

       

      10.45 – słodki poczęstunek

       

      11.00 – pokaz taneczny Grupy Salio

       

      Część II pokazów konkursowych:

      11.05 – Oddział Przedszkolny w Starych Załubicach (OPB)

      11.15 – Przedszkole nr 1 w Radzyminie (Grupa 2)

      11.25 – Oddział Przedszkolny w Nadmie

      11.35 – Przedszkole Kraina Przedszkolaka

       

      11.45 – wspólna zabawa taneczno - integracyjna i obrady Jury

       

      11.55 – ogłoszenie wyników i zakończenie festiwalu

       

      SPRAWY ORGANIZACYJNE:

      - zmiana obuwia dla dzieci OBOWIĄZKOWA

      - prosimy o wjazd autokarów z uczestnikami festiwalu od ul. Serockiej (od strony parkingu szkoły) oraz kierowanie się do hali gimnastycznej szkoły

      - do dyspozycji uczestników będzie miejsce do przygotowania się, przebrania i odpoczynku

     • Zwycięzcy konkursu wiedzy o Mazowszu

      06.02.2020

      Konkurs Wiedzy o Mazowszu

       

      Przez kilka tygodni na tablicy przy bibliotece ogłaszano wiadomości o naszym regionie w ramach konkursu  zorganizowanego przez bibliotekę szkolną .

      Sprawdzian wiedzy, który odbył się 18grudnia 2019r ustalił zwycięzców.

      Laureaci konkursu Wiedzy o Mazowszu

      I miejsce - Monika Rosłon   kl.IV a

      II miejsce - Jakub Olejnik   kl.VI a

      III miejsce - Wiktoria  Matwiejko   kl.V b

     • Dzień Babci i Dziadka u pięciolatków

      24.01.2020

      23 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka, w grupie 5 latków odbyło się przedstawienie pt. “Jak to z Babcią i Dziadkiem było“. Przedszkolaki przeniosły się do czasów dzieciństwa i młodości dziadków. W rytmie przebojów Czerwonych Gitar, Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Karin Stanek i Andrzeja Rybińskiego, które wywołały ogromne wzruszenie nie tylko u Dziadków ale również u Rodziców opowiedziały historię wielkiej miłości naszych jubilatów. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla naszych cudownych Babć i wspaniałych Dziadków.

     • Logo Szkoły

      23.01.2020

      Z dumą prezentujemy nowe logo naszej szkoły, nawiązujące do znamienitej, choć dramatycznej historii Armii Krajowej. Autorem logo jest p. Przemysław Całka, któremu bardzo dziękujemy.

     • Bal karnawałowy w przedszkolu

      22.01.2020

      17 stycznia 2020 r w przedszkolu odbył się bał karnawałowy. Nasze przedszkolaki już od rana były podekscytowane czekającą ich zabawą, w przebraniach były nie do poznania Bal otworzyła Pani Dyrektor Magdalena Sycik. W gorących rytmach bal prowadziły p. Małgorzata Szewczyk i p. Kamila Kwiatkowska - Lusa. Przedszkolaki oprócz tańców brały chętnie udział w konkursach z nagrodami, a po szaleństwach na parkiecie na dzieci czekał poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy Rodzicom.

     • Bookcrossing, czyli uwolnij książkę

      17.01.2020

      BOOKCROSSING czyli UWOLNIJ KSIĄŻKĘ!

                  Akcja ,,Uwolnij książkę" jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach działa oficjalna półka bookcrossingowa. Bookcrossing, czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania.

       Zasady naszego bookcrossingu:

      KORZYSTAJ! Możesz korzystać ze zbiorów w godzinach otwarcia szkoły.

      CZYTAJ TU I TAM! Możesz czytać książki na miejscu  albo wziąć je ze sobą do domu i oddać po przeczytaniu.

      WYMIEŃ TOWAR! Jeżeli znajdziesz na naszej półce książkę, którą chcesz mieć, WEŹ ją, a w zamian przynieś i zostaw u nas inną, równie cenną.

      PAMIĘTAJ o potrzebach innych – oni też chcą korzystać z bookcrossingu. Wypożyczaj jednorazowo nie więcej niż 2 książki.

