• Konsultacje przedmiotowe od 1 czerwca

     • Szanowni Uczniowie i Rodzice,

      od 1 czerwca uczniowie klas 4-7 mają możliwość zgłosić się na konsultacje przedmiotowe. Uczniowie kontaktują się i umawiają bezpośrednio z nauczycielem. 

      W szkole obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo ważne jest, żeby uczniowie i rodzice znali procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie szkoły.

      Oto kilka najważniejszych punktów:

      1. Przy wejściu do szkoły obowiązuje pomiar temperatury.

      2. Rodzice nie wchodzą do szatni - mogą wejść tylko do przedsionka i do sekretariatu szkoły (pojedynczo).

      3. Każdy rodzic musi mieć maseczkę zakrywającą nos i usta, kiedy wchodzi do szkoły.

      4. Uczniowie zachowują bezpieczną odległość od siebie i nauczyciela.

      5. Uczniowie nie przynoszą i nie korzystają z telefonów, nie przynoszą też innych zbędnych przedmiotów.

      6. Po zakończonych zajęciach należy jak najszybciej opuścić teren szkoły i nie gromadzić się w pobliżu.

      Każdy rodzic/opiekun będzie musiał też podpisać regulamin bezpieczeństwa i oświadczenie (do pobrania w załączniku u dołu strony - dwie strony do podpisania). Można go wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły w dniu konsultacji lub pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu. Jest ono obowiązkowe.

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem lub wicedyrektorem szkoły.

       

      Link do procedur bezpieczeństwa, regulaminu i oświadczeń:

      https://www.spzalubice.radzymin.pl/a/procedury-bhp-i-oswiadczenia-do-pobrania

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

     • Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


      Termin rejestracji do systemu rekrutacyjnego będzie znany dopiero po opublikowaniu komunikatu Starostę Powiatu Wołomińskiego i Prezydenta M.St. Warszawy oraz pozostałych Starostów.


      Do pobrania: Terminy postępowania rekrutacyjnego

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły

     • Szanowni Rodzice,

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Uwzględniając wtyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz konsultacje z dyrektorami placówek, w szkołach na terenie gminy Radzymin oferta dydaktyczna i opiekuńcza będzie miałą następującą formę:

      • Zajęcia dydaktyczne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, j. angielskiego i religii w wymiarze: 3 godziny lekcyjne dziennie (w tygodniu: 13 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. j. angielskiego, 1 godz. religii) w godz. 8.50-11.25 (jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosi do 12 dzieci z klasy (w klasach mniejszych niż 48m2 – iloraz powierzchni klasy i liczby 4), oraz w godzinach 12.00–14.35 dla ewentualnej drugiej grupy, jeśli chętnych zgłosi się więcej;
      • Zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-17.00, w ramach świetlicy szkolnej;
      • Umożliwienie  dzieciom odpłatnego skorzystania z obiadu podczas przerwy obiadowej 11.25-12.00 (w tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sal);
      • Dla dzieci  pozostających w domu zapewniamy kontynuację zdalnego nauczania.

       

      Prosimy rodziców o deklarację uczestnictwa ww. zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych w szkole oraz chęci skorzystania z obiadu i dowozu (w szkołach, w których dotychczas był organizowany dowóz dzieci).

      Deklaracje za pomocą platformy LIBRUS lub telefonicznie należy zgłosić do wychowawcy klasy w terminie  do 18 maja 2020 r do godz. 13.00.

       

     • Procedury bezpieczeństwa i higieny pracy

     • Szanowni Państwo,

      w naszej szkole wprowadzone zostały:

      1. Procedura bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom pozostającym pod opieką szkoły. Dokument można pobrać tutaj: Dokument w formacie pdf

      2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, jako załącznik do Zarządzenia Dyrektora. Dokument można pobrać tutaj: Dokument w formacie pdf

     • Powrót dzieci do przedszkola najwcześniej 18 maja

     • Szanowni Rodzice,

      GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Tylko z zachowaniem tych wytycznych mogą ruszyć nasze OP - nie wcześniej niż 18 maja. Z poniższymi informacjami powinni zapoznać się szczególnie ci rodzice, którzy rozważają decyzję o powrocie ich dzieci do przedszkola na zajęcia opiekuńcze.

      Czekamy na zgłoszenia ewentualnego powrotu - w sekretariacie szkoły w godz. 9-15 lub bezpośrednio poprzez kontakt z wychowawcami oddziałów. 

      Wytyczne dotyczą m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii. W materiałach zostały także opisane zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu. Załącznikami do wytycznych są szczegółowe instrukcje: mycia i dezynfekcji rąk oraz prawidłowego zdejmowania maseczek i rękawiczek.

      Proszę o zapoznanie się z wytycznymi. Materiały GIS będą wsparciem w organizowaniu bezpiecznej opieki nad dziećmi.

       

      /wykorzystano fragmenty komunikatu opublikowanego

      przez przez Ministra Edukacji Narodowej,

      p. Dariusza Piontkowskiego/

       

      Załączniki:

      1.     Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli

      2.     Instrukcja mycia rąk

      3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

      4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

      5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek