• XXI Dzień Papieski

      19.10.2021

      "Nie lękajcie się!" to hasło XXI Dnia Papieskiego, obchodzonego dla upamiętnienia postaci wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II

      16 października został ustanowiony świętem przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku – jak uznano w uchwale – w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory.

      Jak co roku, w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Papieskiego.Uczniowie pod opieką pań katechetek i opiekuna chóru szkolnego przygotowali inscenizację, dzięki której przypomnieli nam postać Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II. Słowem i pieśnią opowiedzieli nam historię Jego życia i kanonizacji.

      Uczniowie przygotowali również biało-żółty kosz z sentencjami pochodzącymi z kazań i publikacji papieskich, aby każdy wychodzący z apelu mógł zabrać ze sobą choć cząstkę nauki Jana Pawła II.

      Na korytarzu zorganizowano okolicznościową wystawę, na której można m.in. obejrzeć fotografie wykonane w czasie wizyty papieskiej w Radzyminie, która miała miejsce w 1999 roku.

     • Dzień Edukacji Narodowej

      17.10.2021

      14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto wszyskich osób, związanych z edukacją. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasi uczniowie pod okiem swoich nauczycieli przygotowali
      bardzo wesoły program artystyczny.
      Piosenki, taniec i recytacje pokazywały z dużą dozą humoru realia naszego szkolnego życia.
      Na koniec uczniowie złożyli życzenia kierowane zrówno do nauczycieli, jak i wszystkich pracowników naszej szkoły.
       

      Życzenia wszystkim pracowniko złożyła również pani dyrektor, obecna na apelu radna naszej gminy - pani Katarzyna Stokowska oraz w imieniu wszystkich rodziców - przewodniczący Rady Rodziców - pan Radosław Kabaciński. Wszyscy podkreślali, by nauczycielom nigdy nie zabrało pasji i siły, a praca z dziećmi i młodzieżą sprawiała wiele satysfakcji i radości.

       

     • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

      17.10.2021

      Pasowanie na ucznia, zwane oficjalnie ślubowaniem klas pierwszych to uroczyste i symboliczne wejście w życie szkolne. 

      Dnia 13 października 20 roku odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych
      W uroczystości tej wzięło udział dwie klasy pierwsze, liczące łącznie 33 uczniów,
      wraz z wychowawczyniami oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście.
      Przygotowania do uroczystości trwały niemal od początku roku szkolnego.
      Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia
      różnych obowiązków wynikających z rozpoczęcia nauki w szkole, pierwszoklasiści poznawali
      również swoje prawa oraz poznawali zasady panujące w szkole.

      Uczniowie przygotowali na dzień ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje
      umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością.

      Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszej szkolnej rodziny i życzymy Wam,
      by nasza szkoła była dla Was miejscem przyjaznym, bezpiecznym, gdzie możecie zdobywać
      wiedzę i nabywać nowe umiejętności.