• Lekcje informatyki z LEGO Education Spike

      28.02.2022

      Wraz z końcem lutego w klasach 4-7 odbyły się lekcje informatyki prowadzone z Lego Education Spike. To pierwsze z całej serii lekcji z użyciem nowych zestawów Lego. Uczniowie uczyli się, jak pobierać aplikacje na urządzenia mobilne, jak parować urządzenia przy użyciu Bluetooth, a także stawiali pierwsze kroki w programowaniu z Lego. 

      Dzięki funduszom pozyskanym z programu Laboratoria Przyszłości mogliśmy zakupić 10 zestawów podstawowych LEGO® Education SPIKE™ oraz 10 zestawów rozszerzonych tego nowoczesnego narzędzia do nauki przedmiotów STEAM.

      #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

      Zestawy są przeznaczone dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie.  

      Zestawy LEGO posłużą nie jest samemu budowaniu robotów, lecz wspomagają również umiejętność rozwiązywania przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, uczniowie muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

       

       

      Zestawy Lego Spike:• rozwijają logiczne i algorytmiczne myślenie,• rozwijają myślenie komputacyjne,• rozwijają umiejętności współpracy,• rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia,• uczą kodowania i programowania,• budują kompetencji STEAM.

     • Znamy już laureatów gminnego konkursu z okazji 80. rocznicy powstania AK

      28.02.2022

      W piątek komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu plastycznego oragnizowanego z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

      Na konkurs wpłynęło ponad 120 prac ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Radzymin. Komisja postanowiła oprócz nagród głónych przyznać również kilkanaście wyróżnień.

      Lista nagrodzonych i wyróznionych:

      W kategorii klas 1-3  - projekt ilustracji kartki pocztowej:

      1 miejsce Sebastian Kujawski SP nr 1 Słupno

      2 miejsce Antoni Borkowski SP nr 2 Radzymin

      3 miejsce Joanna Toczko SP Załubice

      Wyróżnienie: Krystian Sołowiej SP Załubice

       

      W kategorii klas 4-6 -  projekt ilustracji kartki pocztowej:

      1 miejsce Natalia Sobotko SP nr 2 Radzymin

      2 miejsce Maciej Rębelski SP nr 1 Słupno

      3 miejsce Antonina Lenarczyk SP Ciemne

      Wyróżnienia:

      Monika Rosłon SP Załubice

      Amelia Szpadkiewicz SP Załubice

      Dominik Góźdź SP nr 1 Słupno

      Aleksander Smoczyński SP nr 1 Radzymin

      Krzysztof Kowalczyk SP nr 1 Radzymin

      Maria Staszak SP nr 1 Radzymin

      Klaudia Szewczyk SP nr 2 Radzymin

      Karolina Borzecka SP Nadma

      Zosia Czajkowska SP Ciemne

       

      W kategorii klas 7-8 - projekt znaczka pocztowego:

      1 miejsce Paweł Kokot SP nr 1 Słupno

      2 miejsce Julia Kolatorska SP nr 1 Radzymin

      3 miejsce Dawid Balcerzak SP nr 1 Słupno

      Wyróżnienia:

      Patrycja Nowacka SP nr 1 Słupno

      Lidia Pieńczuk SP nr 1 Radzymin

      Aleksander Mikulski SP nr 1 Radzymin

      Krzysztof Mikulski SP nr 1 Radzymin

       

      Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i dziękujemy wszystkim za tak liczny udział.

      Laureatów zapraszamy na uroczysty apel z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, który odbędzie się 4 marca o godz. 11.30 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Upominki dla wyróżnionych uczestników przekażemy szkołom.

       

     • #RadzyminPomagaUkrainie

      27.02.2022

      Włączamy się w akcję pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy. Od poniedziałku uruchamiamy w naszej szkole punkt zbiórki darów.

      Nasza szkoła włączyła się w akcję koordynowaną przez Gminę Radzymin.

      W ramach działań uruchomiono następujące akcje:

      RADZYMIŃSKI PUNKT POMOCY UKRAINIE – zbiórka darów.

      Działa w centrum  przy ul. Konstytucji 3 Maja, codziennie w godzinach 7.00-20.00 przyjmuje dary rzeczowe.

