• Zmiana terminu zebrania III a gim.

     • Szanowni Rodzice,

      informujemy, że w związku z nieobecnością wychowawcy klasy III a gim. zebranie nie odbędzie

      się 4 kwietnia. Termin zebrania zostanie podany po powrocie nauczyciela.   

       

       

       

     • ZEBRANIE Z RODZICAMI

     • Szanowni Rodzice, zapraszamy w dniu 04.04.2019 r.

      na zebranie :

       

      KLASY I – III - godz. 17.00

      I a – sala 3

      I b – sala 4

      II a – sala 5

      II b – sala 6 - godz. 17.30

      III a - sala 7

      III b – sala 9

       

      KLASY IV – VIII i III gimnazjum godz. 18.00

      IV a - sala 5

      IV b -  sala 4

      V a -   sala 7

      V b -   sala 9

      VI  -    sala 4

      VII -    sala 10

      VIII a -  sala 8

      VIII b -  sala 14

      III a gim.-  sala 12

      III b gim.-  sala 11

       

      Zebrania w oddziałach przedszkolnych odbędą się 25 kwietnia (czwartek)

      o godz. 17.00

       

     • Koncert "Czas się budzić"

     •  

      21 marca w Pierwszy Dzień Wiosny dzieci z klas I-III wysłuchały koncertu w wykonaniu

       artystów z Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego pt „ Czas się budzić” . Podczas 

      koncertu była okazja by posłuchać brzmienia trąbki w kilku utworach oraz poznać jej 

      budowę. Koncert został sfinansowany przez Radę Rodziców.

       

       

       

     • Konkurs Wielkanocny

     •  

       

      KONKURS

      WIELKANOCNY

      PALMY I OZDOBY WIELKANOCNE”

      PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW

      PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

      FORMA PRACY-PRZESTRZENNA

      TERMIN SKŁADANIA PRAC- 1 KWIETNIA 2019 r.

      DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

      ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 3 KWIETNIA 2019 r.

       

      WARUNKIEM PRZYJĘCIA PRACY JEST JEJ SAMODZIELNE WYKONANIE PRZEZ DZIECKO

       

       

       

       

     • Dzień otwarty

     • 11 marca w Szkole Podstawowej im Armii Krajowej odył się dzień otwarty zarówno dla dzieci

      z oddziałów przedszkolnych, jak i dla naszych przyszłych pierwszoklasitów. 

      Choć frekwencja była bardzo niska, to jednak rodzice i dzieci, które do nas zawitały,

      wzięły udział w zajęciach otwartych, które przygotowały p. Magda Olejnik i p. Anna 

      Jarzęowska dla pierwszaków oraz p. Monika Czyżo i p. Katarzyna Pasik -Domańska dla 

      dzieci z oddziałów przedszkolnych. Pani Hanna Rasińska - logopeda i pani Małgorzata Kopka 

      - terapeuta pedagogiczny przygotowały szereg ciekawych ćwiczeń dla przyszłych uczniów. 

      Za udział w zajęciach dzieci otrzymały nagrody:)

       

       

       

       

     • Międzyprzedszkolny konkurs "Najpiękniejsza maska"

     • Dzieci z oddziałów przedszkolnych brały udział w Międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym

      "Najpiękniejsza maska karnawałowa" organizowanym przez OP przy Szkole Podstawowej

      im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności i wrażliwości

      estetycznej uczniów,  inspirowanie ich do pracy twórczej, kształtowanie zainteresowań różnorodnymi

      technikami plastycznymi, wzbogacenie wiedzy o tradycjach karnawału. Z każdej  grupy została

      wybrana jedna maska, która wzięla udział w drugiej części konkursu. Przedszkolaki, których maski

      zostały wybrane otrzymały pamiątkowe dyplomy:)

       

       

       

     • INFORMACJA O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH/ PONADPODSTAWOWYCH

     •  

       

      Kuratorium Oświaty w Warszawie

      Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

      Warszawa, dn. 06 marca 2019 r.

      KPZ.571.6.43.2018.AP

      Do Gmin oraz Dyrektorów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

      woj. mazowieckiego dotyczy:

      informacji o szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

      oraz punktach informacyjnych

      Szanowni Państwo,

      Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16

      marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do

      publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji

      Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

      uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego

       czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami

      idotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586), informuje, że baza szkół

      ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, które będą rekrutować

      uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie internetowej Kuratorium

      Oświaty w Warszawie w zakładce Organ prowadzący – Rekrutacja do szkół

      (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-iuczniowie/rekrutacja-do-szkol/baza-szkolponadpodstaw/13352,

      Wykaz-szkolponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych.html).

       

      Ponadto, powołane zostały punkty informacyjne

      (http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12878, Punkt informacyjny-rekrutacja

      -do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-na.html),  a na stronie internetowej kuratorium po

      zakończeniu rekrutacji zasadniczej i rekrutacji uzupełniającej opublikowane będą informacje o wolnych

      miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

       

      Z poważaniem   z up. Mazowieckiego

      Kuratora Oświaty-/

      Magdalena Cichostępska

      Dyrektor Wydziału Kształcenia

      Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

       

       

     • DZIEŃ OTWARTY

     • Szanowni Rodzice

      Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z dziećmi

      11 marca 2019 r. w godz. 16.00 -17.00

      do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40

      na Dzień Otwarty

      dla naszych przyszłych uczniów i przedszkolaków

       

      pod hasłem:

       

      Przedszkole moich marzeń”

      Szkoła moich marzeń”

       

      Pragniemy umożliwić Państwu i dzieciom bliższe poznanie

      placówki oraz jej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej