• Powrót uczniów klas I-III do szkoły

      17.05.2020

      Szanowni Rodzice,

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Uwzględniając wtyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz konsultacje z dyrektorami placówek, w szkołach na terenie gminy Radzymin oferta dydaktyczna i opiekuńcza będzie miałą następującą formę:

      • Zajęcia dydaktyczne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, j. angielskiego i religii w wymiarze: 3 godziny lekcyjne dziennie (w tygodniu: 13 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. j. angielskiego, 1 godz. religii) w godz. 8.50-11.25 (jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosi do 12 dzieci z klasy (w klasach mniejszych niż 48m2 – iloraz powierzchni klasy i liczby 4), oraz w godzinach 12.00–14.35 dla ewentualnej drugiej grupy, jeśli chętnych zgłosi się więcej;
      • Zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-17.00, w ramach świetlicy szkolnej;
      • Umożliwienie  dzieciom odpłatnego skorzystania z obiadu podczas przerwy obiadowej 11.25-12.00 (w tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sal);
      • Dla dzieci  pozostających w domu zapewniamy kontynuację zdalnego nauczania.

       

      Prosimy rodziców o deklarację uczestnictwa ww. zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych w szkole oraz chęci skorzystania z obiadu i dowozu (w szkołach, w których dotychczas był organizowany dowóz dzieci).

      Deklaracje za pomocą platformy LIBRUS lub telefonicznie należy zgłosić do wychowawcy klasy w terminie  do 18 maja 2020 r do godz. 13.00.

       

     • Konkurs przedszkolny "Najpiękniejsza flaga Polski"

      23.04.2020

      2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 r. , aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Zachęcamy do udziału w konkursie technicznym ,,NAJPIĘKNIEJSZA FLAGA POLSKI”

       

      Organizatorzy: Małgorzata Szewczyk, Kamila Kwiatkowska – Lusa

       

      KATEGORIE WIEKOWE:

      4 LATKI

      5 LATKI

      6 LATKI

       

      W każdej kategorii wiekowej I, II, i III miejsce

       

      Celem konkursu jest:

      *popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych,

      *wzmacnianie uczuć patriotycznych dzieci

      *stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

      *rozwijanie zainteresowań technicznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego

       

      Każdy uczestnik może wykonać jedną  flagę biało-czerwoną:

      *wybraną przez siebie techniką

      *z wykorzystaniem dowolnych materiałów

      Flaga musi być biało-czerwona

       

      Zdjęcia wysyłamy pod postem (każdy w swojej grupie) do 30.04.2020 r.

       

      Prosimy o zdjęcie dziecka z flagą oraz imieniem i grupą.

       

      WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM   FACEBOOKU.

       

      Przewidziano drobne upominki dla wszystkich uczestników, które w zależności od sytuacji zostaną wręczone osobiście lub przesłane pocztą.

       

      Wyniki zostaną opublikowane 4 maja 2020 roku, na stronie szkoły, facebooku oraz w grupach przedszkolnych.

       

      Zachęcamy do udziału w konkursie!

       

     • „Ziemia to jedyny dom, jaki mamy” 

      23.04.2020

      W tym roku przedszkolaki, ani uczniowie z całego globu nie mają okazji czynnie uczestniczyć w akcjach związanych z Dniem Ziemi, takich jak Sprzątanie Świata, czy sadzenie drzewek. My jednak edukujemy siebie i swoich najbliższych na temat ekologii wykorzystując czas w domu i wspólnie poszerzmy swoją wiedzę. W ramach obchodów Dnia Ziemi, przedszkolaki wzięły udział w organizowanej w naszej placówce akcji online „Ziemia to jedyny, dom jaki mamy”🌎. Celem akcji było: zachęcanie do dbania o naszą planetę, poszerzanie świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych oraz promowanie życia w zgodzie z naturą. Zadaniem dzieci było przygotowanie pracy plastycznej w formie laurki lub plakatu dla Ziemi. Wszystkie nadesłane prace były bardzo kreatywne, ale co najważniejsze niosły przesłanie, że Ziemia jest naszym jedynym domem i musimy o nią dbać. : i musimy o nią dbać. 

      Serdeczne podziękowania dla dzieci i rodziców zaangażowanych w naszą akcję!

       

     • Komunikat dyrektora szkoły

      17.04.2020

      Szanowni Państwo,

      z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną w kraju i zmianą harmonogramu Egzaminu Ósmoklasisty, dni dyrektorskie zaplanowane w dniach 20.04-24.04.2020 r. zostają odwołane Zarządzeniem Dyrektora nr 8. W nadchodzącym tygodniu kontunuujemy naukę zdalną, a wideolekcje będą odbywały się wg harmonogramu, który otrzymacie Państwo w dzienniku elektronicznym.

     • Egzamin Ósmoklasisty w późniejszym terminie

      14.04.2020

      Fragment komunikatu Kuratorium Oświaty w Warszawie w sprawie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

       

      "W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego".

