• Egzamin Ósmoklasisty w późniejszym terminie

      14.04.2020

      Fragment komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

       

      "W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego".

     • W "Radzyminiaku" o przedszkolnym Festiwalu Tańca Zimowego

      14.04.2020

      Czy widzieliście, że dzisiaj padał śnieg? A tak przy okazji... w "Radzyminiaku" ukazał się artykuł na temat przedszkolnego Festiwalu Tańca Zimowego, który odbył się w naszej szkole jeszcze przed feriami. Warto przypomnieć sobie te piękne chwile, jak jeszcze mogliśmy chodzić do szkoły :-)

       

      28 stycznia w naszej szkole odbył się Gminny Przedszkolny Festiwal Tańca Zimowego, który swoim Honorowym Patronatem objął Burmistrz Radzymina. W "krainę lodu" przeniosła wszystkich bajkowa zimowa dekoracja oraz muzyka. Festiwal swoim pięknym tańcem rozpoczęli Katarzyna Pasik-Domańska - nauczycielka wychowania przedszkolnego i jej mąż - zawodowy tancerz - Bartłomiej Domański. W konkursie wzięło udział 9 zespołów z publicznych przedszkoli w Gminie Radzymin. Festiwal miał na celu zaprezentowanie możliwości tanecznych przedszkolaków oraz integrację dzieci z gminnych przedszkoli. Jury w składzie: Bartłomiej Domański, Ewa Palamer-Kabacińska (choreograf i instruktor tańca współczesnego) oraz Krzysztof Czuba (dyrektor CUW w Radzyminie) w swoich ocenach brało pod uwagę: opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, dobór repertuaru i muzyki, dobór strojów, oraz ogólny wyraz artystyczny. Dzieci z wielką ochotą i radością pokazały swoje umiejętności taneczne.

                  3 miejsce w Festiwalu zajął zespół "Wesołe dzieciaki" z Przedszkola nr 1 w Radzyminie ex aequo z zespołem "Lodowe gwiazdeczki" z Przedszkola nr 2 w Radzyminie. Na 2 miejscu ulokował się zespół "Krainowe śnieżki" z Publicznego Przedszkola Kraina Przedszkolaka w Radzyminie. Najwyższą punktację od jury, zdobywając tym samym 1 miejsce, otrzymał zespół "Roztańczeni" z Publicznego Przedszkola Integracyjnego Pluszowy miś w Radzyminie. Wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu zabrały do swoich placówek pamiątkowe puchary, dyplomy oraz  prezenty.

       

      Dziękujemy Rodzicom, którzy zaoferowali swoją pomoc przy organizacji Festiwalu: pani Magdalenie Więch, pani Iwonie Wroniewskiej, pani Monice Milewskiej, pani Karolinie Adamskiej, pani Małgorzacie Sieradzkiej, pani Weronice Pawłowskiej, pani Marcie Jarzębskiej, pani Ilonie Chojeckiej, pani Krzysztofie Jankowskiej, państwu Budaj oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Festiwalu.

       

     • Zgłoszenia do klasy 1

      09.04.2020

      Szanowni Rodzice,

      przypominamy, że zgłoszenia do 1 klasy przyjmujemy drogą elektroniczną. Skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia należy wysłać na adres spzalubice@radzymin.pl.

      Więcej informacji dostępnych jest w zakładce SZKOŁA - ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH.

     • #BrawaDlaWas 

      08.04.2020

      Nasze przedszkolaki przyłączyły się do akcji ,,Kartka dla medyka" i wykonały piękne kartki z życzeniami, podziękowaniami dla personelu medycznego. Chciały w ten sposób pokazać, że doceniają i podziwiają medyków za ich ciężką pracę w tych trudnych dla nas czasach. 7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia swoimi podziękowaniami okazały ogromną wdzięczność oraz szacunek do tak trudnej i niezłomnej pracy.  

      Zapraszamy na szkolny profil na Facebooku - tam znajdziecie więcej prac.

      #BrawaDlaWas  

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      07.04.2020

      Szanowni Państwo, 

      na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty przekazuje informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

      Prosimy rodziców i uczniów klasy 8 o zapoznanie się z załączoną listą.