      DZIEL SIĘ Z NAMI OPINIAMI! Jeśli chcesz, wyraź swoją opinię o przeczytanej książce.

      RZUĆ W OBIEG! Jeśli zostawiasz tutaj książkę, wiedz, że jest ona darem dla innych, zareklamuj ją dalej.

      UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ! Jeśli masz jakieś propozycje związane z naszą akcją, napisz do nas.

      SZANUJ! Korzystaj z książek tak, by czytający po Tobie również mogli czerpać z niej radość.

      DYSKUTUJ! Jeśli chcesz, spotykaj się tu z innymi i dyskutuj o przeczytanych książkach.

      ZARZĄDZAJ! Przynieś książkę, nalep logo i sam zarządzaj bookcrossingiem. To Ty decydujesz, jaką tematykę będziemy czytać.

      UWALNIAJ * PROMUJ * INSPIRUJ

      Wymień książkę i dziel się z nami radością czytania!

     • Obiady w styczniu

      13.01.2020

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      przypominamy, że od 7 stycznia zmienił się sposób rozliczeń za obiady szkolne. Prosimy o wpłaty z góry za cały miesiąc wg Państwa deklaracji. Za obiady w styczniu należałoby wnieść 123,50 zł (z Powiatową Kartą Dużej Rodziny 61,75) na konto

      PKO BP 78 1020 1042 0000 8402 0429 5986

      Sól i Pieprz Edyta Grabowska

      tytułem: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/klasa/miesiąc

       

      Jednocześnie prosimy o wyrówanie zaległości na poprzednie miesiące na poprzednie konto bankowe. Za przedłużające się zaległości Gmina Radzymin może naliczyć odsetki ustawowe.

      Płatności za posiłki w przedszkolu rozliczane są przez 4parents. Wszelkie informacje, dotyczące obiadów i posiłków w szkole publikujemy w zakładce DLA RODZICÓW --> OBIADY.

       

      Z wyrazami szacunku,

      Dyrekcja Szkoły

       

       

       

     • "Kod do przyszłości"

      10.01.2020

      "Kod do przyszłości" to projekt, który nasza szkoła realizuje od 7 stycznia. Uczniowie klas 1-3 biorą udział w zajęciach z klockami Lego WeDo. Budują, montują, programują, testują. Czy to jeszcze zabawa, czy już nauka? Uczymy dzieci, że programowanie jest "cool", "fajne" i "na czasie", może też być wspaniałą zabawą. 

      Na projekt składają się szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów. Dodatkowo nasza szkoła otrzymała 8 tabletów i 8 zestawów klocków Lego WeDo.

     • Razem na Święta

      10.01.2020

      Nasza szkoła wzięła udział w akcji ,,Razem na Święta” ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Celem przedsięwzięcia jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ubiegłym roku w akcję włączyli się uczniowie i nauczyciele z ponad 6 tys. placówek. Organizowali oni zbiórki darów dla potrzebujących, pomagali seniorom w przedświątecznych porządkach, odwiedzali osoby chore i samotne.

      Dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawiciele Szkolnego Koła Wolontariatu, wraz z panią Martą Rybak oraz przedstawicielką Rady Rodziców panią Moniką Milewską odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie. Na spotkaniu uczniowie złożyli mieszkańcom i pracownikom życzenia świąteczne, wręczyli karty świąteczne (wykonane własnoręcznie przez uczniów i przedszkolaków naszej szkoły) wraz ze słodkościami.

      Uczniowie swoją postawą i zachowaniem pokazali, że mają duży szacunek, wiele empatii wobec ludzi starszych i schorowanych. Tego typu wizyta to lekcja wychowania, która jest potrzebna, aby młodych ludzi uwrażliwić na problemy społeczne typu samotność czy choroba.

      Marta Rybak

     • Zimowa przerwa świąteczna

      30.12.2019

      Pozostając w nastroju świątecznego kolędowania Dyrekcja szkoły przypomina, że uczniowie wracają do szkoły 7 stycznia. W trakcie przerwy świątecznej 2 i 3 stycznia szkoła zapewnia opiekę świetlicową, natomiast przedszkole pracuje wg przedstawionego Rodzicom harmonogramu.

      Pozdrawiamy serdecznie i świątecznie!