• Odwołanie zajęć dodatkowych

      08.10.2019

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      informujemy, że 8 i 11 października odwołane są zajęcia dodatkowe z piłki nożnej, organizowane przez GigantSmile. W piątek 11 października nie odbędą się też pozostałe zajęcia, odbywające się na sali gimnastycznej.

      Z wyrazami szacunku,

      Dyrekcja Szkoły 

     • Konkurs Rady Rodziców

      08.10.2019

      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im Armii Krajowej w Załubicach ogłasza:

      konkurs „Wpłacamy – wygrywamy”

       

      Regulamin konkursu „Wpłacamy – wygrywamy”:

       

      1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Załubicach. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs .

      2. Konkurs organizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej w Załubicach, uczestnikami są wszystkie osoby dokonujące wpłat na Radę Rodziców.

      3. Celem konkursu jest promowanie wpłat na Fundusz Rady Rodziców oraz wyróżnienie klasy , która dokona największych wpłat w przeliczeniu % na klasę..

      4. Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców, wysokość składki rocznej na ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 60 zł /słownie: sześćdziesiąt złotych/.

      5. Laureat konkursu (klasa lub oddział) otrzyma równowartość 10 % z wpłaconej kwoty, którą będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel np. wycieczka

      6. Sposób i cele wydatkowania otrzymanych przez klasę środków finansowych podlegają kontroli przez Radę Rodziców.

      7. Konkurs nie wymaga zgłoszenia uczestnictwa. Każda osoba dokonująca wpłat na Radę Rodziców staje się automatycznie uczestnikiem konkursu.

      8. Konkurs trwa do 31 marca 2020 roku, a wyniki zostaną ogłoszone przez Radę Rodziców w dniu 6 kwietnia 2020 roku na tablicach ogłoszeń w szkole i w mediach społecznościowych.

      9. Wpłat można dokonywać: u skarbników klasowych, skarbnika Rady Rodziców oraz bezpośrednio na konto Rady Rodziców WBS O. Radzymin

      Nr konta : 91 8015 0004 4000 2860 2040 0001

      tytułem: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Starych Załubicach, imię i nazwisko ucznia, klasa.

       

     • Witaminki, witaminki...

      07.10.2019

      Kształtowanie postaw prozdrowotnych jest procesem długotrwałym i zaczyna się już w przedszkolu. Dlatego mając na uwadze zdrowie naszych wychowanków nie zapominamy o organizowaniu sytuacji edukacyjnych, które promują zdrowie. Tym razem było to zrobienie przez dzieci soków z darów jesieni.

       

      Dzieci z grupy OP B doskonale wiedzą, że aby być zdrowym należy się między innymi prawidłowo odżywiać. Każdy przedszkolak rozumie potrzebę spożywania dużych ilości owoców oraz warzyw. Z myślą o witaminkach, postanowiliśmy zrobić sok. Dzieci przyniosły do przedszkola marchewki i jabłka, gruszki, śliwki oraz winogrona. Jednak zanim przystąpiliśmy do pracy, dzieci zapoznały się z urządzeniem do robienia soku- sokowirówką, jego działaniem i utrwalały sobie zasady bezpieczeństwa. Pozostało tylko wrzucenie składników do maszyny i sok gotowy! Wszystkim bardzo smakował, ponieważ wykonany był przez dzieci, bez dodatku cukru i bez konserwantów.

       

      Małgorzata Szewczyk, grupa OP B

     • Konkurs plastyczny

      04.10.2019

      „NAUCZYCIEL – MÓJ MISTRZ I PRZYJACIEL”

       

      Regulamin

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach.

      2. Prace należy składać do dnia 10. października do p. Katarzyny Brzozowskiej lub p. Karoliny Zarychty

      3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się dnia 11. października podczas apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej

       

      Warunki uczestnictwa

      1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

      2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

      • klasy I-III 
      • klasy IV-VI 
      • klasy VII-VIII

      3. Zadaniem uczniów, którzy chcą wziąć udział w konkursie, jest wykonanie pracy pt. Nauczyciel – mój mistrz i przyjaciel . W tym celu należy wybrać spośród wszystkich jednego nauczyciela, który jest dla nich autorytetem, którego chcieliby naśladować, którego cechy cenią, a następnie wykonać jego portret na płaszczyźnie w formacie A3.