       

       

     • Dzień Świadomości Autyzmu

      08.04.2020

      Dnia 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm, to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowaniu relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń, zachowań. W tym roku zachęcaliśmy dzieci i rodziców do przyłączenia się do akcji w sposób zdalny. Otrzymaliśmy wiele zdjęć w niebieskich strojach, z niebieskimi przedmiotami oraz zdjęcia niebieskich prac plastycznych. Był to wyraz naszej świadomości i solidarności z osobami z autyzmem. 

       

      Agnieszka Pisarek

     • Zadania dla uczniów

      12.03.2020

      Szanowni Rodzice i Uczniowie,

      wszystkie zadania i materiały do lekcji publikujemy w dzienniku elektronicznym. Tematy lekcji i załączone do nich materiały są dostępne po zalogowaniu w module Narzędzia->Zaplanowane lekcje. Prace domowe widoczne są w dedykownym module ZADANIA DOMOWE, który służy również do odsyłania prac (tylko przez konto ucznia).

      Zachęcamy do wpisywania swojego adresu e-mail, który służy do odzyskiwania hasła rodzica i ucznia w przypadku utraty dotychczasowego hasła.

       

      Na szkolnej stronie internetowej nadal widoczne są dotychczasowe zadania do samodzielnej pracy. Zachęcamy do pracy w domu i wykorzystania najbliższych tygodni do powtórzenia i utrwalenia materiału.

      https://sp-zalubice.edupage.org/a/zadania-dodatkowe

     • Informacja o zamknięciu szkół i innych placówek w gminie Radzymin

      11.03.2020

      W związku z decyzją Premiera o prewencyjnym czasowym zawieszeniu pracy szkół, bardzo prosimy o zgłoszenie do sekretariatu szkoły obecności dziecka w szkole i przedszkolu 12 i 13 marca. Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia opieki w tych dniach i odpowiedniej organizacji pracy. Nie zapewniamy posiłków w tych dniach. Jednocześnie informujemy, że szkoła i przedszkole będą zamknięte od poniedziałku 16 marca do 25 marca włącznie. Prosimy o systematyczne sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły oraz dziennika elektronicznego, gdzie będziemy na bieżąco publikować najważniejsze informacje.

       

      Informacja Gminy Radzymin:

       

       

      Zgodnie z dzisiejszym zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów wszystkie publiczne i niepubliczne: szkoły, przedszkola i żłobki, będą zamknięte w okresie od 12 do 25 marca br., przy czym w dniach 12-13 marca będzie zapewniona opieka interwencyjna dla dzieci. W kolejnych dniach placówki będą całkowicie zamknięte. Gmina podjęła też decyzję o zamknięciu na ten okres instytucji kultury i sportu. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacje nt. rozwoju sytuacji.

      Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy Radzymin nie odnotowano przypadków zachorowań na COVID-19 ani kwarantanny. Przedsięwzięte środki mają charakter prewencyjny.

      Jest to okres profilaktyki przeciw rozprzestrzeniającej się epidemii. Prosimy, aby pozostawać w domach i powstrzymywać się od spotkań w miejscach publicznych. Celem zamknięcia szkół i innych placówek jest IZOLACJA w sytuacji, gdy potencjalne kontakty międzyludzkie mogą skutkować zarażeniem.

      Sytuacja w szkołach i przedszkolach

      Od jutra, tj. 12.03.2020, szkoły i przedszkola nie prowadzą zajęć dydaktycznych. W dniach 12 i 13 marca ma miejsce wyłącznie opieka interwencyjna, nie będą zapewnione posiłki - prosimy aby przyprowadzać dzieci tylko w wyjątkowych sytuacjach.

      Zgodnie z wytycznymi Premiera RP w dn. 16-25 marca br. placówki edukacyjne będą całkowicie zamknięte, pozostanie w nich jedynie personel administracyjny niezbędny do pracy w tym okresie. Zamknięte będą także przyszkolne boiska, place zabaw itp., a także obiekt przy Wołomińskiej 3 (stadion RKS Mazur) i boisko w Starych Załubicach.

      Odwołane zostają również dowozy zbiorowe dzieci do szkół w gminie Radzymin oraz do szkół specjalnych w Wołominie i Warszawie w dniach 12-25 marca br.

