• Lekcje informatyki z LEGO Education Spike

      28.02.2022

      Wraz z końcem lutego w klasach 4-7 odbyły się lekcje informatyki prowadzone z Lego Education Spike. To pierwsze z całej serii lekcji z użyciem nowych zestawów Lego. Uczniowie uczyli się, jak pobierać aplikacje na urządzenia mobilne, jak parować urządzenia przy użyciu Bluetooth, a także stawiali pierwsze kroki w programowaniu z Lego. 

      Dzięki funduszom pozyskanym z programu Laboratoria Przyszłości mogliśmy zakupić 10 zestawów podstawowych LEGO® Education SPIKE™ oraz 10 zestawów rozszerzonych tego nowoczesnego narzędzia do nauki przedmiotów STEAM.

      #LaboratoriaPrzyszłości i #LaboratoriaPrzyszlosci

      Zestawy są przeznaczone dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie.  

      Zestawy LEGO posłużą nie jest samemu budowaniu robotów, lecz wspomagają również umiejętność rozwiązywania przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, uczniowie muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

       

       

      Zestawy Lego Spike:• rozwijają logiczne i algorytmiczne myślenie,• rozwijają myślenie komputacyjne,• rozwijają umiejętności współpracy,• rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia,• uczą kodowania i programowania,• budują kompetencji STEAM.

     • Znamy już laureatów gminnego konkursu z okazji 80. rocznicy powstania AK

      28.02.2022

      W piątek komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu plastycznego oragnizowanego z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

      Na konkurs wpłynęło ponad 120 prac ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Radzymin. Komisja postanowiła oprócz nagród głónych przyznać również kilkanaście wyróżnień.

      Lista nagrodzonych i wyróznionych:

      W kategorii klas 1-3  - projekt ilustracji kartki pocztowej:

      1 miejsce Sebastian Kujawski SP nr 1 Słupno

      2 miejsce Antoni Borkowski SP nr 2 Radzymin

      3 miejsce Joanna Toczko SP Załubice

      Wyróżnienie: Krystian Sołowiej SP Załubice

       

      W kategorii klas 4-6 -  projekt ilustracji kartki pocztowej:

      1 miejsce Natalia Sobotko SP nr 2 Radzymin

      2 miejsce Maciej Rębelski SP nr 1 Słupno

      3 miejsce Antonina Lenarczyk SP Ciemne

      Wyróżnienia:

      Monika Rosłon SP Załubice

      Amelia Szpadkiewicz SP Załubice

      Dominik Góźdź SP nr 1 Słupno

      Aleksander Smoczyński SP nr 1 Radzymin

      Krzysztof Kowalczyk SP nr 1 Radzymin

      Maria Staszak SP nr 1 Radzymin

      Klaudia Szewczyk SP nr 2 Radzymin

      Karolina Borzecka SP Nadma

      Zosia Czajkowska SP Ciemne

       

      W kategorii klas 7-8 - projekt znaczka pocztowego:

      1 miejsce Paweł Kokot SP nr 1 Słupno

      2 miejsce Julia Kolatorska SP nr 1 Radzymin

      3 miejsce Dawid Balcerzak SP nr 1 Słupno

      Wyróżnienia:

      Patrycja Nowacka SP nr 1 Słupno

      Lidia Pieńczuk SP nr 1 Radzymin

      Aleksander Mikulski SP nr 1 Radzymin

      Krzysztof Mikulski SP nr 1 Radzymin

       

      Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym i dziękujemy wszystkim za tak liczny udział.

      Laureatów zapraszamy na uroczysty apel z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, który odbędzie się 4 marca o godz. 11.30 w sali gimnastycznej naszej szkoły. Upominki dla wyróżnionych uczestników przekażemy szkołom.

       

     • #RadzyminPomagaUkrainie

      27.02.2022

      Włączamy się w akcję pomocy dla dotkniętej wojną Ukrainy. Od poniedziałku uruchamiamy w naszej szkole punkt zbiórki darów.

      Nasza szkoła włączyła się w akcję koordynowaną przez Gminę Radzymin.

      W ramach działań uruchomiono następujące akcje:

      RADZYMIŃSKI PUNKT POMOCY UKRAINIE – zbiórka darów.

      Działa w centrum  przy ul. Konstytucji 3 Maja, codziennie w godzinach 7.00-20.00 przyjmuje dary rzeczowe.

      W zbiórkę włączyły się gminne #szkoły i #przedszkola, które będą przyjmowały dary w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00 oraz OSP Zawady (Zawady 22) i OSP Radzymin.

