• Psycholog szkolny radzi

      26.01.2021

      Droga Uczennico, drogi Uczniu, jeśli masz problemy, pamiętaj, że zawsze możesz zgłosić się do szkolnego psychologa.

      Droga Uczennico, Drogi Uczniu,

      - jeśli czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

      - nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami,

      - masz kłopoty rodzinne,

      - chcesz porozmawiać o swoich problemach, o tym co Cię denerwuje,

      - masz trudności z nauką,

      - masz trudności w kontaktach z innymi ludźmi,

      - wiesz o problemach przyjaciół, bliskich, ale nie wiesz  jak im pomóc,

      - chcesz podzielić się swoim sukcesem  oraz  chcesz porozmawiać o czymś nowym, trudnym, stresującym,

      - masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić,

      - jesteś zainteresowany własnym rozwojem osobistym

      -zastanawiasz się nad tym, jak budować dobre relacje,

      - doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie),

      - doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny,

      - masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu,

      zgłoś się do mnie samodzielnie, bądź przez wychowawcę, nauczyciela czy rodzica -  zachęcam   jestem  tu także dla Ciebie :)

       

      Spotkania z psychologiem  dla uczniów w szkole:  

      poniedziałek:  godz.  11.45 – 12.45

      wtorek : godz. 10.30 – godz. 12.00

      czwartek : godz. 13.00 – 13.30

      konsultacje dla rodziców w szkole :

      czwartki godz. 14.30 – 15.30

      konsultacje dla rodziców w przedszkolu

      środy : 13.35 – 14.15

      Konsultacje z rodzicami dzieci ze szkoły i przedszkola będą się odbywać  po uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie szkoły.

      Zapraszam : Agnieszka Karnicka

     • Szkolny konkurs "Valentine's symbols"

      26.01.2021

      Cele konkursu:

      - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia,

      - poznanie tradycji i zwyczajów, pochodzących z krajów anglojęzycznych, powoli zakorzeniających się w kulturze polskiej,

      - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego zwyczajowi Święta Zakochanych,

      - nauka nazw symboli związanych ze Świętem Zakochanych w języku angielskim.

      Regulamin:

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III oraz IV- VIII Szkoły Podstawowej w Starych Załubicach.

      2. Celem konkursu jest własnoręczne wykonanie plakatu przedstawiającego walentynkowe symbole z podpisami w języku angielskim.

      3. Technika wykonania oraz format plakatów są dowolne.

      4. Zdjęcie plakatu proszę wysłać do 10.02.2021 r. na adres: agnieszka.kowalczyk@spzalubice.edu.pl (tylko za pośrednictwem usługi Outlook Office 365 z konta uczniowskiego)

      5. Jury oceni plakaty biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora, oraz poprawność językową.

      6. Spośród zebranych plakatów zostaną wyłonieni laureaci.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.02.2021 roku.

       

      Organizatorzy :

      Agnieszka Kowalczyk

      Katarzyna Jernaś

      Samorząd Uczniowski

     • Szkolny konkurs "Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK"

      19.01.2021

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów  do wzięcia udziału w szkolnym  konkursie pt. „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK”

      Data 14 lutego przypomina o miłości. Warto pamiętać, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia wyjątkowa w skali nie tylko Polski, ale całego świata. Powstała właśnie z miłości – do Polski i do wolności.

      Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego dorobku Armii Krajowej. Upamiętnijmy w ten sposób rocznicę powstania Armii Krajowej, czyli Polaków, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny. Pamiętajmy, że to Armia Krajowa dała nam drogowskaz, jak kochać Polskę, współcześnie - tu i teraz.


                  „Historia okrutnie zadrwiła z mojego pokolenia. Byliśmy pierwszymi urodzonymi w wolnej po 123. latach niewoli Polsce i osiągnąwszy dorosłość od razu musieliśmy zdać egzamin z  umiłowania ojczyzny.”

                                          Hieronim Teodor Wyszyński „Historia jednego życia"


      1. Organizator

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.


      2. Cele konkursu:

      - kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o Armii Krajowej, - kształtowanie tożsamości narodowej poprzez rozwijanie poczucia przynależności do narodu i państwa, - kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Armii Krajowej, - zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią.