      Dla wybranych grup uczniów, np. dla ósmoklasistów, szkoły mogą organizować we własnym zakresie formy nauki zdalnej. Decyzje na ten temat podejmą dyrektorzy szkół i nauczyciele poszczególnych klas, jak również poinformują oni uczniów i rodziców o formie kontaktu. Prosimy rodziców, aby na bieżąco sprawdzać komunikaty: w dzienniku elektronicznym - Librusie, aplikacji 4parents oraz stronach internetowych placówek lub profilach społecznościowych - szkolnym Facebooku.

      Wydłużenie składania papierowych wniosków na rekrutację do przedszkoli, zapisy do klas pierwszych

      W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli, termin składania wniosków w wersji papierowej o przyjęcie dziecka do przedszkola zostaje wydłużony o tydzień, tj. do 1 kwietnia 2020 r. Termin składania wniosków elektronicznych przez platformę https://radzymin.rekrutacje.edu.pl/ pozostaje bez zmian - do 25.03.2020 do godz. 12:00. Prosimy w miarę możliwości o składanie wniosków w formie elektronicznej oraz ograniczenie przychodzenia w tym celu do placówek.

      Rodziców przyszłych pierwszoklasistów prosimy, aby poczekać z zapisywaniem dzieci do szkół do czasu otwarcia placówek i ich powrotu do normalnego funkcjonowania.

      Zamknięcie placówek kulturalnych, odwołanie zajęć sportowych

      Oprócz placówek edukacyjnych gmina Radzymin zamyka również w okresie 12-25 marca br. działalność instytucji kultury i sportu – odwołane zostają zajęcia i wydarzenia w ROKiS (hala sportowa ROKiS, hale sportowe przy SP1 i SP2 w Radzyminie oraz stadion piłkarski przy ul. Wołomińskiej 3), w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (w tym Miejska Sala Koncertowa), w filii Biblioteki w Załubicach i Domku Ogrodnika.

      ROKiS odwołuje planowany na 22.03.2020 r. IV Bieg Młodzika oraz wszystkie regularne zajęcia sportowe. Mecze II ligi piłki ręcznej kobiet i mężczyzn zostaną przeprowadzone bez udziału publiczności, zgodnie z zaleceniami ZPRwP. Przebieg innych rozgrywek sportowych będzie dostosowany do zaleceń odpowiednich związków sportowych.

      W okresie zapobiegania koronawirusowi nie będzie możliwości wynajęcia gminnych obiektów sportowych – szkoły, ROKiS i boiska będą zamknięte.

      Nie odbędą się planowane w Miejskiej Sali Koncertowej przedstawienia i koncerty, odwołane są wszystkie zajęcia plastyczne, edukacyjne i artystyczne. Zamknięta będzie również wypożyczalnia książek w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin i w filii w Załubicach oraz Galeria Piwniczka w Domku Ogrodnika.

      Uprzejmie prosimy, aby śledzić informacje na gminnej stronie www, na stronach szkół i pozostałych instytucji, gdyż sytuacja może dynamicznie się zmieniać.

      Aby zapoznać się z podstawowym zasadami postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem, prosimy zapoznać się z komunikatem z dn. 10.03.2020 oraz z informacjami na www.gov.pl/koronawirus lub www.nfz.gov.pl.

       

      Źródło: https://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=3&schemat=0&dzialy=3&akcja=artykul&artykul=4992

     • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

      09.03.2020

      1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczniowie naszej szkoły postanowili do tego wydarzenia podejść w badawczy i niecodzienny sposób - nie tylko czcząc pamięć żołnierzy ale i przekazując wiedzę po polskich bohaterach rówieśnikom. 

      W czwartek 5 marca w naszej szkole miała miejsce konferencja pod tytułem "Odkrywamy Wyklętych" mająca na celu przybliżenie uczniom klasy szóstych, siódmej i ósmej tematyki antykomunistycznego, powojennego podziemia niepodległościowego.Uczniowie związani z Szkolnych Klubem Historycznym im. Armii Krajowej podzielili się efektami swojej pracy nad życiorysami i dokonaniami tych dobrze znanych  jaki i tych mniej rozpoznawalnych postaci spośród Żołnierzy Wyklętych,  przybliżając tą trudną i nadal mało znaną kartę z historii naszej ojczyzny. Zebrana grupa słuchaczy zadawała pytania a świetnie przygotowani prelegenci udzielili wyczerpujących odpowiedzi na interesujące uczniów kwestie. Za stronę organizacyjną odpowiadał Samorząd Uczniowski a merytorycznie uczniów wspierał p. Tomasz Pałaszewski.

