• Zebrania z rodzicami

      09.09.2019

      [aktualizacja]

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      dnia 12 września 2019 r. o godz. 17.30 odbędą się zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych, natomiast dnia 16 września 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów:

      - godz. 17.00 - klasy I - III

      - godz. 18.00 - klas IV - VIII

      Zapraszamy

      Dyrekcja szkoły

     • Obiady w szkole

      09.09.2019

      zmiana regulaminów

      Szanowni Rodzice,

      od 2 września 2019 r. obowiązuje nowy regulamin świadczenia usług żywieniowych. Prosimy zapoznać się z nim - pliki do pobrania w załączeniu.

      Nieobecności dzieci na obiadach można zgłaszać do świetlicy szkolnej pod numerem tel.  22 761 71 22 (wew. 13). Prosimy nie dzwonić pod numer intendenta.

       

       

     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      11.09.2019

      2 września 2019 w naszej szkolnej hali sportowej odbyły się uroczystości inaugurujące nowy rok szkolny 2019/2020. Na spotkanie oprócz najważniejszych gości, naszych uczniów, przybyli także rodzice i przedstawiciele środowiska lokalnego.  Swoją obecnością naszą uroczystość zaszczycili Zastępca Burmistrza Radzymina p. Krzysztof Dobrzyniecki, dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Czuba, radna p. Katarzyna Stokowska i sołtys Starych Załubic p. Ewelina Jakubik. Wydarzenie przygotowała i poprowadziła Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, p. Magdalena Sycik. Pani Dyrektor spotkała się z zarówno uczniami przedszkola jak i  z uczniami klas Szkoły Podstawowej. Momentem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne przekazanie aktu powołania dyrektora szkoły, którego dokonali Zastępca Burmistrza p. K. Dobrzyniecki i p. K. Czuba. Po zakończeniu oficjalnej części obchodów uczniowie wraz z wychowawcami udali się do pracowni.

       

      Tomasz Pałaszewski

     • Podręczniki

      31.08.2019

      W dniu 2 września po rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie w klasach

      od wychowawców otrzymają podręczniki szkolne, prosimy aby każdy

      miał przy sobie długopis do podpisania książek.

     • Zmiana zniżki

      26.08.2019

      Od 1 września ulegnie zmianie wysokość zniżki na obiady szkolne przysługującej posiadaczom

      Powiatowej Karty Dużej Rodziny. Zniżka ta będzie wynosić będzie 35%.

       

       

     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      06.08.2019

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się na sali gimnastycznej

      godz. 9.00 - klasy I - III

      godz. 10.00 - klasy IV - VIII

      godz.11.00 - oddziały przedszkolne

      Po uroczystej  inauguracji odbędą się spotkania wychowawców z uczniami w klasach:

      ok. godz. 10.00:

      I a – sala 3

      I b – sala 4

      II a – sala 5

      II b – sala 6

      III a - sala 7

      III b – sala 9

      ok. godz.  11.00:

      IV a – sala 5

      IV b – sala 6

      V a – sala 9

      V b – sala komputerowa

      VI a – sala 10

      VI b - sala 12

      VII – sala 7

      VIII  – sala 11

      ok. godz. 11.30:

      sale oddziałów przedszkolnych

       

       

       

       

       

       

     • Rekrutacja uzupełniająca

      31.07.2019

      Szanowni Państwo,

      Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny  2019/2020 rozpoczyna się 

      od dnia 2 sierpnia 2019 r.od ok. godziny 10.00.

       

      Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

      Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa

      Zarządzenie Burmistrza:

      •     Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
      • Zarządzenie nr 0050.20.2019 Burmistrza Radzymina z dnia 24 stycznia 2019 r.

      Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

      będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych przez portal

      https://przedszkola-radzymin.nabory.pl/

       

      harmonogram-rekrutacji-1551558336.pdf

       

       

     • Kurier W - artykuł z 2 lipca 2019 r.

      04.07.2019

      Kurier W opublikował 2 lipca 2019 r. artykuł :

      Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

      HOME » Gazeta » Zastał szkołę drewnianą, a zostawia… nowoczesną, dobrze wyposażoną i rozbudowaną! – Dyrektor Edward Biernacki po 43 latach pracy na stanowisku przechodzi na emeryturę.