      3. Uczestnictwo w Konkursie

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: - klasy I-III, - klasy IV-VIII.


      4. Zadanie uczestników konkursu

      Zinterpretowanie tematu, który brzmi: „Z miłości do ojczyzny - Bohaterowie AK” i zaprojektowanie plakatu na ten temat.


      5. Wymagania techniczne dotyczące pracy:

      1. Wykonanie plakatu przy wykorzystaniu dowolnej techniki. 2.Plakat powinien zawierać hasło oraz elementy plastyczne lub graficzne. 3. Format pracy A3; 4. Jasny i czytelny przekaz; 5. Estetyka wykonania; 6. Uwzględnienie symboliki okresu.


      6. Zgłoszenia

      Prace konkursowe należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły, do dnia 05.02.2021 r. z dopiskiem - Konkurs-,,Bohaterowie AK”. Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa.


      7. Ocena prac nadesłanych na Konkurs

      Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja Konkursowa będzie zwracała szczególną uwagę na zgodność pracy z tematem; innowacyjność; samodzielność wykonania pracy przez ucznia; walory artystyczne.


      6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia  14.02.2021 r.      Nadesłanie pracy jest jednocześnie zgodą autora oraz jego opiekuna na wykorzystanie jej w formie publikacji pokonkursowych, a także zgodą autora oraz jego opiekuna na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu. Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.     • 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do nauki stacjonarnej

      15.01.2021

      Od poniedziałku uczniowie klas 1-3 wracają do stacjonarnej nauki, natomiast uczniowie kl. 4-8 nadal uczą się zdalnie. Lekcje dla nich odbywać się będą według "starego" planu na platformie Teams.

      Drodzy Rodzice uczniów klas 1-3,

      za pośrednictwem dziennika elektronicznego rozesłałam dziś wstępne informacje o zasadach i organizacji pracy szkoły od poniedziałku. Szczegółowe zasady (przydział szatni, sal czy korytarzy) wychowawcy omówią z uczniami na poniedziałkowych zajęciach.

      Od poniedziałku pracuje świetlica szkolna (godz. 7.00-17.00) i biblioteka (godziny pracy udostępnione w zakładce "biblioteka"). Wydajemy również obiady (uczniów rozpoczynających zajęcia o 11:40 zapraszamy na obiad o 11:30).

      Sekretariat szkoły pracuje według dotychczasowych zasad. 

      Pozostali uczniowie realizują lekcje zdalnie na platformie Teams według dotychczasowego planu. Wkrótce w aplikacji Teams przywrócimy pełny kalendarz spotkań.

      Ewentualnie zmiany w rozkładzie zajęć dodatkowych lub specjalistycznych nauczyciele ustalą z Państwem indywidualnie.

       

      Magdalena Sycik

      Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

    • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.
     • Zmiana planu lekcji dla klas I-III od 18.01.2021 r.

      13.01.2021

      Zgodnie z zapowiedzią od poniedziałku wracamy do stacjonarnego funkcjonowania klas I-III.

      W związku z wcześniejszymi ustaleniami oraz koniecznością dostosowania funkcjonowania szkoły z wytycznymi sanitarnymi od 18.01.2021 r. ulega zmianie plan lekcji.

      Plan jest już opublikowany w dzienniku elektronicznym.

       

      Od poniedziałku będzie w szkole funkcjonowała świetlica oraz biblioteka szkolna. Organizujemy również wydawanie obiadów. O szczegółach powiadomią w poniedziałek wychowawcy.

    • Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku
     • Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku

      14.12.2020

      Dnia 12 grudnia uczniowie z klas 3a oraz 3b wraz z panią dyrektor Magdaleną Sycik,  panią wicedyrektor Agnieszką Wroną oraz nauczycielkami: Beatą Skórą,  Katarzyną Jernaś oraz Agnieszką Kowalczyk wzięli  udział w spotkaniu on-line  z rówieśnikami  z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny z Nowego Jorku.

       

      Nasi uczniowie przygotowali dla swoich rówieśników wiele pytań dotyczących zarówno kultury amerykańskiej, tradycji świątecznych, jak również ich szkoły. Niezwykłym momentem spotkania było wykonanie przez ucznia naszej szkoły Wiktora Paterka kolęd, które spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony naszych zagranicznych przyjaciół.

