• 17 maja wracają do nauki stacjonarnej uczniowie kl. 8, 7 i 4

      13.05.2021

      Przypominamy, że od poniedziałku 17 maja do nauki stacjonarnej wracają uczniowie kl. 8, 7a, 7b, 4a i 4b.

      Zajęcia stacjonarne będą się odbywały według dotychczasowego planu lekcji, niewielkie zmiany musieliśmy nanieść jedynie w klasie 8. Plan dla klasy można sprawdzić w dzienniku elektronicznym, jednak dla pewności załączamy poniżej pliki z planami poszczególnych klas:

      plan 4a   plan 4b   plan 7a   plan 7b   plan 8

      W tygodniu 17-21 maja każda klasa ma przydzieloną jedną salę lekcyjną, w sali tej będą się odbywać wszystkie lekcje tej klasy, poza informatyką i wf.

      Uczniowie klas IV-VII zapisani obiady na będą mogli korzystać z posiłków w sali 15 w godzinach 12.25-12.40. Dla poszczególnych klas będą przydzielone osobne stoliki.

      Podział szatni pozostaje bez zmian - uczniowie kl. 4 korzystają z szatni przy sklepiku szkolnym, uczniowie 7 i 8 klas - z indywidualnych szafek.

      Przerwy 5 min. i 10 min. uczniowie spędzają w salach lekcyjnych, natomiast na dłuższych przerwach wychodzą na dziedziniec przy hali sportowej (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych).

      Nadal w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety) obowiązuje noszenie maseczek, a przy wejściu do szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

      Przypominamy, że uczniowie klas 5 i 6 nadal uczą się zdalnie, a dni 24 - 28 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

     • Regulamin szkolnego konkursu

      05.05.2021

      „NAJPIĘKNIEJSZA KAPLICZKA MATKI BOŻEJ”

      Regulamin szkolnego konkursu

                                                                                    

       „NAJPIĘKNIEJSZA KAPLICZKA MATKI BOŻEJ”

       

      Cele:

             - przypomnienie uczniom poprzez twórczość plastyczną o chrześcijańskiej

              tradycji naszego kraju,

              - rozbudzanie zainteresowań sztuką ludową ,,małej ojczyzny’’,

             - uświadamianie roli sztuki jako narzędzia wypowiadania myśli, uczuć i

             przeżyć,

            - zachęcenie uczniów do twórczej działalności plastycznej i pokazanie

             nieprzemijającego piękna małych form architektury sakralnej,

           - pobudzanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci.

       

      1.Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

      2. Przedmiotem konkursu jest przestrzenna kapliczka wykonana dowolną techniką, o rozmiarach nie większych niż 50x 50x 50cm.

      3. Oceniane będą:

         - zgodność wykonanych kapliczek z tradycją ludową a zarazem pomysłowość technologiczna (oryginalność rozwiązań, technik).

      4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace indywidualne.

      5.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika konkursu na

         publikowanie uzyskanych wyników na stronie internetowej szkoły.

      6.Pracę należy czytelnie opisać (pismem drukowanym):

          - imię, nazwisko klasa.

      1. Kapliczki oceni komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
      2. Prace należy składać u organizatorów konkursu, termin składania prac upływa 21.05.2021 r.
      3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi dn. 01.06.2021 r.
      4. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w szkole i parafialnym kościele.

       

      Serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w konkursie.

       

      Organizatorzy konkursu:

      Katechetka p. M. Rybak, p. K. Jernaś, p. E. Rudy.

       

     • Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w naszej szkole

      30.04.2021

      Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym - możemy przeczytać na stronie MEiN.

      Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki - wyjaśnia MEiN.

      Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej w naszej szkole:

      • Od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas I-III szkół podstawowych wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Lekcje będą się odbywały według planu zajęć sprzed nauczania zdalnego. Dla przypomnienia poniżej publikujemy plany dla klasy 1b, 2b i 3b.