      4. Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora na odwrocie. Powinna tam być również zamieszona informacja o klasie, do której autor pracy uczęszcza. Prace pozbawione tych informacji nie będą brane pod uwagę jury oceniającego.

      5. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

      • samodzielność
      • estetyka
      • pomysłowość (zastosowana technika, sposób przedstawienia)
      • zgodność pracy z tematem

       

       

     • 14 października

      03.10.2019

      Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      przypominam, że 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o czym przesądza art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.): „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

      Szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej oraz w oddziałach przedszkolnych. Bardzo prosimy o zgłaszanie wychowawcom do 9 października deklaracji obecności dziecka na świetlicy w dniu 14 października.

      Dyrektor Szkoły

      Magdalena Sycik

       

     • Zniżka 50% za posiłki w szkole

      02.10.2019

      Szanowni Państwo,

      z przyjemnością informujemy, że Gmina Radzymin uzyskała od Zarządu Powiatu Wołomińskiego zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zniżek i ulg dla rodzin wielodzietnych. Tym samym możliwe będzie przywrócenie zniżki na opłaty za posiłki w szkołach na poziomie 50%. Przywróconą zniżkę 50% stosujemy od 1 września 2019.

      Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl, uprawnionymi do korzystania ze zniżek i ulg oferowanych przez Gminę Radzymin i jej jednostki organizacyjne są również posiadacze ważnej Powiatowej Karty Rodziny, będący mieszkańcami innych gmin z terenu Powiatu Wołomińskiego. W arkuszach rozliczeniowych prosimy zaznaczać, jeśli posiadacz karty jest spoza gminy Radzymin wraz z adnotacją, której gminy jest mieszkańcem.

      Z poważaniem,

      Dominika Paciorek

     • Konkurs na ,,Najładniejszy różaniec”

      01.10.2019

      pod patronatem:  

      Ks. Proboszcza Wojciecha Stępnia - Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika

      w Nowych Załubicach
       

      Dyrektora szkoły Magdaleny Sycik – Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej

      w Starych  Załubicach

       

      CELE KONKURSU:

      - zainteresowanie dzieci modlitwą różańcową,                                                                    

      - zachęcenie do częstego i wspólnego odmawiania różańca,

      - kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych,                                                             

      - rozwijanie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni oraz pomysłowości. 

       

       REGULAMIN KONKURSU

       

      1.TEMAT KONKURSU

      Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolną techniką, przy wykorzystaniu    najróżniejszych materiałów (np. muszelki, fasolki, guziki, żołędzie, kasztany, orzechy, koraliki, masy solnej, makaronu i wiele innych).

       

      2.UCZESTNICY:

                  Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

                     - uczniów klas I - III,

                     - uczniów klas IV-VIII. 

       

      3.TERMIN

      Wykonane różance należy składać do pani Marty Rybak do 12 października 2019 r. Każdy różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska oraz klasy.

       

      4.OCENA PRAC

                   Kryteria oceny prac plastycznych:

                      - oryginalność pracy,

                      - walory artystyczne ( kompozycja, technika wykonania, innowacyjność

                        wykorzystanych  materiałów),

                      -  estetyka wykonania.

                     

                   Z dostarczonych różańców przez dzieci, specjalnie powołane jury konkursowe wyłoni

                   zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi

                   16  października 2019 r. Wszystkie wykonane różańce zostaną wystawione w holu

                   szkolnym i kościele parafialnym.

                                                                                                                                                Organizator:

                                                                                                                                    Katechetka

                                                                                                                                                  Marta Rybak

       

       

       

     • Zmiany w świetlicy szkolnej

      30.09.2019

      Szanowni Państwo,

      w związku ze zmianami organizacji pracy świetlicy szkolnej przedstawiamy Państwu nowe godziny pracy wychowawców. Zapraszamy do zapoznania się. Jednocześnie przypominamy, że świetlica pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.30.

       

       

       

     • Nasze sukcesy sportowe

      30.09.2019

      W dniach 19-20 września 2019r. w Radzyminie odbyły się rejonowe indywidualne biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych w kategoriach : Dzieci- rocznik 2008-2007 oraz Młodzież - 2006-2005.

      Z naszej szkoły w zawodach wzięło udział 22 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 5 uczniów: Maja Olszyna - kl. Va (10 miejsce), Filip Salwerowicz - kl. Va (11 miejsce), Patryk Krzyżanowski - kl. VI b (9 miejsce), Jakub Kostrzewa (2 miejsce) i Nikodem Rowicki (11 miejsce) - kl.VIII.

