• Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku
     • Wideospotkanie z uczniami i nauczycielami polonijnej szkoły z Nowego Jorku

     • Dnia 12 grudnia uczniowie z klas 3a oraz 3b wraz z panią dyrektor Magdaleną Sycik,  panią wicedyrektor Agnieszką Wroną oraz nauczycielkami: Beatą Skórą,  Katarzyną Jernaś oraz Agnieszką Kowalczyk wzięli  udział w spotkaniu on-line  z rówieśnikami  z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Faustyny z Nowego Jorku.

       

      Nasi uczniowie przygotowali dla swoich rówieśników wiele pytań dotyczących zarówno kultury amerykańskiej, tradycji świątecznych, jak również ich szkoły. Niezwykłym momentem spotkania było wykonanie przez ucznia naszej szkoły Wiktora Paterka kolęd, które spotkały się z gorącym przyjęciem ze strony naszych zagranicznych przyjaciół.

      Uczniowie z Nowego Jorku również mieli wiele pytań odnośnie naszego kraju, pogody jak również codziennych aktywności.

      Mamy nadzieję, że to początek wspaniałej przyjaźni  😊

      Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Szkole im. Św. Faustyny odwiedźcie stronę internetową szkoły: https://www.swfaustynany.com/

                                                                                                           A. Kowalczyk

    • Zmiana terminu ferii = zmiany w kalendarzu szkoły
     • Zmiana terminu ferii = zmiany w kalendarzu szkoły

     • 27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie mówiące o tym, że
      w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

      W związku z ustaleniem nowego terminu ferii oraz okolicznościami wynikającymi ze specyfiki funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty podjęłam decyzję o wprowadzeniu zmian do kalendarza naszej szkoły:

      • poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych cenach niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych, ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem: 22.12.2020 r. 
      • ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych:  21.01.2021 r.
      • klasyfikacja śródroczna: 22.01.2021 r.
      • koniec pierwszego półrocza: 29.01.2021 r.
      • spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze; 1 i 2.02.2021 r.


                                              Magdalena Sycik

                                                                   Dyrektor ZSP w Starych Załubicach