      W zbiórkę włączyły się gminne #szkoły i #przedszkola, które będą przyjmowały dary w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 oraz OSP Zawady (Zawady 22) i OSP Radzymin.

      Adresy gminnych szkół przyjmujących dary (pon.-pt. godz. 7.00-20.00):

      - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka (Radzymin, ul. 11 Listopada 2)

      - Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej (Radzymin, ul. M. Konopnickiej 24)

      - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie (Słupno, al. Jana Pawła II 14)

      - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej nr 2 w Słupnie (Słupno, ul. Szkolna 3)

      - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach (Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40)

      - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem (Ciemne, ul. Wołomińska 208)

      - Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie (Nadma, ul. Szkolna 7)

      - Przedszkole nr 1 w Radzyminie (Radzymin, ul. Batorego 10)

      - Przedszkole nr 2 w Radzyminie (Radzymin, ul. Witosa 78).

      Zbieramy (na chwilę obecną najbardziej potrzebne produkty):

      - artykuły żywnościowe z długim terminem ważności,

      - karimaty, śpiwory, koce,

      - środki higieny osobistej i pampersy,

      - środki opatrunkowe.

      Osobami, które będą czuwały nad zbiórką darów są od lat znani z chęci niesienia pomocy wolontariusze: Katarzyna Tyczyńska, Tomasz Libner oraz Ireneusz Kurzyński. Każdy, kto chciałby im pomóc proszony jest o przysłanie zgłoszenia na maila ukraina@radzymin.pl lub pozostawienie informacji bezpośrednio w Radzymińskim Punkcie Pomocy Ukrainie (ul. Konstytucji 3 Maja 4).

      POMOC MEDYCZNA

      Każdy obywatel Ukrainy otrzyma bezpłatną pomoc medyczną w Centrum Medycznym w Radzyminie (ul. Konstytucji 3 Maja 17). Czynne codziennie, całodobowo (Izba Przyjęć / Nocna Pomoc Lekarska).

      MATERIAŁY INFORMACYJNE

      Gmina Radzymin przygotowuje ulotki z informacjami dotyczącymi: jak zalegalizować pobyt, jak uzyskać pomoc w zakresie zagospodarowania, ewentualnego wsparcia z OPS, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, przyjęcia dziecka z Ukrainy do gminnej szkoły, itp. Podamy również numery telefonów, gdzie będzie można uzyskać informacje. Materiały będą przetłumaczone na język ukraiński.

       

      Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy ZSP w Starych Załubicach! Już dzisiaj dziękujemy za wszelką pomoc wobec naszych Przyjaciół z Ukrainy. Wiemy, że macie ogromne serca i dłonie gotowe nieść pomoc potrzebującym.

     • Zgłoszenia do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

      18.02.2022

      W roku szkolnym 2022/2023 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci siedmioletnie, czyli te, które urodziły się w 2015 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć również sześciolatki, czyli dzieci urodzone w roku 2016 r.

      Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy dziecka sześcioletniego jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym naukę w szkole lub posiadanie opinii o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

      Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica.

      Jeśli dziecko uczęszcza w tym roku do naszego przedszkola, wystarczy złożyć w sekretariacie szkoły kartę otrzymaną od wychowawcy (karty będą wydawane od 1 marca)

      Do klasy I przyjmujemy również zgłoszenia dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły.

      Zatem, jeśli dziecko nie uczęszcza do naszego przedszkola, ale  zamieszkuje w obwodzie szkoły i rodzice są zainteresowani zgłoszeniem dziecka do I klasy w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach, prosimy o złożenie do 31.03.2022 r. w sekretariacie szkoły wniosków - druki można pobrać w sekretariacie lub poniżej:

      Druk do zgłoszenia dziecka: Zgłoszenie do klasy pierwszej 2022


      Ustalenie szkoły obwodowej dla dziecka możliwe jest na stronie internetowej, do której prowadzi poniższy link.

      OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>> tutaj możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko

       

      Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły (tel. 22 761-71-22, email: spzalubice@radzymin.pl).

     • 14 lutego 2022 r. - 80. rocznica utworzenia Armii krajowej

      12.02.2022

      80 lat temu,14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK). Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”.  