      W dniu 25 września na stadionie klubu Huragan w Wołominie odbyły się zawody powiatowe. Awans do zawodów międzypowiatowych wywalczył Jakub Kostrzewa, zajmując w swojej kategorii 10 miejsce. Gratulacje dla wszystkich zawodników i powodzenia na kolejnym etapie rywalizacji.

      Robert Kolasza

     • Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

      30.09.2019

      Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy! Nie tylko ze względu na czcigodne imię naszej szkoły, ale z uwagi na bohaterstwo tych, którzy nie bali się stawić czoła okupantowi i walczyli wszelkimi sposobami. Z okazji 80. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego młodzież rozdawała biało-czerwone przypinki oraz przygotowała okolicznościową gazetkę edukacyjną, pod czujnym okiem p. K. Zarychty i p. T. Pałaszewskiego.

      Polskie Państwo Podziemne i polski Rząd na Uchodźstwie to jedyne tak skuteczne centra oporu w Europie w trakcie II Wojny Światowej. Chwała Bohaterom!

     • Bezpieczna szkoła: spotkanie z policjantami

      30.09.2019

      Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji w Warszawie, którzy odwiedzili nas w piątek 27 września udowodnili, że policjant pojawia się nie tylko w sytuacjach zagrożenia. Policjanci prowadzili zajęcia z młodzieżą na temat bezpiecznej drogi do/ze szkoły, zasad bezpieczeństwa w szkole i w domu oraz w trakcie zabawy. Dziękujemy, młodzież była pod wrażeniem munduru. Może są wśród naszych uczniów przyszli policjanci?

      Zdjęcia: L. Całka, B. Tomczyk

     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

      26.09.2019

      zapraszamy do odwiedzania zakładek grup Oddziałów Przedszkolnych (górne menu) oraz Albumów Fotograficznych, gdzie na bieżąco będziemy publikować wydarzenia z życia oddziałów szkoły podstawowej oraz przedszkola. Zachęcamy także do udzielenia nam zgody na publikację osiągnięć naszych uczniów na oficjalnych profilach szkoły na portalu Facebook i w przyszłości w serwisie YouTube. Jesteśmy dumni z naszej młodzieży, czas pokazać ich osiągnięcia nieco szerzej

     • Sprzątanie świata

      23.09.2019

      Jest! Udało się! Posprzątaliśmy nasz kawałek świata. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie zaangażowali się w światową akcję, która ma celu uświadomić wszystkim skalę problemu zaśmiecania środowiska. "To tylko jeden papierek", "To tylko mała butelka" - oto najczęstsze wymówki. W tych wielkich workach  (a uczniowie zebrali takich kilkadziesiąt) znajdują się właśnie te drobne, "mało znaczące" śmieci. Sprzątajmy po sobie cały rok, to przecież nasz las, nasze miejsce odpoczynku.

      Bardzo dziękujemy Gminie Radzymin, która przekazała SP w Starych Załubicach 1000 zł jako gratyfikację za udział młodzieży w akcji "Sprzątanie świata 2019". Wspaniała lekcja przyzwoitości, doceniona przez Gminę.

       

     • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

      23.09.2019

      Każdy przedszkolak dobrze wie,

      że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
      od najmłodszego, aż po starszaka,
      wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka"

       

      20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszkolaków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Przedszkolaki z grupy OPB świętowały i czerpały radość z bycia przedszkolakiem, aktywnie uczestniczyły w dyskotece, nauce tańca oraz zawodach, aktywizując dziecięcą ekspresję ruchową. Każdy przedszkolak otrzymał słodki upominek i medal i balonika na pamiątkę.

       

      Małgorzata Szewczyk

       

     • Dzień Kropki w Oddziałach Przedszkolnych

      23.09.2019

      Przedszkolaki zainspirowane opowiadaniem Petera H. Reynoldsa o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, gdyż dzięki niej uwierzyła w siebie. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana alfabetem Braille’a. Nie zawiera dużo tekstu, natomiast znakomite rysunki pozwalają nawet małym dzieciom, które nie potrafią czytać polubić dziewczynkę, główną bohaterkę utworu.