     • Informacja dla rodziców uczniów klasy 8

      04.03.2020

      Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice !

       

      Zbliża się termin wyboru przez młodzież z klas 8 dalszego etapu kształcenia.

      Kuratorium Oświaty w dniu 31.01.2020 r. wydało zarządzenie nr 8 w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w tym również określono terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.

       

      Portal www.wybieramszkole.pl który jest, dedykowany dla uczniów planujących dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy przedstawia wiele ważnych informacji, które są na bieżąco aktualizowane.

       

      W zakładce „Harmonogram” opublikowano terminy wynikające z w/w zarządzenia https://www.wybieramszkole.pl/?h=h

      W zakładce „Dni otwarte” opublikowano terminy spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych https://www.wybieramszkole.pl/?msc=Warszawa&open=sort

       

       Ponadto funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:

      • typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa),
      • lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),
      • rankingach,
      • przedmiotach rozszerzonych,

       

      Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

      Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/

       

      Pozdrawiam

      Dorota Janusz

       

      * Wszelkie zapytania i uwagi proszę kierować na adres: info@wybieramszkole.pl

     • Święto Szkoły

      06.03.2020

      W piątek, 7 lutego, odbyły się obchody Święta Szkoły, upamiętniające 78. rocznicę powstania Armii Krajowej. W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swą obecnością licznie przybyli goście -

      •  Krzysztof Dobrzyniecki – Zastępca Burmistrza Radzymina
      • Zbigniew Jabłoński - Radny Rady Miejskiej w Radzyminie
      • Katarzyna Stokowska - Radna Rady Miejskiej w Radzyminie
      • Jan Wnuk - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
      • Jerzy Berta - Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Radzymina
      • Mirosław Widlicki - Prezes Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
       • Teresa Muszyńska, żna śp. Edmunda Muszyńskiego, żołnierza Armii Krajowej, i organizacji Wolność i Niezawisłość;
       • Stefania Ausbrn – córka Edmunda Muszyńskiego
      • Urszula Kozikowska - specjalista w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa,
      • chor.rez. Mariusz Sybilski - przedstawiciel Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
      • Krzysztof Czuba - Dyrektor Usług Wspólnych w Radzyminie
      • Agnieszka Kaczyńska Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie
      • Bernadetta Stwora Dyrektor Szkoły Branżowej w Radzyminie
      • Jerzy Stwora- Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie
      • Edward Biernacki – dyrektor
      • Hanna Baryłka - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie
      • Elżbieta Jeleń - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk pil. Mariana Pisarka w Radzyminie
      • Renata Majewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 - im. Marii Konopnickiej w Słupnie
      • Barbara Moczulska- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie
      • Wiesława Świeczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie
      • Marta Bajor Dyrektor Zespołu  Szkolno – Przedszkolnego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem
      • Bożena Szczepaniak - Prezes Koła Emerytów i Rencistów w Starych Załubicach
      • Barbara Karwowska - Sołtys Arciechowa
      • Dorota Więch - Sołtys Borek
      • Grzegorz Marchlewski - Sołtys Opola
      • Grzegorz Marchlewski - Sołtys Opola
      • Ewelina Jakubik - Sołtys Starych Załubic
      • Jan Rosłon - Sołtys Nowych Załubic
      • Krzysztof Michalczuk - Sołtys Rudy

       

      Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przez delegacje uczniów i nauczycieli pod pomnikiem Armii Krajowej.

      Głównym punktem obchodów był spektakl poświęcony procesowi i śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczniowie, pod kierunkiem pani Diany Świerczewskiej i pani Edyty Rudy, wyraziście nakreślili sylwetki reżimowych urzędników, którzy zamienili życie rotmistrza Witolda Pileckiego w piekło. Ukazali tragizm tej postaci. Doskonale oddali atmosferę tamtych czasów, przerażającą w swej grozie.

      Kolejnym elementem części artystycznej był występ szkolnego chóru pod batutą Katarzyny Brzozowskiej. Dzieci zaśpiewały piosenki z okresu II wojny światowej. Swe zdolności muzyczne zaprezentował także Igor Ryng, który akompaniował na gitarze do jednej z piosenek.

