• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

      26.06.2020

      Świętowaliśmy dzisiaj zakończenie roku szkolnego. Uroczystość była niezwykła, nie tylko ze względu na reżim sanitarny i konieczność trzymania się pewnych zasad bezpieczeństwa - niezwykła, bo zakończyliśmy nauczanie zdalne, w którym zarówno uczniowie, jak i rodzice wykazali się niezwykłą cierpliwością i samodyscypliną. Zatem podziękowania i gratulacje należą się nie tylko uczniom i wspaniałym, kreatywnym nauczycielom, ale także rodzicom, za ich ogromny wkład i pomoc.

      W sali gimnastycznej mogły odbyć się tylko 3 uroczystości: pożegnanie ósmoklasistów, zakończenie roku trzecioklasistów i sześciolatków.

      Pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. To w naszej szkole kształtowały się ich poglądy i zainteresowania, a dzisiejsze marzenia o dalszej nauce lub wyborze drogi zawodowej z każdym dniem szkolnego życia przybierały realnych kształtów. Otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zamyka pewien rozdział.

      Drodzy Ósmoklasiści, sięgajcie po nowe doświadczenia, pamiętając przy tym, że szczyty zdobywa się krok po kroku, nie zatrzymując się pomiędzy. Wy wielokrotnie dawaliście dowody, że nie boicie się wyzwań. Pragniemy, abyście tacy pozostali.

      Życzymy Wam dalszej wytrwałości, radości oraz sukcesów.

      Dziękujemy za dojrzałą i odpowiedzialną postawę, a naszym uczniom, ich rodzicom, pracownikom szkoły życzymy wspaniałych, zdrowych wakacji.

       

      Dyrekcja Szkoły

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych aglomeracji warszawskiej

      15.06.2020

      Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 tj.:

      Uczniowie samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki "Zgłoś kandydaturę", wprowadzają nr PESEL. 

      Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:

      - w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),

      - w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

      W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk "Złóż wniosek". 

      Uczniowie mogą też sprawdzić statystyki chętnych do szkół i na poszczególne profile (statystyki zmieniają się cały czas, zależnie od deklaracji kandydatów).

      Strona do logowania (kliknij w link): Link do strony logowania i rejestracji

      Powodzenia!

     • Świętujemy Dzień Dziecka

      01.06.2020

      Duży czy mały dzisiaj świętuje,

      Dziś każdy jest dzieckiem i się raduje.

      Małych przyjemności, wielkich miłości,

      zdrowia, szczęścia i przyjemności.

      Każdemu życzymy tego, co potrzebuje!

      W Dniu Dziecka każdy z nas króluje!

       

      Najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci, tych dużych i tych małych, składa Dyrekcja Szkoły. A na zdjęciach widać, jak dzisiaj bawią się dzieci obecne w szkole :-) 

     • Od dzieci dla dzieci

      01.06.2020

      Przy okazji tego pięknego i wyjątkowego dnia - Dnia Dziecka, chcemy podziękować Rodzicom i Dzieciom z naszej szkoły, którzy włączyli się do akcji zbierania nakrętek na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

      W maju kolejne 7 worków nakrętek zebranych w naszej placówce zostało dostarczonych do siedziby Fundacji we Wrocławiu.

      Dzięki tej akcji uczymy dzieci empatii, wrażliwości na los innych, odpowiedniej postawy obywatelskiej. Pokazujemy, że niesienie pomocy daje dużo radości i zadowolenia, a mały gest może czynić wielkie rzeczy. Pomagamy nie tylko lokalnie, nasze działania mają szerszy zasięg. Nie ma nic piękniejszego, jak serca naszych dzieci otwarte na potrzeby chorych rówieśników. Pięknie dziękujemy ❤

       

      Monika Czyżo

     • Konsultacje przedmiotowe od 1 czerwca

      27.05.2020

      Szanowni Uczniowie i Rodzice,

      od 1 czerwca uczniowie klas 4-7 mają możliwość zgłosić się na konsultacje przedmiotowe. Uczniowie kontaktują się i umawiają bezpośrednio z nauczycielem. 

      W szkole obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną. Bardzo ważne jest, żeby uczniowie i rodzice znali procedury bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na terenie szkoły.

      Oto kilka najważniejszych punktów:

      1. Przy wejściu do szkoły obowiązuje pomiar temperatury.

      2. Rodzice nie wchodzą do szatni - mogą wejść tylko do przedsionka i do sekretariatu szkoły (pojedynczo).

      3. Każdy rodzic musi mieć maseczkę zakrywającą nos i usta, kiedy wchodzi do szkoły.

      4. Uczniowie zachowują bezpieczną odległość od siebie i nauczyciela.

      5. Uczniowie nie przynoszą i nie korzystają z telefonów, nie przynoszą też innych zbędnych przedmiotów.

      6. Po zakończonych zajęciach należy jak najszybciej opuścić teren szkoły i nie gromadzić się w pobliżu.

      Każdy rodzic/opiekun będzie musiał też podpisać regulamin bezpieczeństwa i oświadczenie (do pobrania w załączniku u dołu strony - dwie strony do podpisania). Można go wydrukować, wypełnić i przynieść do szkoły w dniu konsultacji lub pobrać w sekretariacie szkoły i wypełnić na miejscu. Jest ono obowiązkowe.

      W razie pytań zapraszamy do kontaktu z sekretariatem lub wicedyrektorem szkoły.

       

      Link do procedur bezpieczeństwa, regulaminu i oświadczeń:

      https://www.spzalubice.radzymin.pl/a/procedury-bhp-i-oswiadczenia-do-pobrania

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

      19.05.2020

      Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.


      Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

      • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnieniego o świadectwo ukończenia szkoły. 
      • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

      Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.


      Terminy uzupełnienia wniosków

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

      • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
      • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


      Termin rejestracji do systemu rekrutacyjnego będzie znany dopiero po opublikowaniu komunikatu Starostę Powiatu Wołomińskiego i Prezydenta M.St. Warszawy oraz pozostałych Starostów.


      Do pobrania: Terminy postępowania rekrutacyjnego

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły

      17.05.2020

      Szanowni Rodzice,

      Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Uwzględniając wtyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men oraz konsultacje z dyrektorami placówek, w szkołach na terenie gminy Radzymin oferta dydaktyczna i opiekuńcza będzie miałą następującą formę:

      • Zajęcia dydaktyczne z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, j. angielskiego i religii w wymiarze: 3 godziny lekcyjne dziennie (w tygodniu: 13 godzin edukacji wczesnoszkolnej, 1 godz. j. angielskiego, 1 godz. religii) w godz. 8.50-11.25 (jeśli chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosi do 12 dzieci z klasy (w klasach mniejszych niż 48m2 – iloraz powierzchni klasy i liczby 4), oraz w godzinach 12.00–14.35 dla ewentualnej drugiej grupy, jeśli chętnych zgłosi się więcej;
      • Zajęcia opiekuńcze w godz. 7.00-17.00, w ramach świetlicy szkolnej;
      • Umożliwienie  dzieciom odpłatnego skorzystania z obiadu podczas przerwy obiadowej 11.25-12.00 (w tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja sal);
      • Dla dzieci  pozostających w domu zapewniamy kontynuację zdalnego nauczania.

       

      Prosimy rodziców o deklarację uczestnictwa ww. zajęciach opiekuńczych i dydaktycznych w szkole oraz chęci skorzystania z obiadu i dowozu (w szkołach, w których dotychczas był organizowany dowóz dzieci).

      Deklaracje za pomocą platformy LIBRUS lub telefonicznie należy zgłosić do wychowawcy klasy w terminie  do 18 maja 2020 r do godz. 13.00.

       

     • Konkurs przedszkolny "Najpiękniejsza flaga Polski"

      23.04.2020

      2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało ustanowione w 2004 r. , aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

      Zachęcamy do udziału w konkursie technicznym ,,NAJPIĘKNIEJSZA FLAGA POLSKI”

       

      Organizatorzy: Małgorzata Szewczyk, Kamila Kwiatkowska – Lusa

       

      KATEGORIE WIEKOWE:

      4 LATKI

      5 LATKI

      6 LATKI

       

      W każdej kategorii wiekowej I, II, i III miejsce

       

      Celem konkursu jest:

      *popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych,

      *wzmacnianie uczuć patriotycznych dzieci

      *stworzenie okazji do działalności plastycznej związanej z symboliką narodową

      *rozwijanie zainteresowań technicznych pobudzających do twórczego wykorzystania czasu wolnego

       

      Każdy uczestnik może wykonać jedną  flagę biało-czerwoną:

      *wybraną przez siebie techniką

      *z wykorzystaniem dowolnych materiałów

      Flaga musi być biało-czerwona

       

      Zdjęcia wysyłamy pod postem (każdy w swojej grupie) do 30.04.2020 r.

       

      Prosimy o zdjęcie dziecka z flagą oraz imieniem i grupą.

       

      WSZYSTKIE PRACE ZOSTANĄ UMIESZCZONE NA STRONIE SZKOŁY I SZKOLNYM   FACEBOOKU.

       

      Przewidziano drobne upominki dla wszystkich uczestników, które w zależności od sytuacji zostaną wręczone osobiście lub przesłane pocztą.

       

      Wyniki zostaną opublikowane 4 maja 2020 roku, na stronie szkoły, facebooku oraz w grupach przedszkolnych.

       

      Zachęcamy do udziału w konkursie!