• Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w naszej szkole

      30.04.2021

      Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym - możemy przeczytać na stronie MEiN.

      Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół. Dzięki decyzji rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki - wyjaśnia MEiN.

      Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej w naszej szkole:

      • Od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas I-III szkół podstawowych wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Lekcje będą się odbywały według planu zajęć sprzed nauczania zdalnego. Dla przypomnienia poniżej publikujemy plany dla klasy 1b, 2b i 3b.

      1b.pdf                                   2b.pdf                             3b.pdf

      Dla uczniów pracujących stacjonarnie będą wydawane obiady - w godzinach 11.15 - 11.45.

      W reżimie sanitarnym będzie również pracowała świetlica szkolna. Nadal apelujemy do Państwa, aby z opieki świelicowej korzystały tylko te dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu. W miarę możliwości ograniczajmy czas przebywania dzieci na świetlicy.


      • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VII przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.

      W przypadku uczniów naszej szkoły oznacza do powrót na teren szkoły uczniów klas VIII, VII a, VII b oraz IV a i IV b. Uczniowie klas V i VI nadal będą uczyli się zdalnie.

      • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie.
     • Organizacja pracy klas I-III od 23.04.2021 r.

      23.04.2021

      Od dnia 26.04.2021 r. do dnia 2.05.2021 r. w województwie mazowieckim wprowadza się nauczanie hybrydowe w klasach I-III.      W naszej szkole  od dnia 26.04.2021 r. do dnia 2.05.2021 r. stacjonarnie, zgodnie z  załączonym planem zajęć (ten plan zajęć stacjonarnych, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć) uczyć się będą uczniowie klasy 1a, 2a i 3a.Uczniowie klasy 1b, 2b i 3b w tym okresie będą mieć nauczanie zdalne - zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem zajęć zdalnych.


      W okresie nauczania hybrydowego świetlica szkolna sprawuje opiekę wyłącznie nad uczniami uczęszczającymi na zajęcia stacjonarne oraz dzieci osób bezpośrednio zaangażowanych w walkę z Covid-19 (wymagane oświadczenie rodzica).
      W okresie nauczania hybrydowego w szkole wydawane są posiłki tylko dla uczniów uczęszczających na zajęcia stacjonarne.


      Biblioteka szkolna jest czynna stacjonarnie. Uczniowie korzystają z biblioteki grupowo, pod opieką wychowawcy w terminie ustalonym z bibliotekarzem.


      Aktualne plany zajęć poszczególnych klas dostępne są  już w dzienniku elektronicznym lub poniżej:

      Klasy uczące się stacjonarnie: kl_1_a.pdf, kl_2_a.pdfkl_3a.pdf.

      Klasy uczące się zdalnie: kl_1_b.pdf, kl_2b.pdfkl_3b.pdf.      Szczegóły w zarządzeniu dyrektora opublikowanym na stronie internetowej szkoły i dzienniku elektronicznym (pliki szkoły).

     • Małymi krokami wracamy do stacjonarnej pracy

      23.04.2021

      Na razie, od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie z klas I-III będą mieli zajęcia hybrydowo. 

      Planujemy, by do stacjonarnej nauki na terenie szkoły wróciły w przyszłym tygodniu klasy 1a, 2a, 3a. Uczniowie pozostałych klas będą się uczyć jak dotychczas - zdalnie.

      Z ostatecznymi decyzjami i szczegółowymi rozwiązaniami musimy poczekać do popołudnia - wtedy powinny być już opublikowane akty prawne regulujące pracę szkół od 26 kwietnia.

      Prosimy zatem zaglądać na naszą stronę internetową i do dziennika elektronicznego.

     • Konkurs polonistyczny "Poezja o języku"

      01.04.2021

      Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w konkursie poetyckim.

      Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów z klas IV-VIII do udziału w konkursie dotyczącym polskiej gramatyki!


      Uczestnicy mają do napisania wiersz, w którym zostanie przedstawiona wybrana zasada gramatyczna (np. wierszyk pomagający zapamiętać nazwy przypadków, części mowy, zasady ortograficzne itd.).

      Forma wiersza może być dowolna, ale podział na strofy, użycie rymów i środków stylistycznych na pewno podniosą jego wartość.


      Wiersze napisane w pliku Word wraz z podpisem proszę przesyłać przez pocztę outlook na konto p. Magdaleny Motyl.

      Termin składania prac to 19 kwietnia 2021 r.

      Do wygrania atrakcyjne nagrody.

      Magdalena Motyl