      1b.pdf                                   2b.pdf                             3b.pdf

      Dla uczniów pracujących stacjonarnie będą wydawane obiady - w godzinach 11.15 - 11.45.

      W reżimie sanitarnym będzie również pracowała świetlica szkolna. Nadal apelujemy do Państwa, aby z opieki świelicowej korzystały tylko te dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu. W miarę możliwości ograniczajmy czas przebywania dzieci na świetlicy.


      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.

      W przypadku uczniów naszej szkoły oznacza do powrót na teren szkoły uczniów klas VIII, VII a, VII b oraz IV a i IV b. Uczniowie klas V i VI nadal będą uczyli się zdalnie.

      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie.
     • Organizacja pracy klas I-III od 23.04.2021 r.

      23.04.2021

      Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 2.05.2021 r. w województwie mazowieckim wprowadza się nauczanie hybrydowe w klasach I-III.      W naszej szkole  od dnia 26.04.2021 r. do dnia 2.05.2021 r. stacjonarnie, zgodnie z  załączonym planem zajęć (ten plan zajęć stacjonarnych, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć) uczyć się będą uczniowie klasy 1a, 2a i 3a.Uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne - zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem zajęć zdalnych.


      W okresie nauczania hybrydowego świetlica szkolna sprawuje opiekę wyłącznie nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia stacjonarne oraz dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z Covid-19 (wymagane oświadczenie rodzica).
      W okresie nauczania hybrydowego w szkole wydawane są posiłki tylko dla uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne.


      Biblioteka szkolna jest czynna stacjonarnie. Uczniowie korzystają z biblioteki grupowo, pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.


      Aktualne plany zajęć poszczególnych klas dostępne są  już w dzienniku elektronicznym lub poniżej:

      Klasy uczące się stacjonarnie: kl_1_a.pdf, kl_2_a.pdfkl_3a.pdf.

      Klasy uczące się zdalnie: kl_1_b.pdf, kl_2b.pdfkl_3b.pdf.      Szczegóły w zarządzeniu dyrektora opublikowanym na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym (pliki szkoły).

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy

      23.04.2021

      Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo. 

      Planujemy, by do stacjonarnej nauki na terenie szkoły wróciły w przyszłym tygodniu klasy 1a, 2a, 3a. Uczniowie pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie.

      Z ostatecznymi decyzjami i szczegółowymi rozwiązaniami musimy poczekać do popołudnia - wtedy powinny być już opublikowane akty prawne regulujące pracę szkół od 26 kwietnia.

      Prosimy zatem zaglądać na naszą stronę internetową i do dziennika elektronicznego.

     • Konkurs polonistyczny "Poezja o języku"

      01.04.2021

      Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie poetyckim.

      Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas IV-VIII do udziału w konkursie dotyczącym polskiej gramatyki!


      Uczestnicy mają do napisania wiersz, w którym zostanie przedstawiona wybrana zasada gramatyczna (np. wierszyk pomagający zapamiętać nazwy przypadków, części mowy, zasady ortograficzne itd.).

      Forma wiersza może być dowolna, ale podział na strofy, użycie rymów i środków stylistycznych na pewno podniosą jego wartość.


      Wiersze napisane w pliku Word wraz z podpisem proszę przesyłać przez pocztę outlook na konto p. Magdaleny Motyl.

      Termin składania prac to 19 kwietnia 2021 r.

      Do wygrania atrakcyjne nagrody.

      Magdalena Motyl

     • Radosnych Świąt Wielkanocnych!

      31.03.2021

      Przypominamy, że w dn. 01-06.04.2021 r. w szkole trwa przerwa świąteczna. W tym czasie nie prowadzimy zajęć online. Z uczniami spotkamy się w środę 07.04.2021 r. - niestety na razie jeszcze na lekcjach zdalnych.

       

      Przedszkole pracuje zdalnie do piątku 02.04.2021 r. Swoją działalność online wznawia od wtorku 06.04.2021 r. 