      Uczniowie z Nowego Jorku również mieli wiele pytań odnośnie naszego kraju, pogody jak również codziennych aktywności.

      Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej przyjaźni  😊

      Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Szkole im. Św. Faustyny odwiedźcie stronę internetową szkoły: https://www.swfaustynany.com/

                                                                                                           A. Kowalczyk

    • Zmiana terminu ferii = zmiany w kalendarzu szkoły
     • Zmiana terminu ferii = zmiany w kalendarzu szkoły

      01.12.2020

      27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie mówiące o tym, że
      w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

      W związku z ustaleniem nowego terminu ferii oraz okolicznościami wynikającymi ze specyfiki funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty podjęłam decyzję o wprowadzeniu zmian do kalendarza naszej szkoły:

      • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych cenach niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem: 22.12.2020 r. 
      • ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych:  21.01.2021 r.
      • klasyfikacja śródroczna: 22.01.2021 r.
      • koniec pierwszego półrocza: 29.01.2021 r.
      • spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze; 1 i 2.02.2021 r.


                                              Magdalena Sycik

                                                                   Dyrektor ZSP w Starych Załubicach

     • Zebrania z rodzicami w formie zdalnej

      11.11.2020

      UWAGA: Z uwagi na nieobecność wychowawców kl. 1a i 8, zebranie dla tych klas odbędą się w późniejszym terminie.

      Zgodnie z kalendarzem szkolnym 16 i 17 listopada odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami. W tym roku będą miały one formę zdalną i zostaną przeprowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams.

      Zebrania będą się odbywały według harmonogramu:


      16 listopada godz. 18.00 - klasy I-III


      17 listopada godz. 18.00 - klasy IV-VIII.

      Szczegóły zostaną Państwu przesłane przez wychowawców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

      Magdalena Sycik
      dyrektor ZSP w Starych Załubicach

       

    • EU Code Week
     • EU Code Week

      27.10.2020

      EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca programowanie
      i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób. W tym roku brała w nim udział także nasza szkoła. Oto efekty.

    • XX DZIEŃ PAPIESKI TOTUS TUUS - „Cały Twój Maryjo”
     • XX DZIEŃ PAPIESKI TOTUS TUUS - „Cały Twój Maryjo”

      27.10.2020

      Dnia 16 października, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, odbył się w naszej szkole XX Dzień Papieski. W tym roku miał on wyjątkowy charakter, ponieważ obchodziliśmy go w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz w 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to „Totus Tuus”.

      Podczas uroczystego apelu uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno- muzyczny, nawiązujący do tegorocznego hasła. W swych rozważaniach podkreślali szczególną rolę Matki Boskiej, którą wyjątkowo ukochał Jan Paweł II. Była Ona dla niego kimś niezwykłym, kimś komu oddał się w opiekę. Na zakończenie występu uczeń klasy III b Wiktor Paterek zaśpiewał i zagrał na organach ulubioną pieśń Papieża Polaka „Barkę”.

      W tym szczególnym dniu nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu pt. „Prezentacja multimedialna o św. Janie Pawle II”.

      Laureatami zostali:

      Aleksandra Bieńko z kl. VI b,

      Wiktoria Matwiejko z kl. VI b,

      Paweł Pietrucha z kl. VII b.

      Zwycięzcy otrzymali gratulacje, nagrody i pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrekcji – Pani Magdaleny Sycik oraz Pani Agnieszki Wrony. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie upominków, zaś uczniom za udział w konkursie.

    • Klasy 4-8 od 26.10.2020 pracują zdalnie
     • Klasy 4-8 od 26.10.2020 pracują zdalnie

      25.10.2020

      Od poniedziałku startujemy ze zdalnym nauczaniem w klasach 4-8.

      Od poniedziałku startujemy ze zdalnym nauczaniem w klasach 4-8.

       

      Pracujemy według obowiązującego obecnie planu. Spotkania w czasie rzeczywistym będą się odbywały za pomocą platformy Office TEAMS. Tzw. wideospotkania będą trwały od 15 do 30 minut (szczegóły opisane są w wiadomości przesłanej 23.10. za pomocą dziennika Librus).