     • W "Radzyminiaku" o przedszkolnym Festiwalu Tańca Zimowego

      14.04.2020

      Czy widzieliście, że dzisiaj padał śnieg? A tak przy okazji... w "Radzyminiaku" ukazał się artykuł na temat przedszkolnego Festiwalu Tańca Zimowego, który odbył się w naszej szkole jeszcze przed feriami. Warto przypomnieć sobie te piękne chwile, jak jeszcze mogliśmy chodzić do szkoły :-)

       

      28 stycznia w naszej szkole odbył się Gminny Przedszkolny Festiwal Tańca Zimowego, który swoim Honorowym Patronatem objął Burmistrz Radzymina. W "krainę lodu" przeniosła wszystkich bajkowa zimowa dekoracja oraz muzyka. Festiwal swoim pięknym tańcem rozpoczęli Katarzyna Pasik-Domańska - nauczycielka wychowania przedszkolnego i jej mąż - zawodowy tancerz - Bartłomiej Domański. W konkursie wzięło udział 9 zespołów z publicznych przedszkoli w Gminie Radzymin. Festiwal miał na celu zaprezentowanie możliwości tanecznych przedszkolaków oraz integrację dzieci z gminnych przedszkoli. Jury w składzie: Bartłomiej Domański, Ewa Palamer-Kabacińska (choreograf i instruktor tańca współczesnego) oraz Krzysztof Czuba (dyrektor CUW w Radzyminie) w swoich ocenach brało pod uwagę: opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, dobór repertuaru i muzyki, dobór strojów, oraz ogólny wyraz artystyczny. Dzieci z wielką ochotą i radością pokazały swoje umiejętności taneczne.

                  3 miejsce w Festiwalu zajął zespół "Wesołe dzieciaki" z Przedszkola nr 1 w Radzyminie ex aequo z zespołem "Lodowe gwiazdeczki" z Przedszkola nr 2 w Radzyminie. Na 2 miejscu ulokował się zespół "Krainowe śnieżki" z Publicznego Przedszkola Kraina Przedszkolaka w Radzyminie. Najwyższą punktację od jury, zdobywając tym samym 1 miejsce, otrzymał zespół "Roztańczeni" z Publicznego Przedszkola Integracyjnego Pluszowy miś w Radzyminie. Wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu zabrały do swoich placówek pamiątkowe puchary, dyplomy oraz  prezenty.

       

      Dziękujemy Rodzicom, którzy zaoferowali swoją pomoc przy organizacji Festiwalu: pani Magdalenie Więch, pani Iwonie Wroniewskiej, pani Monice Milewskiej, pani Karolinie Adamskiej, pani Małgorzacie Sieradzkiej, pani Weronice Pawłowskiej, pani Marcie Jarzębskiej, pani Ilonie Chojeckiej, pani Krzysztofie Jankowskiej, państwu Budaj oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu Festiwalu.

       

     • Zgłoszenia do klasy 1

      09.04.2020

      Szanowni Rodzice,

      przypominamy, że zgłoszenia do 1 klasy przyjmujemy drogą elektroniczną. Skan wypełnionego i podpisanego zgłoszenia należy wysłać na adres spzalubice@radzymin.pl.

      Więcej informacji dostępnych jest w zakładce SZKOŁA - ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH.

     • #BrawaDlaWas 

      08.04.2020

      Nasze przedszkolaki przyłączyły się do akcji ,,Kartka dla medyka" i wykonały piękne kartki z życzeniami, podziękowaniami dla personelu medycznego. Chciały w ten sposób pokazać, że doceniają i podziwiają medyków za ich ciężką pracę w tych trudnych dla nas czasach. 7 kwietnia z okazji Światowego Dnia Zdrowia swoimi podziękowaniami okazały ogromną wdzięczność oraz szacunek do tak trudnej i niezłomnej pracy.  

      Zapraszamy na szkolny profil na Facebooku - tam znajdziecie więcej prac.

      #BrawaDlaWas  

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

      07.04.2020

      Szanowni Państwo, 

      na podstawie § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737 ze zm.) Mazowiecki Kurator Oświaty przekazuje informację o szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego.

      Prosimy rodziców i uczniów klasy 8 o zapoznanie się z załączoną listą.

       

       

     • Dzień Świadomości Autyzmu

      08.04.2020

      Dnia 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Autyzm, to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowaniu relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń, zachowań. W tym roku zachęcaliśmy dzieci i rodziców do przyłączenia się do akcji w sposób zdalny. Otrzymaliśmy wiele zdjęć w niebieskich strojach, z niebieskimi przedmiotami oraz zdjęcia niebieskich prac plastycznych. Był to wyraz naszej świadomości i solidarności z osobami z autyzmem. 

       

      Agnieszka Pisarek

     • Zadania dla uczniów

      12.03.2020

      Szanowni Rodzice i Uczniowie,

      wszystkie zadania i materiały do lekcji publikujemy w dzienniku elektronicznym. Tematy lekcji i załączone do nich materiały są dostępne po zalogowaniu w module Narzędzia->Zaplanowane lekcje. Prace domowe widoczne są w dedykownym module ZADANIA DOMOWE, który służy również do odsyłania prac (tylko przez konto ucznia).

      Zachęcamy do wpisywania swojego adresu e-mail, który służy do odzyskiwania hasła rodzica i ucznia w przypadku utraty dotychczasowego hasła.

       

      Na szkolnej stronie internetowej nadal widoczne są dotychczasowe zadania do samodzielnej pracy. Zachęcamy do pracy w domu i wykorzystania najbliższych tygodni do powtórzenia i utrwalenia materiału.

      https://sp-zalubice.edupage.org/a/zadania-dodatkowe