      Adresy gminnych szkół przyjmujących dary (pon.-pt. godz. 7.00-20.00):

      - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka (Radzymin, ul. 11 Listopada 2)

      - Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej (Radzymin, ul. M. Konopnickiej 24)

      - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie (Słupno, al. Jana Pawła II 14)

      - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej nr 2 w Słupnie (Słupno, ul. Szkolna 3)

      - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach (Stare Załubice, ul. Mazowiecka 40)

      - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem (Ciemne, ul. Wołomińska 208)

      - Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie (Nadma, ul. Szkolna 7)

      - Przedszkole nr 1 w Radzyminie (Radzymin, ul. Batorego 10)

      - Przedszkole nr 2 w Radzyminie (Radzymin, ul. Witosa 78).

      Zbieramy (na chwilę obecną najbardziej potrzebne produkty):

      - artykuły żywnościowe z długim terminem ważności,

      - karimaty, śpiwory, koce,

      - środki higieny osobistej i pampersy,

      - środki opatrunkowe.

      Osobami, które będą czuwały nad zbiórką darów są od lat znani z chęci niesienia pomocy wolontariusze: Katarzyna Tyczyńska, Tomasz Libner oraz Ireneusz Kurzyński. Każdy, kto chciałby im pomóc proszony jest o przysłanie zgłoszenia na maila ukraina@radzymin.pl lub pozostawienie informacji bezpośrednio w Radzymińskim Punkcie Pomocy Ukrainie (ul. Konstytucji 3 Maja 4).

      POMOC MEDYCZNA

      Każdy obywatel Ukrainy otrzyma bezpłatną pomoc medyczną w Centrum Medycznym w Radzyminie (ul. Konstytucji 3 Maja 17). Czynne codziennie, całodobowo (Izba Przyjęć / Nocna Pomoc Lekarska).

      MATERIAŁY INFORMACYJNE

      Gmina Radzymin przygotowuje ulotki z informacjami dotyczącymi: jak zalegalizować pobyt, jak uzyskać pomoc w zakresie zagospodarowania, ewentualnego wsparcia z OPS, pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, przyjęcia dziecka z Ukrainy do gminnej szkoły, itp. Podamy również numery telefonów, gdzie będzie można uzyskać informacje. Materiały będą przetłumaczone na język ukraiński.

       

      Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy ZSP w Starych Załubicach! Już dzisiaj dziękujemy za wszelką pomoc wobec naszych Przyjaciół z Ukrainy. Wiemy, że macie ogromne serca i dłonie gotowe nieść pomoc potrzebującym.

     • Zgłoszenia do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

      18.02.2022

      W roku szkolnym 2022/2023 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci siedmioletnie, czyli te, które urodziły się w 2015 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć również sześciolatki, czyli dzieci urodzone w roku 2016 r.

      Warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy dziecka sześcioletniego jest korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym naukę w szkole lub posiadanie opinii o możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO

      Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica.

      Jeśli dziecko uczęszcza w tym roku do naszego przedszkola, wystarczy złożyć w sekretariacie szkoły kartę otrzymaną od wychowawcy (karty będą wydawane od 1 marca)

      Do klasy I przyjmujemy również zgłoszenia dzieci zamieszkujących w obwodzie naszej szkoły.

      Zatem, jeśli dziecko nie uczęszcza do naszego przedszkola, ale  zamieszkuje w obwodzie szkoły i rodzice są zainteresowani zgłoszeniem dziecka do I klasy w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach, prosimy o złożenie do 31.03.2022 r. w sekretariacie szkoły wniosków - druki można pobrać w sekretariacie lub poniżej:

      Druk do zgłoszenia dziecka: Zgłoszenie do klasy pierwszej 2022


      Ustalenie szkoły obwodowej dla dziecka możliwe jest na stronie internetowej, do której prowadzi poniższy link.

      OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>> tutaj możecie Państwo zobaczyć, w obwodzie której szkoły zamieszkuje Państwa dziecko

       

      Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły (tel. 22 761-71-22, email: spzalubice@radzymin.pl).

     • 14 lutego 2022 r. - 80. rocznica utworzenia Armii krajowej

      12.02.2022

      80 lat temu,14 lutego 1942 r., Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK). Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwu Polski (SZP) i Związku Walki Zbrojnej (ZWZ). Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki „Grot”.  

      14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:

      Dnia 14 lutego 1942 r.

      Kalina

      W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.