      Wszystkim jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnych zajęć.

       

     • Lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przedszkola

      26.03.2021

      Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola przypominamy, że do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 są zobowiązani złożyć potwierdzenie woli.

      Potwierdzenie woli należy odnotować na platformie rekrutacyjnej na swoim profilu, następnie wydrukowane i podpisane złożyć w placówce.

      Niezłożenie dokumentu spowoduje nieuwzględnienie dziecka na dalszym etapie rekrutacji.

      lista_zakwalifikowanych_do_przedszkola.pdf

      Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji zostały zakwalifikowane do dalszego etapu.

      Rodzicom dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola dzieci przypominamy, że do dnia 14 kwietnia 2021 do godziny 16:00 są zobowiązani złożyć potwierdzenie woli.

      Potwierdzenie woli należy odnotować na platformie rekrutacyjnej na swoim profilu, następnie wydrukowane i podpisane złożyć w placówce.

      Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy dokumenty pozostawić  w skrzynce wystawionej w przedsionku szkoły.

      Magdalena Sycik

      dyrektor ZSP w Starych Załubicach

     • Komunikat w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola

      26.03.2021

      INFORMUJĘ WSZYSTKICH RODZICÓW NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW, ŻE W ZWIĄZKU Z OBOSTRZENIAMI OGŁOSZONYMI PRZEZ PREMIERA I MZ W OKRESIE :

      OD DNIA 29 MARCA 2021 R. (poniedziałek) DO 9 KWIETNIA 2021 R.

                   ZAWIESZONE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU W STARYCH ZAŁUBICACH.

      Magdalena Sycik

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

      W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Przedszkola w Starych Załubicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o szczegółach powiadomią Państwa wychowawcy grup.

      Materiały edukacyjne będą publikowane przez wychowawców grup codziennie o godzinie 9:00 i 11:00 za pośrednictwem aplikacji Messenger. Prosimy w miarę możliwości zachęcać dzieci do aktywnego korzystania z propozycji i wspomóc je w wykonaniu zadań. Oczywiście w grupach 3, 4, 5- latków korzystanie ze zdalnych form nie jest obligatoryjne.

      Z uwagi na obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w grupie 6-latków, zalecamy w tej grupie aktywne uczestnictwo dzieci w proponowanych formach zdalnej nauki.

      W razie jakichkolwiek problemów, przypominam, że wychowawcy do Państwa dyspozycji w godzinach 7:00-17:00. Proszę się z nimi kontaktować (przez aplikację Messenger lub 4parents) w razie problemów z obsługą udostępnianych materiałów czy kłopotów z ich realizacją.

       

      Komunikacja z przedszkolem w okresie ograniczenia funkcjonowania:

      Telefon stacjonarny w godz. 9.00 – 15.00: 22 761 71 22 (sekretariat)

      Telefon komórkowy w godz. 8.00 – 16.00: 538 816 636

      Oraz kontakt przez aplikację 4parents i grupy oddziałowe na aplikacji Messenger.

     • ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU,, NAJŁADNIEJSZA PALMA‘’

      25.03.2021

      Dnia 24 marca został rozstrzygnięty konkurs pt. „NAJŁADNIEJSZA PALMA”.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, za kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi, za zaangażowanie oraz  niezwykłą kreatywność. Wszystkie palmy są piękne i bardzo trudno było komisji wybrać te najładniejsze.

       

      Z radością informujemy, że laureatami zostali:

      W kategorii klas I-III

      I miejsce Lena Bereda kl. II b

      II miejsce Zofia Jarosławska kl. III b

      III miejsce Igor Milewski kl. III a

      W kategorii klas IV-VI

      I miejsce Klaudia Fluks kl. V a

      II miejsce Monika Rosłon kl. V a

      III miejsce Klaudia Pietrucha kl. V a

      Zwycięzcom gratulujemy! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

      Uczniowie mogą odbierać swoje palmy( znajdują się na wystawce w holu szkolnym), aby w Niedzielę Palmową uroczyście je poświęcić.

      Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi Wojciechowi Stępniowi za sfinansowanie nagród.

      Organizatorzy:

      katechetka Marta Rybak

      Katarzyna Jernaś

     • Pasowanie na czytelnika

      22.03.2021

      Czwartek 11 marca 2021 r. to był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów        w naszej szkole. Tego dnia uczniowie klas: I a i I b zostali uroczyście pasowani na czytelników w naszej nowej szkolnej bibliotece przez Panią Dyrektor Magdalenę Sycik.

               Zanim złożyli ślubowanie dowiedzieli się jak być dobrym czytelnikiem oraz obejrzeli przedstawienie pt. „Zaczarowany bajek świat” przygotowany przez uczniów klasy III b pod  moim kierunkiem.

               Na pamiątkę tej uroczystości  pierwszaki otrzymały od pani Dyrektor książki ofiarowane  przez Instytut Książki w ramach kampanii  społecznej „Mała książka – wielki człowiek”. Radość dzieci z otrzymanych książek była ogromna. Z entuzjazmem zabrały się do przeglądania i czytania.

      Henryka Retka

     • Nowa organizacja pracy w klasach I-III od 22.03.2021 r.

      19.03.2021

      Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

      Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

      Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

      Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Organizacja pracy w klasach I-III naszej szkoły od 22.03.2021 r.

      Uczniowie naszej szkoły od 22.03.2021 r. będą pracowali zdalnie. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z załączonymi harmonogramami - w załączeniu  rozporządzenie i harmonogramy w załączniku Zarzadzenie_nr_15_2021.pdf

      Dla klas I-III zaplanowaliśmy 3 rodzaje zajęć:

      1. lekcje w czasie rzeczywistym, które będą się odbywały w oparciu o aplikację Teams;

      2. lekcje wychowania fizycznego, które uczniowie realizują samodzielnie na podstawie materiałów przesłanych przez nauczycieli,

      3. konsultacje (2 godziny tygodniowo) - zajęcia indywidualne lub w małych grupach prowadzone na Teamsach (przeznaczone dla dzieci, które wymagają dodatkowego kontaktu, indywidualnej pracy, wskazówek, mogą być również wykorzystane na poprawy, zaliczenia itp.).

      Przypominam, że możecie się Państwo kontaktować z nami telefonicznie: 22 761 71 22 (w godzinach od 9:00-15:00) lub przez dziennik elektroniczny.

      Sekretariat szkoły pracuje stacjonarnie. Przyjmujemy interesantów w godzinach 9.00 - 14.00.

      Biblioteka szkolna działa w niezmienionych godzinach - uczniowie korzystają z niej indywidualnie.

      Obiady w okresie w okresie zdalnej nauki nie będą wydawane.

      Psycholog i pedagog szkolny pracują bez zmian. Możecie się Państwo z nimi skontaktować telefonicznie dzwoniąc na numer szkoły lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

      Świetlica szkolna działa zdalnie - materiały z propozycjami zajęć świetlicowych będą umieszczane na profilu FB szkoły. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.Rodzice uczniów z niepełnosprawnością mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o organizację zajęć stacjonarnych lub zdalnego nauczania na terenie szkoły. Z takiej formy mogą również skorzystać uczniowie, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 lub uczniowie, którzy ze względu na brak warunków w domu nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym.

      Wykorzystajmy najbliższy czas, aby zadbać o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

      Magdalena Sycik

      ZSP w Starych Załubicach


     • Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie wielkanocnym

      16.03.2021

      Drodzy Uczniowie, na pewno wykonujecie piękne ozdoby wielkanocne. Jeśli korzystacie przy ich produkcji z materiałów ekologicznych, koniecznie weźcie udział w konkursie ogłoszonym przez Starostwo Wołomińskie.