       

      Pierwsze trzy dni potraktujmy jako test systemu, sprzętu, a przede wszystkim naszych umiejętności.

       

      Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, na pewno nie wszystko pójdzie gładko. Wszelkie problemy prosimy zgłaszać wychowawcom.

      Dyrekcja szkoły

       

      Drodzy Uczniowie,

      w dzienniku elektronicznym znajduje się instrukcja logowania do usługi office - na wypadek, gdyby ktoś miał problemy.

    • Pasowanie na Przedszkolaka
     • Pasowanie na Przedszkolaka

      18.10.2020

      13 października odbyła się bardzo ważna uroczystość - „Pasowania na Przedszkolaka” dzieci z najmłodszej grupy. 

      Był to debiut naszych 3-latków, które na początku były troszkę nieśmiałe, ale dzielne pokonały tremę. Po występach najmłodszych przyszedł czas na zadania dla rodziców – musieli złożyć przyrzeczenie oraz dokończyć zdania. W dalszej części Pani Dyrektor pasowała każde dziecko na PRZEDSZKOLAKA.

      Dzieci dostały upominki, medal i pamiątkowe zdjęcie.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

      18.10.2020

      Dzień Edukacji Narodowej to święto ustanowione w 1972 roku. Data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.

      Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej były nieco inne z powodu obostrzeń wynikających z pandemii Covid-19. Spotkaliśmy się w nieco skromniejszym gronie, a uśmiechy przysłonięte były obowiązkowymi maseczkami.

      Mimo wszysto był to dzień pełen radości, ciepłych życzeń i słodkich upominków, którymi uczniowie wyrazili swą wdzięczność wobec pracowników naszej szkoły.

      W sali gimnastycznej obejrzeliśmy bardzo wesoły spektakl, który zdradził nam, co się dieje za zamkniętymi drzwiami pokoju nauczycielskiego. Słowo mówione ubarwiły piosenki w wykonaniu naszego chóru szkolnego.

    • Ślubowanie klas pierwszych
     • Ślubowanie klas pierwszych

      16.10.2020

      13 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla całej społeczności szkolnej.

      Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji wszyscy obecni w sali zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".

      Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które pierwszoklasiści złożyli w obecności sztandaru naszej szkoły. Wiele emocji wzbudził akt pasowania, którego dokonały pani dyrektor i pani wicedyrektor. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców oraz pamiątkowe przypinki od dyrekcji szkoły.

      Najmłodsi otrzymali również zestawy flamastrów ufundowane przez Radę Rodziców i upominki od rodziców.

      Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz za wzorowe zastosowanie się do wymogów reżimu sanitarnego.

    • Życzenia od Ministra Edukacji Narodowej
     • Życzenia od Ministra Edukacji Narodowej

      14.10.2020

      Warszawa, 14 października 2020 r.

       

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy,

      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

       

      Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy uczestniczą w tak ważnym procesie nauczania i wychowania młodych ludzi – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także pracowników oświaty. Z tej okazji chciałbym wyrazić mój największy szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm, z jakimi realizują Państwo swoje powołanie zawodowe.

       

      W tym szczególnym dniu jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że praca nauczyciela to coś więcej niż godziny spędzone przy tablicy. To uwaga poświęcona podopiecznym,
      a także dbałość o ich ciągły rozwój i bezpieczeństwo. To również dzielenie z uczniami
      ich sukcesów i porażek, bycie blisko, wspieranie oraz zrozumienie potrzeb.

       

      O tym, jak ważną rolę odgrywa wychowawczy aspekt pracy nauczyciela, przekonaliśmy się szczególnie w okresie czasowego zawieszenia zajęć. Sprostali Państwo wówczas konieczności nauczania na odległość, ale przede wszystkim na bieżąco wspierali swoich uczniów i ich rodziców. Państwa postawa – pełna rozwagi, spokoju, a także poczucia obowiązku – pomogła wielu młodym ludziom odnaleźć się w zupełnie nowych, niecodziennych okolicznościach.

       

      Od początku września szkoły funkcjonują w warunkach podwyższonych standardów sanitarnych. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego pokazały, że stosowanie się do wytycznych i zaleceń sprawdza się. Dziękuję za niezwykle świadome i pełne rozsądku podejście do kwestii bezpieczeństwa oraz za to, że uczą Państwo dzieci odpowiedzialności za siebie i innych.

