• Rekrutacja uzupełniająca

     • Szanowni Państwo,

      Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny  2019/2020 rozpoczyna się 

      od dnia 2 sierpnia 2019 r.od ok. godziny 10.00.

       

      Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

      Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa

      Zarządzenie Burmistrza:

      •     Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
      • Zarządzenie nr 0050.20.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2019 r.

      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych przez portal

      https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/

       

      harmonogram-rekrutacji-1551558336.pdf

       

       

     • Kurier W - artykuł z 2 lipca 2019 r.

     • Kurier W opublikował 2 lipca 2019 r. artykuł :

      Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

      HOME » Gazeta » Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

      Zamieszczono - Lip 2, 2019

      Zakończenie roku 2018/2019 r. było wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem w życiu

      Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W obecności burmistrza

      Radzymina Krzysztofa Chacińskiego społeczność szkolna podziękowała

      przechodzącemu na emeryturę Panu Dyrektorowi Edwardowi Biernackiemu.

       

      Odbywające się w środę, 19 czerwca br. zakończenie roku szkolnego 2018/2019, z pewnością przejdzie

      do historii Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.Tego dnia, najbardziej wyróżniający

      się w nauce uczniowie otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem z rąk burmistrza Krzysztofa

      Chacińskiego, który wręczył także podziękowania dla Rodziców od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

      Po tradycyjnym podsumowaniu roku szkolnego przez Pana Dyrektora Edwarda Biernackiego,

      odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły uczniom z kl. VII. Następnie, uczniowie

      klas ósmych SP i III gimnazjum zatańczyli pożegnalnego poloneza.Szczególnie wzruszającym

      momentem było pożegnanie przechodzącego na emeryturę Dyrektora Szkoły, pana Edwarda Biernackiego.

      Jako pierwszy, podziękowanie „za trud włożony w edukację  wielu pokoleń dzieci i młodzieży”

      przekazał Panu Dyrektorowi w imieniu władz miasta i Rady Miejskiej, Burmistrz Radzymina:

      „Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za Pana pracę na rzecz naszej społeczności

      Dziękujemy, że z zaangażowaniem i oddaniem sprawom oświaty tworzył Pan przez ponad 40 lat

      dobre warunki kształcenia dla mieszkańców gminy Radzymin. Życzymy szczęścia i powodzenia

      w dalszej realizacji życiowychplanów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

      ”Następnie, głos zabrał reprezentujący ŚZŻAK p. Wiesław Studziński. Okolicznościową

      laudację wraz z podziękowaniem w imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji

      i obsługi wygłosiła wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Szewczyk.

      Dyrektor przyjął również podziękowania od Rady Rodziców oraz uczniów.Chcemy bardzo

      serdecznie podziękować panu Edwardowi Biernackiemu, który od 43 lat pełni funkcję Dyrektora

      Szkoły,za cały trud i serce, które włożył w budowę tej placówki. Pan Dyrektor przechodzi na

      emeryturę po 51 latach spędzonych w oświacie – podkreśliła pani wicedyrektor.

      O zasługach dyrektora Biernackiego przypomniano w treści okolicznościowego podziękowania

      od Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach:„W 1976 r. pan Biernacki został dyrektorem szkoły, która wtedy była małym

      barakiem pokrytym stropodachem, z piecem kaflowym w środku. Dzisiaj jest zadbaną, piękną szkołą.

      Pan Dyrektor okazał się bardzo dobrym gospodarzem, który systematycznie rozbudowywał

      i modernizował szkołę. W 1985 r. w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole wraz z Radą Rodziców

      dokonał rozbudowy szkoły o nowe skrzydło, w 2005 r. została dobudowana sala gimnastyczna,

      a w 2018 r. nowe skrzydło dla oddziałów przedszkolnych. Podczas wszystkich inwestycji, nie

      szczędząc swego czasu wolnego stale nadzorował prace przy rozbudowie i modernizacjach szkoły.

      Właściwie zarządzał majątkiem, gdyż placówka, jak na warunki wiejskie dysponuje

      bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, pomocami multimedialnymi i nową pracownią

      językową.Na początku lipca planowane jest oddanie nowej pracowni komputerowej, na miarę

      XXI wieku. Z inicjatywy p.Dyrektora i Rady Rodziców za budynkiem szkoły powstał plac zabaw,

      przy budowie którego w czynie społecznym pracowali Rodzice.Pan Biernacki przez wszystkie

      lata pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły współpracował ze ŚZŻAK, współorganizował

      gminne uroczystości Polskiego Państwa Podziemnego, organizował spotkania z żołnierzami

      Armii Krajowej, był współorganizatorem„Biegu Niepodległości”, był odpowiedzialny za realizację

      programów unijnych. Przez te lata organizował pomoc socjalną i psychologiczno-pedagogiczną.

      Zasługą pana Biernackiego jest wszechobecny w szkole „duch polskości”, którym zaraził tutejszą

      młodzież, kultywując ponadczasowe wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

      To dzięki niemu szkoła podstawowa nosi imię Armii Krajowej, a wygasające w tym roku gimnazjum

      imię Anieli Janusz ps. „Jagoda”. Uczniowie pod jego kierownictwem osiągali bardzo wysokie wyniki

      w nauce, co jest również zasługą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zatrudnianej

      przez Pana Dyrektora.

      Jego trud został doceniony poprzez liczne nagrody, otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi,

      Złoty Krzyż Zasług, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Pro Memoria”, medal za

      szczególne zasługi dla oświaty, honorowy medal „Przyjaciel Miasta i Gminy Radzymin”,

      honorowąodznakę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, kilkakrotnie nagradzany

      był Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Burmistrza, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

      Jak sam mówi, szkoła to jego drugi dom.(…)”.W rzeczy samej, trudno wymienić wszystkie zasługi

      oraz wyrazić wdzięczność panu Edwardowi Biernackiemu za wieloletni trud i pracę, poświęconą temu,

      aby załubicka szkoła była nowoczesną placówką oświatową, a zarazem miejscem bezpiecznym i

      przyjaznym dla uczniów. Wraz z jego przejściem na zasłużoną emeryturę, po ponad czterech

      dekadach nieprzerwanej pracy na stanowisku dyrektora, kończy się nie tylko pewna epoka

      w dziejach Szkoły w Załubicach, ale też zamyka jeden z rozdziałów w historii oświaty ziemi

      radzymińskiej.W imieniu redakcji przyłączamy się do serdecznych gratulacji i podziękowań

      dla pana Edwarda Biernackiego, życząc satysfakcji, niosącej poczucie słusznej dumy z dobrze

      wypełnianych obowiązków zawodowych na niwie oświatowej  oraz wdzięczności tych,

      którym przez wiele lat służył Pan swoją wiedzą i osobistym autorytetem.

      Szanowny Panie Edwardzie, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, beztroskich chwil

      zasłużonego wypoczynku, a także odwagi w spełnianiu odkładanych od dawna marzeń!

      /opr. R. S. Lewandowski, foto: SP St. Załubice/