• Półkolonie zimowe w naszej szkole

      28.01.2022

      Już w poniedziałek rusza w naszej szkole gminna akcja "Zima w mieście". Na półkolonie w naszej szkole zgłosiło się 22 osoby. Mamy nadzieję, że miło spędzimy ten tydzień.

      Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Radzymina nr 0050.5.2022 z dnia 10.01.2022 w naszej szkole organizowane są ferie zimowe.

      Szczegóły organizacji:

      termin ferii w naszej placówce – 31.01 – 4.02.2022

      grupa wiekowa – klasy I-VI

      ilość grup – 2

      godziny zajęć z uczestnikami – 8.00-16.00

      ilość dni z wycieczkami – 2 (basen, kino)

      wyżywienie – całodzienne – drugie śniadanie, obiad, podwieczorek

      opiekunowie: p. Agnieszka Kowalczyk, p. Agnieszka Piasecka

       

      Cele:

      •  Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu
      •  Integrowanie środowiska rówieśniczego
      •  Kształtowanie odpowiedzialnej postawy za siebie i innych
      • Rozwijanie aktywności fizycznej
      • Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań
      •  Promowanie zdrowego stylu życia
      •  Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie.

       

      Ramowy harmonogram dnia:


      8.00 - 9.00 - zbiórka, zabawy na "dzień dobry"
      8.30 - 9.00 - śniadanie
      9.30 - 13:00 - zajęcia w grupach
      13:00 - 13:30 - obiad
      13:30 - 15:00 - zajęcia w grupach
      15:00 - 15:30 - podwieczorek
      15:30-16:00 - porządkowanie sali, podsumowanie zajęć.

       

      Do pobrania: Oświadczenie dot odbioru dziecka (dostępne również u opiekunów w formie papierowej)

     • Konkurs z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

      26.01.2022

      Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach ma zaszczyt zaprosić uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie.

      Data 14 lutego większości społeczeństwa kojarzy się ze świętem zakochanych i tradycją wysyłania kart walentynkowych. Dla uczniów Szkoły Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach data ta jest niezwykle ważna także z innego powodu. Tego dnia świętujemy rocznicę utworzenia Armii Krajowej – naszego szkolnego patrona. Chcemy przypomnieć wszystkim, że 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Armia, która była fenomenem w skali nie tylko Polski, ale całego świata.

      Zachęcamy uczniów klas I-VIII szkół podstawowych z Gminy Radzymin do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie kartki pocztowej (kl. I-VI) lub znaczka pocztowego (kl. VII-VIII) upamiętniających 80. rocznicę powstania Armii Krajowej.

      Celem konkursu jest promocja nowoczesnego patriotyzmu i przypomnienie bohaterskiego dorobku Armii Krajowej. Chcemy upamiętnić w ten sposób 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, bohaterów, którzy swoje życie poświęcili dla miłości do ojczyzny.

       

      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w Gminie Radzymin.

      Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

      I kategoria: klasy I-III

      II kategoria: klasy IV-VI

      III kategoria: klasy VII-VIII

       

      Zadania dla uczestników konkursu:

      Dla klas I-III i IV-VI

      Zaprojektowanie ilustracji na kartkę pocztową z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

      Dla klas VII-VIII

      Zaprojektowanie znaczka pocztowego upamiętniającego 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

       

      Wymagania dotyczące prac:

      a. Wykonanie kartki pocztowej/znaczka pocztowego przy wykorzystaniu dowolnej techniki malarskiej lub graficznej.

      b. Jasny i czytelny przekaz;

      c. Estetyka wykonania;

      d. Uwzględnienie symboliki okresu.

      e. Projekt kartki pocztowej/znaczka pocztowego musi być wykonany w formacie A4

       

      Prace konkursowe należy dostarczyć́ w formie papierowej do Sekretariatu Szkoły lub pocztą pod adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Załubicach ul. Mazowiecka 40, 05-255 Stare Załubice, do dnia 15.02.2022 r. z dopiskiem – Konkurs - 80. rocznica powstania Armii Krajowej Na odwrocie pracy powinna znaleźć się metryczka z informacjami: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła. Do pracy powinna być dołączona zgoda rodziców ucznia na udział w konkursie.

       

      Regulamin konkursu

      Zgoda na udział dziecka w konkursie 

     • Jasełka pt. "Ziarenko czułości"

      21.01.2022

      Czas Bożego Narodzenie jest wyjątkowy. Wiąże się on z choinką, prezentami, ale także niezwykłą atmosferą sprzyjającą pogłębieniu wiary, nadziei, miłości. To czas jedności i przebaczenia. Aby dłużej pozostać pod wpływem tej magicznej chwili, 14.01 w naszej szkole odbyły się jasełka pt. Ziarenko czułości. Zgromadzeni uczniowie z wielkim skupieniem śledzili wędrówkę Maryi i Józefa oraz wizytę pasterzy i Trzech Króli. Wielu wzruszeń dostarczyły także kolędy i pastorałki wykonane przez szkolny chór. Przedstawiona inscenizacja nie tylko przybliżyła historię Bożych narodzin, ale także skłaniała do głębszych refleksji. Przypomniała, że najważniejsza jest miłość, rodzina, a także przebaczenie.

      W tym dniu Pani Dyrektor wraz z Panią katechetką Martą Rybak rozstrzygnęły również konkurs „Bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa” oraz wręczyły wyróżnionym dzieciom dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.  Laureatami zostali:

       

      Kategoria kl. I - III

      Kacper Jankowski kl. 3b – I miejsce

      Krystian Sołowiej kl. 3a – II miejsce

      Magdalena Banasiewicz kl. 2a – III miejsce

       

      Kategoria kl. I - IV

      Martyna Olszyna kl.7a – I miejsce

      Antonina Jaskólska kl. 4b – II miejsce

      Cezary Milewski kl.4a – III miejsce