       

      Wyrażając wdzięczność za Państwa codzienne starania edukacyjne i wychowawcze, przekazuję również najlepsze życzenia oraz serdeczne pozdrowienia. Życzę Państwu wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji – tak potrzebnej w pracy z młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że osiągnięcia uczniów będą przynosiły Państwu radość i dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

       

       

        Z wyrazami szacunku i sympatii

                Dariusz Piontkowski

          Minister Edukacji Narodowej

    • Szkolna gra terenowa klas 2 i 3
     • Szkolna gra terenowa klas 2 i 3

      07.10.2020

      To była wyjątkowa lekcja przyrody dla klas 2 i 3. Na zawodników czekało mnóstwo zadań przygotowanych przez Panią Jesień. Zabawa była znakomita!

      1 października uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w przyrodniczej grze terenowej. 

      O godz. 9.45 klasy spotykały się przed szkołą. Następnie uczniowie przeszli na plac zabaw, gdzie nastąpił podział klas na grupy.Każda drużyna otrzymała instrukcję, pudełka „na zbiory” i ponumerowane koperty z zadaniami i ruszyła wyznaczonym szlakiem, by wypełnić rózne zadania. trzeba było np. znaleźć coś czerwonego, miękkiego, prostego, gładkiego, szorstkiego, puszystego, kłującego, twardego, brązowego, żółtego, przygotować pokaz mody czy rozszyfrować zagadki.

      W szerokimi uśmiechami i głowami pełnymi nowej wiedzy uczniowie wrócili do szkoły, gdzie odbyło się uroczyste rozdanie odznak „Przyjaciel jesieni”.

       

      Gratulujemy uczniom i nauczycielom!

    • Włączmy się do projektu „Pod biało-czerwoną"
     • Włączmy się do projektu „Pod biało-czerwoną"

      06.10.2020

      Włączmy się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

      Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online.

      Zatem zagłosujmy na Gminę Radzymin!

      Informacje na temat glosowania znajdują się pod linkiem: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

    • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną św. Janie Pawle II
     • Szkolny konkurs na prezentację multimedialną św. Janie Pawle II

      05.10.2020

      Regulamin konkursu

      1.Cele konkursu

      Głównym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania wśród dzieci i młodzieży osobą wybitnego Polaka i Papieża.

      Cele szczegółowe

              ●    Przybliżenie sylwetki największego Polaka w dziejach naszego narodu

                    oraz  wartości zawartych w nauczaniu Ojca Świętego Jana

                     Pawła II.

              ●    Motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat

                      losów, twórczości, nauczania św. Jana Pawła II oraz poszerzania swoich

                      umiejętności.

              ●     Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na

                     podstawie nauki św. Jana Pawła II.

      • Ukazanie wzoru do naśladowania i przykładu życia Ojca Świętego.
      • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną.

      2.Uczestnicy

      Uczniowie kl. IV- VIII szkoły podstawowej.

       

      3. Forma pracy

      Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie prezentacji o tematyce mającej przybliżyć wizerunek św. Jana Pawła II, jego życie i nauczanie. Prezentacja multimedialną trzeba opracować w programie Microsoft Power Point (od objętości od 15 do 20 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 5 minut). Pracę konkursową należy zapisać w pliku PDF.

      Każda praca powinna zawierać metrykę umieszczoną na ostatnim slajdzie w prezentacji: imię i nazwisko autora pracy, klasa.

       

      4. Termin i sposób dostarczenia prac

      Prace konkursowe przesyłamy do 13 października 2020r.na dwa adresy e-mail:

      marta.rybak@spzalubice.edu.pl

      edyta.rudy@spzalubice.edu.pl

       

      Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, dyplomów nastąpi 16 października 2020r. podczas apelu papieskiego.  

       

      5.Kryteria oceniania

      • Zgodność treści prezentacji z tematem przewodnim konkursu.
      •  Poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w prezentacji.
      • Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji (obraz, tekst, słowo, muzyka).
      •  Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści.
      •  Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
      •  Techniczna poprawność wykonania.
      • Estetyka i efekt wizualny.

      6.Organizatorzy                                                              

      Katechetka pani Marta Rybak

      Pani Edyta Rudy

       

      Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!