• Szkolny Konkurs Piosenki Polskiej

     • Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Piosenki Polskiej. Szkolna Gala Konkursowa odbędzie się 19 marca. Poniżej przedstawiamy regulami konkursu, a pod regulaminem udostępniamy kartę zgłoszeniową do pobrania.
      REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI POLSKIEJ

       

      § 1

            Postanowienia ogólne

       

      1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Piosenki Polskiej, zwanego dalej „konkursem”, jest Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach.
      2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach. W konkursie mogą brać udział soliści w trzech kategoriach wiekowych oraz zespoły dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wykonawcy przygotowują dowolną piosenkę polską (polskiego autora tekstu oraz kompozytora). Dobór repertuaru powinien być dopasowany do wieku uczestnika.
      3. Cele konkursu:

      - wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w dziedzinie muzyki,

      - propagowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,

      - umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez aktywne uczestnictwo,

      - kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.      § 2

         Przebieg konkursu

       

       

      1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia 16 marca 2020 roku, które powinno zawierać:

      1. kartę zgłoszenia,
      2. podkład muzyczny, jeśli uczestnik zdecydował się na wykonanie utworu z podkładem.

      2. Zgłoszenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły bądź osób odpowiedzialnych za organizację konkursu.

      3. Przesłuchanie konkursowe odbędzie się 19 marca 2020 r. w sali sportowej.

      1.  Kategorie wiekowe uczestników:

      - dzieci z oddziałów przedszkolnych (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas I – III (soliści i zespoły),

      - uczniowie z klas IV- VIII (soliści i zespoły).

      1. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

      - dobór repertuaru,

      - technika, emisja głosu i dykcja,

      - interpretacja, gra aktorska,

      - ogólny wyraz artystyczny.

      1. Kolejność występów ustala organizator.
      2. Ogłoszenie werdyktu jury oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu przesłuchań


      Karta zgłoszenia na Konkurs Piosenki Polskiej

     • Zmiana planu lekcji od 2 marca

     • Szanowni Rodzice i Uczniowie,

      informujemy, że od najbliższego poniedziałku 2 marca 2020 r. zmienia się plan zajęć szkolnych. Prosimy zapoznać się ze zmianami na naszej stronie internetowej w zakładce "Plan lekcji" lub w dzienniku elektronicznym Librus.

     • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

     • Szanowni Państwo

      Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 lutego 2020 roku:

      ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.”

      W szkołach i przedszkolach Gminy Radzymin przeprowadzone będą pogadanki o zasadach higieny w sytuacji zagrożenia chorobą wirusową m.in. informacje o prawidłowym myciu rąk. Informujemy również o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się na Izbę Przyjęć Szpitala Zakaźnego przy ul. Wolskiej w Warszawie w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w ciągu 14 dni od dnia powrotu z regionów: Chiny, Wochy, Korea Południowa, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru, Tajwanu. Zapewniamy że sytuacja stale jest monitorowana.

      Z wyrazami szacunku,

      Dyrekcja Szkoły

       

      Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

     • Ogłoszenie

     • Szanowni Państwo,informujemy, że dnia 27 lutego główne wejście do szkoły od ul. Mazowieckiej będzie zamknięte. Prosimy o korzystanie z wejścia przy hali sportowej.

      Dyrekcja Szkoły

     • Konkurs "Bezpiecznie na wsi"

     • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w jubileuszowej 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

      Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

      Zadaniem konkursowym dziecka jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3    w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich. Liczy się pomysł i wykonanie pracy plastycznej oddającej hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

      Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

      • I grupa – klasy 0–III szkoły podstawowej;
      • II grupa – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

      W Województwie Mazowieckim Konkurs przebiega w dwóch etapach: powiatowym               i wojewódzkim. Prace plastyczne laureatów pierwszych miejsc etapu powiatowego wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Etap wojewódzki będzie przebiegał w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie. Prace wybrane przez Wojewódzką Komisję Konkursową zostaną przekazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS.

      Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

      Zgłoszenia Szkół i prace konkursowe należy przekazać do PT KRUS w Wołominie                w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

       

      Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Wołominie (tel. 22 761 34 13 ) lub w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie (tel. 22 5906818, 5906817).


      Poniżej regulamin konkursu do pobrania:
       

       

     • Zwycięzcy konkursu wiedzy o Mazowszu

     • Konkurs Wiedzy o Mazowszu

       

      Przez kilka tygodni na tablicy przy bibliotece ogłaszano wiadomości o naszym regionie w ramach konkursu  zorganizowanego przez bibliotekę szkolną .

      Sprawdzian wiedzy, który odbył się 18grudnia 2019r ustalił zwycięzców.

      Laureaci konkursu Wiedzy o Mazowszu

      I miejsce - Monika Rosłon   kl.IV a

      II miejsce - Jakub Olejnik   kl.VI a

      III miejsce - Wiktoria  Matwiejko   kl.V b