      Następnie pani dyrektor Magdalena Sycik wygłosiła okolicznościowe przemówienie, po czym oddała głos przybyłym gościom. Przemawiali: p. K. Dobrzyniecki, p. M. Widlicki, p. J. Berta, p. J. Wnuk.

      W tym wyjątkowym dniu pani dyrektor oficjalnie zaprezentowała logo szkoły, którego autorem jest pan Przemysław Całka, a także ogłosiła wyniki konkursu „Bohaterowie AK”, wręczyła nagrody i dyplomy laureatom.

      Warto wspomnieć, iż tegoroczne obchody Święta Szkoły uświetnili przedstawiciele Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, którzy przedstawili uczniom klas VI - VII prezentację o spadkobiercach żołnierzy Armii Krajowej. Wyjaśnili, kim jest weteran, jaka jest historia udziału Wojska Polskiego w działaniach poza granicami państwa oraz opowiedzieli o specyfice współczesnych operacji jednostek specjalnych.

      Ponadto pokaz swych umiejętności walki wręcz i samoobrony zaprezentowali uczniowie I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Popis wyszkolenia sportowo – obronnego pod kierunkiem pana Adama Drajkowskiego wzbudził ekscytację i podziw widowni.

      Zebrani w sali gimnastycznej mogli także podziwiać wystawę o Armii Krajowej, którą udostępnił Instytut Pamięci Narodowej, a także obejrzeć kroniki szkolne.

      Nie można nie wspomnieć również o zaangażowaniu zuchów z 21 Gromady Zuchowej Cogitki i harcerzy z 21 Drużyny Harcerskiej Horyzonty, którzy przygotowali stoisko historyczne z makietą z II wojny światowej w skali 1:100 oraz z grami planszowymi IPN o kampanii wrześniowej 1939 roku.

      Obfity w ważne wydarzenia i atrakcje dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez Radę Rodziców oraz przez lokalnych wytwórców:

      1.  Cukiernia Basia
      2.  Cukiernia Karolinka
      3.  Zdzisław Dąbrowski
      4.  Joanna Kustosz
      5.  Magda Jarosławska
      6. Agnieszka Żółtowska

       Serdecznie dziękujemy.

       

       

       

      Edyta Rudy

      Diana Świerczewska

       

       

     • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

      02.03.2020

      Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

      „ Odpowiednie Dać Obce Słowo”

       

      27 lutego 2020 roku uczennica naszej szkoły, Martyna Rzępołuch, wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim literatury polskiej tłumaczonej na języki obce zorganizowanym przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Warszawie.

      Martyna zaprezentowała wiersz Adama Asnyka „ Między nami nic nie było” w tłumaczeniu na język angielski Jarosława Zawadzkiego.

     • Szkolny Konkurs Piosenki Polskiej

      28.02.2020

      Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Piosenki Polskiej. Szkolna Gala Konkursowa odbędzie się 19 marca. Poniżej przedstawiamy regulami konkursu, a pod regulaminem udostępniamy kartę zgłoszeniową do pobrania.
      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ

       

      § 1

            Postanowienia ogólne

       

      1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej, zwanego dalej „konkursem”, jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
      2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W konkursie mogą brać udział soliści w trzech kategoriach wiekowych oraz zespoły dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wykonawcy przygotowują dowolną piosenkę polską (polskiego autora tekstu oraz kompozytora). Dobór repertuaru powinien być dopasowany do wieku uczestnika.
      3. Cele konkursu:

      - wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w dziedzinie muzyki,

      - propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,

      - umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

      - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.      § 2

         Przebieg konkursu

       

       

      1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia 16 marca 2020 roku, które powinno zawierać:

      1. kartę zgłoszenia,
      2. podkład muzyczny, jeśli uczestnik zdecydował się na wykonanie utworu z podkładem.

      2. Zgłoszenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły bądź osób odpowiedzialnych za organizację konkursu.

      3. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 19 marca 2020 r. w sali sportowej.

      1.  Kategorie wiekowe uczestników:

      - dzieci z oddziałów przedszkolnych (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas I – III (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas IV- VIII (soliści i zespoły).

      1. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

      - dobór repertuaru,

      - technika, emisja głosu i dykcja,

      - interpretacja, gra aktorska,

      - ogólny wyraz artystyczny.

      1. Kolejność występów ustala organizator.
      2. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań


      Karta zgłoszenia na Konkurs Piosenki Polskiej