      Zamieszczono - Lip 2, 2019

      Zakończenie roku 2018/2019 r. było wyjątkowo wzruszającym wydarzeniem w życiu

      Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W obecności burmistrza

      Radzymina Krzysztofa Chacińskiego społeczność szkolna podziękowała

      przechodzącemu na emeryturę Panu Dyrektorowi Edwardowi Biernackiemu.

       

      Odbywające się w środę, 19 czerwca br. zakończenie roku szkolnego 2018/2019, z pewnością przejdzie

      do historii Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.Tego dnia, najbardziej wyróżniający

      się w nauce uczniowie otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem z rąk burmistrza Krzysztofa

      Chacińskiego, który wręczył także podziękowania dla Rodziców od Dyrekcji i Rady Pedagogicznej.

      Po tradycyjnym podsumowaniu roku szkolnego przez Pana Dyrektora Edwarda Biernackiego,

      odbyła się ceremonia przekazania sztandaru szkoły uczniom z kl. VII. Następnie, uczniowie

      klas ósmych SP i III gimnazjum zatańczyli pożegnalnego poloneza.Szczególnie wzruszającym

      momentem było pożegnanie przechodzącego na emeryturę Dyrektora Szkoły, pana Edwarda Biernackiego.

      Jako pierwszy, podziękowanie „za trud włożony w edukację  wielu pokoleń dzieci i młodzieży”

      przekazał Panu Dyrektorowi w imieniu władz miasta i Rady Miejskiej, Burmistrz Radzymina:

      „Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za Pana pracę na rzecz naszej społeczności

      Dziękujemy, że z zaangażowaniem i oddaniem sprawom oświaty tworzył Pan przez ponad 40 lat

      dobre warunki kształcenia dla mieszkańców gminy Radzymin. Życzymy szczęścia i powodzenia

      w dalszej realizacji życiowychplanów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

      ”Następnie, głos zabrał reprezentujący ŚZŻAK p. Wiesław Studziński. Okolicznościową

      laudację wraz z podziękowaniem w imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji

      i obsługi wygłosiła wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Szewczyk.

      Dyrektor przyjął również podziękowania od Rady Rodziców oraz uczniów.Chcemy bardzo

      serdecznie podziękować panu Edwardowi Biernackiemu, który od 43 lat pełni funkcję Dyrektora

      Szkoły,za cały trud i serce, które włożył w budowę tej placówki. Pan Dyrektor przechodzi na

      emeryturę po 51 latach spędzonych w oświacie – podkreśliła pani wicedyrektor.

      O zasługach dyrektora Biernackiego przypomniano w treści okolicznościowego podziękowania

      od Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej

      w Starych Załubicach:„W 1976 r. pan Biernacki został dyrektorem szkoły, która wtedy była małym

      barakiem pokrytym stropodachem, z piecem kaflowym w środku. Dzisiaj jest zadbaną, piękną szkołą.

      Pan Dyrektor okazał się bardzo dobrym gospodarzem, który systematycznie rozbudowywał

      i modernizował szkołę. W 1985 r. w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole wraz z Radą Rodziców

      dokonał rozbudowy szkoły o nowe skrzydło, w 2005 r. została dobudowana sala gimnastyczna,

      a w 2018 r. nowe skrzydło dla oddziałów przedszkolnych. Podczas wszystkich inwestycji, nie

      szczędząc swego czasu wolnego stale nadzorował prace przy rozbudowie i modernizacjach szkoły.

      Właściwie zarządzał majątkiem, gdyż placówka, jak na warunki wiejskie dysponuje

      bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, pomocami multimedialnymi i nową pracownią

      językową.Na początku lipca planowane jest oddanie nowej pracowni komputerowej, na miarę

      XXI wieku. Z inicjatywy p.Dyrektora i Rady Rodziców za budynkiem szkoły powstał plac zabaw,

      przy budowie którego w czynie społecznym pracowali Rodzice.Pan Biernacki przez wszystkie

      lata pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły współpracował ze ŚZŻAK, współorganizował

      gminne uroczystości Polskiego Państwa Podziemnego, organizował spotkania z żołnierzami

      Armii Krajowej, był współorganizatorem„Biegu Niepodległości”, był odpowiedzialny za realizację

      programów unijnych. Przez te lata organizował pomoc socjalną i psychologiczno-pedagogiczną.