      Regulamin konkursu na Eko-ozdobę wielkanocną

      I. Postanowienia ogólne

      1. Organizatorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
       w Wołominie, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, zwany dalej Organizatorem.
      2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pn.: Eko-ozdoba wielkanocna.

      II. Przedmiot konkursu

      1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby wielkanocnej (np. pisanka - wykonana na prawdziwym jajku lub wydmuszce, stroik, zawieszka, girlanda, figurka zajączka lub baranka - wypiekana lub z cukru, koszyk wielkanocny, wycinanki itd.).
      2. Pomysł, technika wykonania oraz format są dowolne. Jednak ozdoba musi być wykonana z surowców wtórnych, rzeczy zbędnych, przeznaczonych do wyrzucenia, (np. opakowania plastikowe, szklane, papierowe, wytłoczki po jajkach, nakrętki itp.) lub materiałów naturalnych (np. skorupki jaj, sznurek, słoma, drewno, patyczki, gałązki, piórka, ciasto, cukier) albo zepsutych, zużytych lub zbędnych przedmiotów, którym nadano nową funkcję – ozdoby wielkanocnej.

      Niedopuszczalne jest zastosowanie gotowych plastikowych wyrobów, ozdób lub ich bazy w postaci figur ze styropianu, sztucznych kwiatów, cekinów itd.

      Zależy nam na wykorzystaniu tego, co jest zbędne, tak, aby nie kupować niczego nowego (co stanie za chwilę stanie się odpadem). Doceńmy to, co daje nam Ziemia!

       III. Cel konkursu

      1. Promocja zachowań proekologicznych.
      2. Poszerzenie wiedzy ekologicznej w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów.
      3. Promowanie idei recyklingu (powtórne wykorzystanie surowców) i upcyklingu (nadawanie nowej funkcji zużytym przedmiotom).
      4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i uzdolnień plastycznych, manualnych, artystycznych.

      V. Uczestnicy

      Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego,
      z podziałem na 3 kategorie:

      1. Praca rodzinna, gdzie wiek najstarszego dziecka wynosi do lat 10;
      2. Praca rodzinna, gdzie wiek najmłodszego dziecka wynosi co najmniej 10 lat;
      3. Indywidualne prace wykonane przez osoby dorosłe.

      IV. Nagroda

      1. Nagrodami (dziesięć nagród w każdej z kategorii) są sadzonki roślin ogrodowych,
       o wartości do 100 zł, do odbioru w sklepie ogrodniczym, znajdującym się na terenie powiatu wołomińskiego, wybranym przez Organizatora.
      2. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania wyróżnień w postaci sadzonek roślin ogrodowych o wartości do 50 zł, w dowolnej kategorii.
      3. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

       