      14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

      Dnia 14 lutego 1942 r.

      Kalina

      W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.

      1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy

      2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej

      […]Naczelny WódzSikorskiGenerał broni

      Przemianowanie ZWZ na AK spowodowało, że AK stała się podziemnym Wojskiem Polskim, którego dowódcy podporządkowane były wszystkie inne niepodległościowe organizacje wojskowe.

      W szeregach AK zjednoczonych zostało większość rozproszonych wcześniej podziemnych sił wojskowych, m.in. Bataliony Chłopskie, Gwardia Ludowa Wolność, Równość, Niepodległość, Narodowa Organizacja Wojskowa.

      Armia Krajowa była ochotniczym wojskiem Polskiego Państwa Podziemnego. Wchodziła w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Jej strategicznym celem było przygotowanie i wywołanie ogólnopolskiego powstania.

      W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim. W 1944 r. jliczyłą ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych.

      Walka prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. AK prowadziła działania o charakterze wywiadowczym i dyweryjnym. Żołnierze AK utrzymywali łączność kurierską (również z zagranicą) i radiową, szkolili kadrę, pozyskiwali broń do walki z okupantem, prowadzili również działania propagandowe, nawołując do walki z okupantem, podtrzymując ducha Narodu, dając nadzieję na rychłe zakończenie wojny. 

      AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”. Gdy terytorium Polski zajmowali sowieccy okupanci, żołnierzom Armii Krajowej polecono wówczas prowadzenie dalszej działalności „w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą”.

       

      Abyście mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat naszego patrona harcerze z drużyny Horyzonty przygotowali dla Was interaktywną krzyżówkę: https://learningapps.org/watch?v=pdzg8sr3c22.

       

      Powodzenia!

       

     • Ferie, ferie ... i po feriach

      11.02.2022

      Od poniedziałku wracamy do szkolnych obowiązków. Czeka nas trochę zmian.

      Od poniedziałku 14.02.2022 r. do szkolnych ławek powrócą uczniowie klas I-IV. Starsi jeszcze przez tydzień będą się uczyć zdalnie. Ich powrót do nauki stacjonarnej będzie trwał jednak tylko tydzień dłużej i już 21.02.2022 r. zobaczymy się wszyscy w szkole.


      Zajęcia w II półroczu będą się odbywały według nieco zmienionego planu lekcji. Uczniowie otrzymali plany już przed feriami, ale zawsze aktualny plan można sprawdzić w dzienniku elektronicznym.


      Od poniedziałku obowiązują również nowe godziny pracy biblioteki szkolnej. Do biblioteki można będzie zajrzeć codziennie już od 8.00.

      A w bibliotece można będzie od poniedziałku nie tylko poczytać książki, przejrzeć albumy, encyklopedie, posłuchać audiobooków. Czekają tu również na Was gry planszowe, w które możecie pograć z koleżankami i kolegami np. w czasie długiej przerwy lub przed lekcjami.

      W czasie ferii dokonaliśmy podsumowania pracy w I półroczu. Poniżej zamieszczamy prezentację opracowaną przez panią Oliwię, która w tabelach (z przymrużeniem oka) zbiera nasze wyniki:

      I półrocze w ujęciu statystycznym


     • Znamy już harmonogram rekrutacji do przedszkoli Gminy Radzymin

      03.02.2022

      Burmistrz Radzymina wydał zarządzenie dotyczące harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2022/2023 

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach  za pośrednictwem strony internetowej: www.radzymin.pl.

      Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadami opisanymi w zarządzeniu Burmistrza:

      https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/4962/zarzadzenie-nr-0050-14-2022

      w załączniku do zarządzenia znajduje się harmonogram działań:

      Harmonogram_Rekurtacji_Przedszkola_Zalacznik_do_Zarzadzenia_0050.14.2022


      Najbliższe działania to:

      1. publikacja oferty przygotowanej przez przedszkola Gminy Radzymin - oferty będą dostępne od 28 lutego w elektronicznym systemie rekrutacyjnym,

      2. zebranie od rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji  przedszkolnej - 1 - 7 marca.