      1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy

      2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej

      […]Naczelny WódzSikorskiGenerał broni

      Przemianowanie ZWZ na AK spowodowało, że AK stała się podziemnym Wojskiem Polskim, którego dowódcy podporządkowane były wszystkie inne niepodległościowe organizacje wojskowe.

      W szeregach AK zjednoczonych zostało większość rozproszonych wcześniej podziemnych sił wojskowych, m.in. Bataliony Chłopskie, Gwardia Ludowa Wolność, Równość, Niepodległość, Narodowa Organizacja Wojskowa.

      Armia Krajowa była ochotniczym wojskiem Polskiego Państwa Podziemnego. Wchodziła w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Jej strategicznym celem było przygotowanie i wywołanie ogólnopolskiego powstania.

      W czasie II wojny światowej Armia Krajowa była największym w Europie podziemnym wojskiem zorganizowanym do walki z okupantem niemieckim. W 1944 r. jliczyłą ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy, w tym ok. 10 tys. oficerów i ok. 35-40 tys. ochotników walczących w oddziałach leśnych.

      Walka prowadzona przez AK była rozwijana na skalę niespotykaną w żadnym innym kraju okupowanej Europy. AK prowadziła działania o charakterze wywiadowczym i dyweryjnym. Żołnierze AK utrzymywali łączność kurierską (również z zagranicą) i radiową, szkolili kadrę, pozyskiwali broń do walki z okupantem, prowadzili również działania propagandowe, nawołując do walki z okupantem, podtrzymując ducha Narodu, dając nadzieję na rychłe zakończenie wojny. 

      AK została rozwiązana 19 stycznia 1945 r. przez gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”. Gdy terytorium Polski zajmowali sowieccy okupanci, żołnierzom Armii Krajowej polecono wówczas prowadzenie dalszej działalności „w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą”.

       

      Abyście mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat naszego patrona harcerze z drużyny Horyzonty przygotowali dla Was interaktywną krzyżówkę: https://learningapps.org/watch?v=pdzg8sr3c22.

       

      Powodzenia!

       

     • Ferie, ferie ... i po feriach

      11.02.2022

      Od poniedziałku wracamy do szkolnych obowiązków. Czeka nas trochę zmian.

      Od poniedziałku 14.02.2022 r. do szkolnych ławek powrócą uczniowie klas I-IV. Starsi jeszcze przez tydzień będą się uczyć zdalnie. Ich powrót do nauki stacjonarnej będzie trwał jednak tylko tydzień dłużej i już 21.02.2022 r. zobaczymy się wszyscy w szkole.


      Zajęcia w II półroczu będą się odbywały według nieco zmienionego planu lekcji. Uczniowie otrzymali plany już przed feriami, ale zawsze aktualny plan można sprawdzić w dzienniku elektronicznym.


      Od poniedziałku obowiązują również nowe godziny pracy biblioteki szkolnej. Do biblioteki można będzie zajrzeć codziennie już od 8.00.

      A w bibliotece można będzie od poniedziałku nie tylko poczytać książki, przejrzeć albumy, encyklopedie, posłuchać audiobooków. Czekają tu również na Was gry planszowe, w które możecie pograć z koleżankami i kolegami np. w czasie długiej przerwy lub przed lekcjami.

      W czasie ferii dokonaliśmy podsumowania pracy w I półroczu. Poniżej zamieszczamy prezentację opracowaną przez panią Oliwię, która w tabelach (z przymrużeniem oka) zbiera nasze wyniki:

      I półrocze w ujęciu statystycznym


     • Znamy już harmonogram rekrutacji do przedszkoli Gminy Radzymin

      03.02.2022

      Burmistrz Radzymina wydał zarządzenie dotyczące harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2022/2023 

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla których Gmina Radzymin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2022/2023 będzie prowadzona przy wsparciu elektronicznego systemu rekrutacji, który będzie udostępniony w stosownych terminach  za pośrednictwem strony internetowej: www.radzymin.pl.

      Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadami opisanymi w zarządzeniu Burmistrza:

      https://bip.radzymin.pl/zarzadzenie/4962/zarzadzenie-nr-0050-14-2022

      w załączniku do zarządzenia znajduje się harmonogram działań:

      Harmonogram_Rekurtacji_Przedszkola_Zalacznik_do_Zarzadzenia_0050.14.2022


      Najbliższe działania to:

      1. publikacja oferty przygotowanej przez przedszkola Gminy Radzymin - oferty będą dostępne od 28 lutego w elektronicznym systemie rekrutacyjnym,

      2. zebranie od rodziców obecnych przedszkolaków deklaracji dotyczących kontynuacji edukacji  przedszkolnej - 1 - 7 marca.