      Zasługą pana Biernackiego jest wszechobecny w szkole „duch polskości”, którym zaraził tutejszą

      młodzież, kultywując ponadczasowe wartości: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

      To dzięki niemu szkoła podstawowa nosi imię Armii Krajowej, a wygasające w tym roku gimnazjum

      imię Anieli Janusz ps. „Jagoda”. Uczniowie pod jego kierownictwem osiągali bardzo wysokie wyniki

      w nauce, co jest również zasługą wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zatrudnianej

      przez Pana Dyrektora.

      Jego trud został doceniony poprzez liczne nagrody, otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi,

      Złoty Krzyż Zasług, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Pro Memoria”, medal za

      szczególne zasługi dla oświaty, honorowy medal „Przyjaciel Miasta i Gminy Radzymin”,

      honorowąodznakę Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, kilkakrotnie nagradzany

      był Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą Burmistrza, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

      Jak sam mówi, szkoła to jego drugi dom.(…)”.W rzeczy samej, trudno wymienić wszystkie zasługi

      oraz wyrazić wdzięczność panu Edwardowi Biernackiemu za wieloletni trud i pracę, poświęconą temu,

      aby załubicka szkoła była nowoczesną placówką oświatową, a zarazem miejscem bezpiecznym i

      przyjaznym dla uczniów. Wraz z jego przejściem na zasłużoną emeryturę, po ponad czterech

      dekadach nieprzerwanej pracy na stanowisku dyrektora, kończy się nie tylko pewna epoka

      w dziejach Szkoły w Załubicach, ale też zamyka jeden z rozdziałów w historii oświaty ziemi

      radzymińskiej.W imieniu redakcji przyłączamy się do serdecznych gratulacji i podziękowań

      dla pana Edwarda Biernackiego, życząc satysfakcji, niosącej poczucie słusznej dumy z dobrze

      wypełnianych obowiązków zawodowych na niwie oświatowej  oraz wdzięczności tych,

      którym przez wiele lat służył Pan swoją wiedzą i osobistym autorytetem.

      Szanowny Panie Edwardzie, życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, beztroskich chwil

      zasłużonego wypoczynku, a także odwagi w spełnianiu odkładanych od dawna marzeń!

      /opr. R. S. Lewandowski, foto: SP St. Załubice/

       

     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

      29.06.2019

      Zakończenie roku 2018/2019 r. było wyjątkowym wydarzeniem w życiu szkoły, gdyż żeganliśmy

      pana Ewdarda Biernackiego, który po 43 latach obejmowania stanowiska Dyrektora Szkoły

      przechodzi na emaryturę.

      W uroczystości uczestniczył Burmistrz Radzymina pan Krzysztof Chaciński, który wręczył świadectwa

      z czerwonym paskiem wyróżnionym uczniom oraz rozdał podziękowania dla Rodziców od Dyrekcji

      i Rady Pedagogicznej.

      Po podsumowaniu przez pana Dyrektora roku szkolnego, został przekazany sztandar

      szkoły uczniom z klasy VII, a  uczniowie klas VIII i III gimnazjum zatańczyli Poloneza. Pan Burmistrz

      Krzysztof Chaciński podziękował Dyrektorowi za trud włożony w edukację wielu pokoleń dzieci

      i mlodzieży, za pracę na rzecz społeczności. Następnie głos zabrał przedstawiciel Światowego Związku

      Żołnierzy Armii Krajowej, pan Wieslaw Studziński  dziękując panu Edwardowi, za zaangażowanie

      i wspieranie działań Okręgu Warszawa - Wschód ŚZŻAK I Międzyszkolnego Klubu AK.

      W imieniu Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi

      podziękowanie wygłosiła wicedyrektor Małgorzata Szewczyk, dziekując za 43 lata pełnienia funkcji

      Dyrektora Szkoły, za trud i włożone serce w rozbudowę placowki, za nowoczesną,

      dobrze wyposażoną szkołę. Dyrektor przyjął również podziękowania od Rady Rodziców oraz uczniów. 