     • Półkolonie zimowe w naszej szkole

      28.01.2022

      Już w poniedziałek rusza w naszej szkole gminna akcja "Zima w mieście". Na półkolonie w naszej szkole zgłosiło się 22 osoby. Mamy nadzieję, że miło spędzimy ten tydzień.

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.5.2022 z dnia 10.01.2022 w naszej szkole organizowane są ferie zimowe.

      Szczegóły organizacji:

      termin ferii w naszej placówce – 31.01 – 4.02.2022

      grupa wiekowa – klasy I-VI

      ilość grup – 2

      godziny zajęć z uczestnikami – 8.00-16.00

      ilość dni z wycieczkami – 2 (basen, kino)

      wyżywienie – całodzienne – drugie śniadanie, obiad, podwieczorek

      opiekunowie: p. Agnieszka Kowalczyk, p. Agnieszka Piasecka

       

      Cele:

      •  Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu
      •  Integrowanie środowiska rówieśniczego
      •  Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych
      • Rozwijanie aktywności fizycznej
      • Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań
      •  Promowanie zdrowego stylu życia
      •  Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie.

       

      Ramowy harmonogram dnia:


      8.00 - 9.00 - zbiórka, zabawy na "dzień dobry"
      8.30 - 9.00 - śniadanie
      9.30 - 13:00 - zajęcia w grupach
      13:00 - 13:30 - obiad
      13:30 - 15:00 - zajęcia w grupach
      15:00 - 15:30 - podwieczorek
      15:30-16:00 - porządkowanie sali, podsumowanie zajęć.

       

      Do pobrania: Oświadczenie dot odbioru dziecka (dostępne również u opiekunów w formie papierowej)

     • Konkurs z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

      26.01.2022

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie.

      Data 14 lutego większości społeczeństwa kojarzy się ze świętem zakochanych i tradycją wysyłania kart walentynkowych. Dla uczniów Szkoły Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach data ta jest niezwykle ważna także z innego powodu. Tego dnia świętujemy rocznicę utworzenia Armii Krajowej – naszego szkolnego patrona. Chcemy przypomnieć wszystkim, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia, która była fenomenem w skali nie tylko Polski, ale całego świata.

      Zachęcamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie kartki pocztowej (kl. I-VI) lub znaczka pocztowego (kl. VII-VIII) upamiętniających 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.

      Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego dorobku Armii Krajowej. Chcemy upamiętnić w ten sposób 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, bohaterów, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny.

       

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w Gminie Radzymin.

      Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

      I kategoria: klasy I-III

      II kategoria: klasy IV-VI

      III kategoria: klasy VII-VIII

       

      Zadania dla uczestników konkursu:

      Dla klas I-III i IV-VI

      Zaprojektowanie ilustracji na kartkę pocztową z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

      Dla klas VII-VIII

      Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

       

      Wymagania dotyczące prac:

      a. Wykonanie kartki pocztowej/znaczka pocztowego przy wykorzystaniu dowolnej techniki malarskiej lub graficznej.

      b. Jasny i czytelny przekaz;

      c. Estetyka wykonania;

      d. Uwzględnienie symboliki okresu.

      e. Projekt kartki pocztowej/znaczka pocztowego musi być wykonany w formacie A4

       

      Prace konkursowe należy dostarczyć́ w formie papierowej do Sekretariatu Szkoły lub pocztą pod adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice, do dnia 15.02.2022 r. z dopiskiem – Konkurs - 80. rocznica powstania Armii Krajowej Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców ucznia na udział w konkursie.

       

      Regulamin konkursu

      Zgoda na udział dziecka w konkursie 

     • Jasełka pt. "Ziarenko czułości"

      21.01.2022

      Czas Bożego Narodzenie jest wyjątkowy. Wiąże się on z choinką, prezentami, ale także niezwykłą atmosferą sprzyjającą pogłębieniu wiary, nadziei, miłości. To czas jedności i przebaczenia. Aby dłużej pozostać pod wpływem tej magicznej chwili, 14.01 w naszej szkole odbyły się jasełka pt. Ziarenko czułości. Zgromadzeni uczniowie z wielkim skupieniem śledzili wędrówkę Maryi i Józefa oraz wizytę pasterzy i Trzech Króli. Wielu wzruszeń dostarczyły także kolędy i pastorałki wykonane przez szkolny chór. Przedstawiona inscenizacja nie tylko przybliżyła historię Bożych narodzin, ale także skłaniała do głębszych refleksji. Przypomniała, że najważniejsza jest miłość, rodzina, a także przebaczenie.