      VI. Warunki udziału w konkursie

      1. Uczestnik indywidualny lub rodzina może zgłosić do konkursu tylko jedną, wykonaną własnoręcznie ozdobę.
      2. Ozdoba wielkanocna może być zgłoszona do konkursu tylko jeden raz.
      3. Ozdoby wykonane niezgodnie z opisem przedmiotu konkursu (pkt II) nie będą kwalifikowane i zostaną odrzucone.
      4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie min. 2 zdjęć w formacie cyfrowym .jpg, na adres wskazany przez Organizatora, własnoręcznie wykonanej ozdoby.
      5. Prace należy zgłaszać poprzez wysłanie na adres e-mail  zee@powiat-wolominski.pl   do dnia 3 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59 wiadomości zawierającej:
      1. Tytuł wiadomości: Eko-ozdoba wielkanocna.
      2. Kategoria: 1, 2 lub 3 (1 - praca rodzinna, 2 - praca rodzinna, 3- praca indywidualna osoby dorosłej)
      3. Nazwę miejscowości, w której mieszka uczestnik niniejszego konkursu;
      4. Minimum 2 zdjęcia w formacie cyfrowym .jpg. Jedno zdjęcie przedstawiające ozdobę w trakcie jej wykonywania (nie powinna być widoczna twarz uczestnika), drugie zdjęcie to gotowa ozdoba. Zdjęcie można wykonać także telefonem lub innym urządzeniem posiadającym aparat cyfrowy.
      1. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
      2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie  http://www.powiat-wolominski.pl, nastąpi do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 18:00.
      3. Przekazanie dokumentu uprawniającego (bonu) do odbioru nagrody laureatom konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021 r. w sposób uzgodniony z laureatami.
      4. Laureaci odbiorą wybrane rośliny w ramach przyznanej nagrody (do wartości wskazanej na bonie) w sklepie ogrodniczym wybranym przez Organizatora,
       w terminie do dnia 15 maja 2021 r.
      5. Zgłaszając udział w konkursie uczestnicy oświadczają, że wykonali własnoręcznie ozdobę, a ozdoba nie narusza praw autorskich osób trzecich.
      6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania zgłaszanej pracy w całości lub we fragmentach przez Organizatora konkursu. Starosta Wołomiński nabywa prawo do wielokrotnego wydawania, wykorzystywania, powielania, przetwarzania i rozpowszechniania techniką drukarską i cyfrową dzieła, jaki stanowi praca konkursowa oraz do wystawiania i publicznego udostępniania zgłoszonej pracy na stronach internetowych Starostwa Powiatowego, jednostek mu podległych oraz w publikacjach i artykułach prasowych dotyczących akcji.

      VII. Ocena prac

      1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową.
      2. Komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę zgodność z warunkami konkursu, walory ekologiczne pracy, walory artystyczne, estetykę wykonania, oryginalność i pomysłowość.
      3. Organizator poinformuje laureatów mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu odbioru nagrody.
      4. Werdykt komisji jest ostateczny i nie podlega kwestionowaniu.

      VIII. Postanowienia końcowe

      1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w akcji ponoszą uczestnicy.
      2. Dostarczenie pracy konkursowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zakończenia konkursu, odwołania akcji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
      4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej Organizatora akcji (http://www.powiat-wolominski.pl).
      5. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia laureatów lub wskazania ich większej liczby.
      6. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
      7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 346 11 58 lub mailowo, na adres: zee@powiat-wolominski.pl  

      Ew. dodatkowych wyjaśnień udzieli Pani Dorota Górska – inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, tel. 22 346 11 58.

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

     • Ekologiczny pokaz mody w wykonaniu klasy 3a i 3b

      15.03.2021

      Uczniowie kl. 3a i 3b wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali w piątek bardzo kreatywny pokaz mody. 

      W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas: III a i III b realizują Międzynarodowy Projekt ,,Czytam z klasą’’.

      Jednym z zadań do wykonania było zorganizowanie Ekologicznego Pokazu Mody. Uczniowie wykazali się wielką kreatywnością w tworzeniu swoich strojów i wcielaniu się w różne postacie.

      Przy okazji ciekawej nauki doświadczyli świetnej zabawy pełnej radości i uśmiechu.

     • Organizacja nauczania hybrydowego w kl. I-III w dn.15-28.03.2021

      12.03.2021

      Od 15 do 28 marca w województwach pomorskim, mazowieckim i lubuskim zajęcia dla uczniów klas I-III będą prowadzone hybrydowo, tzn. naprzemiennie.

      Zarządzenie nr 12/2021

      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach

      z dnia 12.03.2021r.

      w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

      od dnia 15.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r.

       

      Na postawie:

      §18 ust.2a rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U 2020, poz.1166)

      rozporządzenia MEN z dn. 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.1394) z późniejszymi zmianami

      rozporządzenia MEiN z dn. 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

       dyrektor zarządza, co następuje:

      § 1

      Od dnia 15.03.2021 r. do dnia 28.03.2021 r. z powodu zwiększającej się liczby osób zakażonych koronowirusem COVID-19 w województwie mazowieckim, na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, wprowadza się nauczanie hybrydowe w klasach I-III Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.