      PODZIEKOWANIE_BURMISTRZA_RADZYMINA.pdf

      PODZIEKOWANIE_RADY_PEDAGOGICZNEJ__PRACOWNIKOW_ADMINISTRACJI_I_OBSLUGI.pdf

       

       

     • Podziękowanie

      15.06.2019

       

      W ubiegły piątek rodzice z naszej szkoły, z inicjatywy Rady Rodziców pomogli w przenoszeniu i zamontowaniu zabawek. Plac zabaw powstaje na tyłach szkoły, gdzie mamy nadzieję już od września najmłodsi uczniowie będą mogli w cieniu drzew korzystać z atrakcji. Został także przywieziony piasek do trzech piaskownic na placu przedszkolnym. Rada dokupiła zabawki, by przedszkolaki mogły w pełni korzystać z piaskownic. Przy placu pracowali:

       

      1. Pan Jacek Więch

      2. Pan Michał Milewski

      3. Pan Marek Noremberg

      4. Pan Artur Kijak

      5. Pan Hubert Bieńko

      6. Pan Dominik Jagielski

      7. Pan Mirosław Stokowski

      8. Pan Włodzimierz Więch

      9. Państwo Iwona i Daniel Wroniewscy

      10.Państwo Małgorzata i Piotr Bereda

       

      Za przywiezienie cementu do prac dziękujemy p. Agnieszce Zych.

       

       

       

      Dziękujemy za zaangażowanie.

       

      Dyrektor Szkoły

      mgr Edward Biernacki

       

      Przewodnicząca Rady Rodziców

      Magdalena Więch

       

     • Skrócone lekcje

      14.06.2019

      Uprzejmie informujemy, że w związku z falą upałów

      w dniach 17-18 czerwca,  godzina lekcyjna zostaje

      skrócona z 45 do 30 minut. Prosimy Rodziców,

      aby zaopatrzyli swoje dzieci w odpowiednią ilość

      wody do picia.

       

      Skrócony plan zajęć w dniach 11 - 14 czerwca 2019 r.

      1. 8.00 - 8.30

      2. 8.40 - 9.10

      3. 9.20 - 9.50

      4. 10.00 - 10.30

      5. 10.40 - 11.10

      6. 11.25 - 11.55

      7. 12.10 - 12.40

      8. 12.50 - 13.20

       

       

     • Dzień Dziecka

      10.06.2019

       

      W szampańskich nastrojach 3 czerwca Dzień Dziecka świętowały zarówno przedszkolaki

      jak i uczniowie szkoły podstawowej. Wraz z Radą Rodziców przygotowaliśmy szereg atrakcji

      m.in. dmuchańce dla najmłodszych, gry i zabawy prowadzone przez animatorki, malowanie buziek,

      zwierzaczki z balonów,  zawody sportowe, dyskotekę, hot-dogi, soczki dla uczniów a na osłodę

      pyszną watę cukrową. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w organizacji tak

      ważnego święta, oraz za świetną wspołpracę.

       

     • Skrócone lekcje

      10.06.2019

      Uprzejmie informujemy, że w związku z falą upałów

      w dniach 11-14 czerwca godzina lekcyjna zostaje

      skrócona z 45 do 30 minut. Prosimy Rodziców,

      aby zaopatrzyli swoje dzieci w odpowiednią ilość

      wody do picia.

       

      Skrócony plan zajęć w dniach 11 - 14 czerwca 2019 r.

      1. 8.00 - 8.30

      2. 8.40 - 9.10

      3. 9.20 - 9.50

      4. 10.00 - 10.30

      5. 10.40 - 11.10

      6. 11.25 - 11.55

      7. 12.10 - 12.40

      8. 12.50 - 13.20

       

       

       

     • Dzień Rodziny OP A

      03.06.2019

                            

                                 "Drodzy Rodzice! Dzieci to Wasze bogactwo! Oto Wasze skarby!"

                                                                                                                     Zygmunt Szczęsny - Feliński

      Rodzice to najważniesze osoby w życiu każdego dziecka i odwrotnie każde dziecko

      to światło i szczęście swojej mamy i swojego taty. 23 maja wspólnie z najbliższymi

      świętowaliśmy ten ważny dzień. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę i zatańczyły

      do piosenki z musicalu "Grease". Nagrodzone zostały burzą braw, podziekowały

      p. Bartkowi Domańskiemu za poświęcony czas, potem była świetna zabawa

      w karaoke, oraz prezentacja tanecznych  talentów. Na zakończenie pani

      Małgosia wraz z panią Kasią zaśpiewały Rodzicom utwór Urszuli Sipińskiej

      "Cudownych rodziców mam". Na szczególne podziękowania zasłużyła

      pani Małgorzata Bereda, która wraz z córeczką Lenką zaśpiewała wspólnie piosenkę. 

      Dziękujemy trójce klasowej za przygotowanie poczęstunku, panu Beredzie za

      obsługę sprzętu a przedszkolakom, które wzięły udział w występach

      gratulujemy talentu i odwagi!