      W tym dniu Pani Dyrektor wraz z Panią katechetką Martą Rybak rozstrzygnęły również konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa” oraz wręczyły wyróżnionym dzieciom dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  Laureatami zostali:

       

      Kategoria kl. I - III

      Kacper Jankowski kl. 3b – I miejsce

      Krystian Sołowiej kl. 3a – II miejsce

      Magdalena Banasiewicz kl. 2a – III miejsce

       

      Kategoria kl. I - IV

      Martyna Olszyna kl.7a – I miejsce

      Antonina Jaskólska kl. 4b – II miejsce

      Cezary Milewski kl.4a – III miejsce

     • Mikołajki

      07.12.2021

      Mikołajki to jeden z naszych ulubionych dni w naszej szkole. Jest świątecznie, wesoło i kolorowo.

      Tradycją dnia 6 grudnia jest w naszej szkole wspólne świętowanie imienin Świętego Mikołaja.

      Tegoroczne święto stało się inspiracją do wielu ciekawych i wesołych inicjatyw.

      Samorząd Uczniowski poprosił uczniów, by 6 grudnia przyszli do szkoły ubrani mikołajkowo - można było założyć coś w mikołajowym kolorze, dołączyć do kreacji świąteczny akcent lub przebrać się za postać związaną ze świętami.

      W odpowiedzi na propozycję SU korytarze szkoły zalała fala czerwieni, złota i bieli. Niemal każdy z uczniów swoim strojem akcentował niezwykłość dnia 6 grudnia.

      Samorząd przygotował również ściankę, na tle której można było sobie zrobić zdjęcie z Mikołajem lub Choinką.


      Wszyscy uczniowie mogli tego dnia spotkać Mikołaja, który  wraz ze swoimi pomocnicami i słodkimi upominkami odwiedził wszystkie klasy. Wszędzie znalazł grzecznych uczniów i uczennice. 

      To inicjatywa naszej Rady Rodziców, której serdecznie dziękujemy.

      Ogromne podziękowania należą cię również uczennicom i uczniom klasy 2b oraz pani Lucynie Całce. Dzięki ich pracy i pomysłowości mogliśmy dziś podziwiać piękny świąteczny spektakl.

      Mikołajki również świętowano w świetlicy szkolnej. 6.XII- Mikołajki – to radosny dzień dla wszystkich. Tego dnia w świetlicy dzieci poznały legendą o św. Mikołaju, wysłuchały wiele światecznych piosenek, a także wykonały przepiękne prace plastyczne.

      W wielu klasach odbyly się mikołajkowe spotkania mikołajkowie. Były losowania i wymiana podarunków.

      Mówiąc krótko: Było radośnie, czerwono i słodko. Uwielbiamy takie dni!

       

     • Nowe książki już na półkach!

      03.12.2021

      Zapraszamy wszystkich uczniów do biblioteki szkolnej po nowości książkowe i audiobooki, zakupione ze środków przyznanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

      Dotarły już do nas już wszystkie książki zakupione ze środków przyznanych w ramach programu NRRCz 2.0.Nowe książki można znaleźć na specjalnie przygotowanych regałach z nowościami. Musicie się jednak śpieszyć, gdyż niektóre nie zagrzały tam zbyt długo miejsca i od razu zostały wypożyczone przez uważnych czytelników.

     • Andrzejki 2021

      03.12.2021

      W tym roku w naszej szkole hucznie i wesoło bawiliśmy się przypominając sobie andrzejkowe zwyczaje. Było kolorowo, głośno i bardzo kreatywnie.

      W klasach I-III odbyły się specjalne zajęcia, na których uczniowie przypomnieli sobie zwyczaje andrzejkowe. Bawili się wróżąc sobie, śpiewając, tańcząc, a nierzadko również podjadając smakołyki.