      Dzieci w przedszkolu dowiedziały się, jak ważnym elementem jest niepozorna kropka. Stała się ona bohaterką wielu zabaw, gier literackich, plastycznych i ruchowych. Wystarczyło tylko uruchomić wyobraźnię.

      Małgorzata Szewczyk

       

     • Kropka, kropka, kropka... czyli o Międzynarodowym Dniu Kropki

      20.09.2019

      Dzisiaj w szkole mieliśmy Dzień Kropki. Bardzo mi się podobało przedstawienie pod tytułem "Kropka". Amelka wcieliła się w główną bohaterkę Vashti. Pani wymyśliła, że mieliśmy za zadanie pomalować pastelami na koszulkach. Fajnie było kiedy mieliśmy różne zadania związane z kropką  i musieliśmy je wykonywać.

      Oliwia Karp, klasa IIIB

       

      Międzynarodowy Dzień Kropki to wielka światowa akcja, święto odwagi, kreatywności i zabawy. Motywem przewodnim tego dnia była kropka z książki Petera Reynoldsa "The Dot". Książeczka ta opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vasthi. Dziewczynka dzięki kropce uwierzyła w siebie. Uczniowie klasy 1a poznawali swoje mocne strony i odkrywały swoje talenty.

      Anna Jarzębowska

       

      Międzynarodowy Dzień Kropki

      16 września w Szkole Podstawowej w Starych Załubicach w klasach I-III uroczyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia nasze ubrania i korytarze wypełnione były kolorowymi kropkami. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Uważnie obejrzeliśmy film pt. ,,The dot” i wysłuchaliśmy opowiadania jak to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświadomiła wszystkim, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam drzemią głęboko i czekają na nasze odkrycie. Tak jak nasza bohaterka szukaliśmy naszych mocnych stron by podnieść swoje poczucie wartości. Większość z nas odkryła  już swoje zdolności i zaprezentowała je koleżankom i kolegom. Wycinaliśmy koła z papieru, w których prezentowaliśmy swój talent. Następnie wykonaliśmy wspólnie z naszych prac ,,Drzewo talentów”, które pięknie ozdobiło salę. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie wcześniej nikt na nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu…

      Beata Skóra

       

       

       

     • Robotyka - to jest to!

      16.09.2019

      W ramach projektu unijnego "Akademia Przyszłości", 14 września chętni uczniowie rozpoczęli przygodę z robotyką. Na zajęciach o charakterze interdyscyplinarnym rozwijali trzy kompetencje: matematyczno-przyrodniczą, ICT oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym (programowanie w języku angielskim), a także kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, rozwiązywanie problemów i umiejętność uczenia się. 

       

      Małgorzata Szewczyk

       

       

     • Narodowe Czytanie 2019

      10.09.2019

      Dnia 6 września 2019 roku nasza szkoła po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP, która ma na celu promocję czytania klasycznych utworów z bogatego kanonu literatury polskiej. Podczas tegorocznej odsłony Narodowego Czytania Para Prezydencka zaproponowała Nowele polskie.

      Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.40 w sali numer 9 od odczytania okolicznościowego listu, który skierował do wszystkich Polek i Polaków Prezydent Andrzej Duda. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Sycik. W swym wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na wartość książek i rolę czytelnictwa w życiu każdego człowieka. Głównym punktem programu była lektura fragmentów dwóch nowel (Dymu Marii Konopnickiej i Katarynki Bolesława Prusa) oraz opowiadania ( Rozdziobią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiego). Wśród lektorów znaleźli się zarówno nauczyciele (Pani Magdalena Sycik, Pan Bartłomiej Tomczyk, Pani Katarzyna Brzozowska, Pani Diana Świerczewska), jak i uczniowie ( Jakub Olejnik, Paweł Pietrucha, Zofia Jaskólska, Dawid Trąbicki). Oprócz wspomnień i przeżyć związanych z lekturą ponadczasowych dzieł z pewnością w pamięci uczestników akcji pozostanie także krótki wykład Pana Wicedyrektora Bartłomieja Tomczyka, który, zanim odczytał fragment opowiadania Stefana Żeromskiego, wprowadził zebranych w atmosferę powstania styczniowego.

      Mamy nadzieję, że Narodowe Czytanie na stałe wpisze się do naszego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych jako dzień wyjątkowych wrażeń czytelniczych.

       

       

      Edyta Rudy

      Diana Świerczewska