       

      § 2

      Podczas nauczania hybrydowego organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

      • W tygodniu od 15.03 do 19.03.2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w systemie dwuzmianowym wedle obowiązkowego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Uczniowie klasy 1a, 2a i 3a w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły (załącznik nr 1)
      • W tygodniu od 22.03 do 26.03.2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie klasy 1a, 2a i 3a w systemie dwuzmianowym wedle obowiązkowego tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora szkoły (załącznik nr 2)

       

      § 3

      Na terenie szkoły uczniów obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego (zakrywanie ust i nosa w częściach wspólnych, dezynfekcja rąk).

      § 4

      W okresie nauczania hybrydowego świetlica szkolna sprawuje opiekę wyłącznie nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia stacjonarne.

      § 5

      W okresie nauczania hybrydowego w szkole wydawane są posiłki tylko dla uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne. Posiłki są wydawane w godzinach 11.00- 12.00 w III turach – dla każdej klasy oddzielnie. Między turami pomieszczenie do wydawania posiłków jest dezynfekowane.

      § 6

      Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

       

      §7

      Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem. Uczniowie korzystają z biblioteki grupowo, pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.

       

      § 8

      Praca pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, logopedy szkolnego pozostaje bez zmian.

       

      § 9

      Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywający naukę zdalną, na wniosek rodzica, mają prawo do nauki stacjonarnej pod opieką nauczyciela wspomagającego.

      § 10

      Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, na wniosek rodzica, mogą brać udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy i rozpatrzeniu wniosku przez dyrektora placówki.

       

      § 11

      Nauczanie zdalne odbywa się poprzez platformę Microsoft Teams w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych zarówno obowiązkowych, jak i wynikających z opinii PP lub orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas nauczania zdalnego w klasach I-III obowiązują zasady oceniania i sprawdzania frekwencji zapisanie w Statucie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach oraz w załączniku nr 6 zarządzenia nr 28/2020 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach.

      § 12

      W klasach IV-VIII kontynuowane jest nauczanie zdalne wedle wcześniejszych zapisów zarządzenia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach.

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.

       

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

      Magdalena Sycik

       

      W załączeniu harmonogramy pracy dla klas 1a, 2a i 3a - plan jest już naniesiony do dziennika elektronicznego. 

      (harmonogramy dla klas 1b, 2b i 3b umieścimy w poniedziałek)

       

       

     • Konkurs plastyczny „Postać bajkowa”

      11.03.2021

      Konkurs plastyczny

      Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny pt. „Postać bajkowa”.

      Regulamin konkursu

      1. Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać z bajki np. Czerwonego Kapturka, Calineczkę, Kota w butach, Kubusia Puchatka itp.

      2. Technika – witraż z bibułek.

      3. Format - A4 ( kartka z bloku) lub większy.

      4. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko i klasa lub dołączyć karteczkę z danymi ucznia.

      5. Gotowe prace należy składać w bibliotece szkolnej do 10 marca 2021r.

      Zwycięzcy otrzymają nagrody.

       

      Technika wykonania witrażu

      1. Narysuj postać z bajki na kartce z bloku i ramkę przy krawędziach kartki. Dorysuj linie, które połączą postać z ramą kartki.

      2. Podwój kontury rysunku.

      3. Wytnij kontury i pomaluj na czarno.

      4. Przyłóż kontur do bibułki i odrysuj wybrane pole, które chcesz podkleić. Wytnij bibułkę poza odrysowaną linią. Przyklej wyciętą bibułkę do konturu od spodu witraża.

      5. Tak postępuj z każdym polem, aż wykleisz cały witraż ( wyklejamy na spodniej stronie).

      6. Oczy, usta, nos postaci możesz dorysować flamastrem.