       

      W klasach starszych z ciekawymi inicjatywami wyszedł Samorząd Uczniowski. W dniu Andrzeja uczniowie przyszli przebrani w kolorowe stroje, na długich przerwach na korytarzach szkolnych rozbrzmiewała muzyka, można było również spróbować swoich sił tańcząc integracyjny taniec - belgijkę.

     • Regulamin konkursu ,,Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”

      29.11.2021

      Regulamin konkursu

      ,,Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa”

       

      CELE KONKURSU:

      • przybliżenie i zainteresowanie uczniów tradycjami Świąt   Bożego Narodzenia,
      • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
      • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
      • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

       

      WARUNKI UCZESTNICTWA:

      1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

                    Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

                    Kategoria II: IV-VIII klasa szkoły podstawowej

      1.  Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej techniką dowolną, wyłączając wykorzystanie gotowych półfabrykatów. Ozdoba może być wykonana metodami zarówno tradycyjnymi, jak i nowatorskimi. Dowolna pozostaje także forma: w konkursie można zgłosić ozdoby typu bombki, łańcuchy –  forma pozostaje więc kwestią inwencji twórcy.
      2. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowany element umożliwiający zawieszenie ozdoby na gałązce choinkowej.
      3. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualną pracę.
      4. Do pracy należy dołączyć karteczkę zawierającą dane, tj. imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

      KRYTERIUM OCENY PRAC:  

      1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
      2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
      • oryginalność,
      • pomysłowość,
      • walory artystyczne i estetyczne prac,
      • zgodność z tematem.

       

      TERMIN  SKŁADANIA PRAC:

      Prace należy składać do organizatora konkursu pani Marty Rybak do 13. 12. 2021r.

       

       OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

      Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 22.12.2021 r.

      Dla laureatów Konkursu w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

      UWAGI ORGANIZATORA:

      1. Organizator konkursu przewiduje utworzenie wystawy z otrzymanych prac, a następnie ich sprzedaż na Szkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego dla uczniów naszej szkoły.

      2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook.

      Uczestnictwo w  konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestnika.

      Jeżeli chcesz wykazać się swoją pomysłowością i talentem, weź udział w konkursie.

      Organizator konkursu:

      Katechetka Marta Rybak

     • Narodowe Święto Niepodległości

      13.11.2021

      Co to jest niepodległość? - my to wiemy! 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości w naszej szkole na wiele sposobów celebrowaliśmy niepodległość.

      Co to jest niepodległość - teraz wiem już na pewno..." wyśpiewali uczniowie naszej szkoły podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Niepodległości. O dawnych i współczesnych obliczach patriotyzmu opowiadał program artystyczny przygotowany przez uczniów klas: 3b, 7a i 8 a pod kierunkiem pani Moniki Chudzik i Iwony Rogulskiej. Montaż słowno- muzyczny przypomniał o tym jak ważne jest to święto dla każdego Polaka. Uzmysłowił również, jak istotne jest być wolnym, żyć w niepodległym kraju.

      Występ taneczny kl.3b

      Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości włączyliśmy się również do akcji "Szkoła do hymnu".

       

      Z okazji święta Niepodległości pani Iwona Rogulska oraz pani edyta Rudy zorganizowały konkurs recytatorski "Dla Niepodległej". Uczniowie klas I-VIII z dużą wrażliwością i oddaniem prezentowali utwory o tematyce patriotycznej.

      Laureatami konkursu zostali:

      kategoria kl. I-III

      Wojciech Aadamski kl. 1a

      Alicja Wrona kl. 2a II miejsce

      Ewa Kowalska kl. 3a III miejsce

      kategoria kl. IV-VIII

      Monika Rosłon kl. 6a I miejsce

       

      Występy laureatów:

      Recytacja Wojtka

      Recytacja Moniki

      Duch patriotyzmu rozgościł się również na świetlicy szkolnej. Powstały piękne plakaty i plansze edukacyjne, które upamiętniają wydarzenia sprzed 103 lat - odzyskanie przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI.

       

      Ciekawą inicjatywą okazał się biało-czerwony marsz patriotyczny kl Ia, którzy w ten sposób podkreślili, że Święto Niepodległości to pamięć, którą powinniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie.

      Relacja z marszu Ib