• Podziękowania

     •  

       

       

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach bardzo serdecznie

      dziękuję nauczycielom:

      - p. wicedyrektor Małgorzacie Szewczyk

      - p. Magdalenie Olejnik

      - p. Marcie Rybak

      - p. Danucie Sakowicz

      - p. Annie Jańczyk

      - p. Katarzynie Brzozowskiej

      za udział w zespołach nadzorujących egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasisty

      oraz sprawne ich przeprowadzenie.

      Dyrektor Szkoły również, bardzo serdecznie dziękuję Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr  2

      w Radzyminie oraz nauczycielowi religii księdzu Danielowi  Filipowiczowi, Dyrekcji i nauczycielom

        Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie,  oraz Dyrekcji i nauczycielom Zespołu

      Szkół Techniczno - Zawodowych w Radzyminie za udział w zespołach nadzorujących egzaminy.

      Dyrektor Szkoły bardzo serdecznie dziękuje  panu Mariuszowi Przasnek (nowy nauczyciel

      wychowania fizycznego), za udział w egzaminach gimnazjalnych i ósmoklasisty

      w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie.

       

       

     • Zawieszony strajk pracowników oświaty

     • Drodzy Rodzice,

       

      W związku z zawieszeniem strajku przez nauczycieli od 29 kwietnia 2019 r. oddziały przedszkolne

       

       wracają do normalnego trybu pracy.

       

      W dniu 29 kwietnia  oddziały przedszkolne w ramach zebrań,  zapraszają chętnych  Rodziców

      na rozmowy indywidualne w godz. 16.00 -17.00. Rodzice 6 latków w tym dniu otrzymają gotowość

      szkolną dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

       

      Szkoła podstawowa i gimnazjum zajęcia rozpoczną 6 maja 2019 r. (29 i 30 kwietnia - dodatkowe

      dni wolne od zajęć)

       

      1,2 i 3 Maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych

       

     • Dyżur w świetlicy szkolnej

     • Drodzy Rodzice,

      nadal trwa strajk nauczycieli. Świetlica szkolna od 24 kwietnia  pełnić będzie dyżur. Możemy

      zapewnić opiekę  dla 25 uczniów klas I-III w godz. 8:00 – 16:00 (zapisy w sekretariacie

      lub telefonicznie, decyduje kolejność zgłoszeń).

      Dziękujemy za dotychczasowe zrozumienie, wsparcie oraz opiekę nad dziećmi podczas strajku

      nauczycieli i pracowników oświaty. Kolejne komunikaty będziemy podawać w miarę rozwoju sytuacji

      strajkowej.

       

       

       

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • Informujemy, że w dniach 15,16, i 17 kwietnia 2019 roku

      o godz. 9.00  odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

      Prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły na godz. 8.15.

      Każdy zdający egazmin może mieć ze sobą butelkę wody

      i  obowiązkowo czarny długopis a podczas egzaminu z matematyki linijkę.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych 

      i korzystania z nich podczas egzaminów.

      Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników i powodzenia!

       

       

     • Informacja

     • Informujemy, że w dniach 11 i 12 kwietnia ( egzaminy gimnazjalne)  nie będzie kursował bus szkolny. 

       

       

     • EGZAMIN GIMNAZJALNY

     • Informujemy, że w dniach 10,11, i 12 kwietnia 2019 roku

      o godz. 9.00 i 11.00 odbędą się egzaminy gimnazjalne.

      Prosimy, aby uczniowie przyszli do szkoły na godz. 8.15.

      Każdy zdający egazmin może mieć ze sobą butelkę wody

      i  obowiązkowo czarny długopis a podczas egzaminu z matematyki linijkę.

      Przypominamy o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych 

      i korzystania z nich podczas egzaminów.

      Wszystkim uczniom życzymy wysokich wyników i powodzenia!

       

       

     • LAUREACI KONKURSU WIELKANOCNEGO

     • I miejsce
      Ola Ryng 1b
      Hanna Surażyńska 2a


      II miejsce
      Maja Olszyna 4a
      Nikola i Martyna Olszyna 4a
      Oliwia Budek 2a
      Zosia Jarosław ska 1b


      III miejsce
      Maria Surażyńska 2a
      Ola Jusińsja 1b
      Adam Kijak 1a
      Kuba Pisarek 1a

      Jan Pisarek OP

      II miejsce
      Martyna Retmańczyk 1b
      Szymon Seredyński 2a
      Tytus Kokoszka 2a
      Alicja Kijak 2b


      Wyróżnienia
      Julia Kawka 1b
      Zuzia Borek 1a
      Zuzia Wasilewska 1b

      Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i dziekujemy za tak liczny udział w konkursie

       

       

     • ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

     •  

       

       

       

       

       Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone

      od niedawna (od 2008 r.) z inicjatywy małżonki katarskiego emira.

      Jego symbolem jest kolor niebieski, dziękujemy za przyłączenie

      się do akcji. Jako oddział przedszkolne,  jesteśmy mocno

      zaangażowani w zwiększanie świadomości potrzeb dzieci

      autystycznych.

      Edukacja włączająca to formuła, według której funkcjonują

      nasze oddziały przedszkolne.  Zgodnie z nią podejmujemy

      działania, aby nie tylko włączyć dzieci z autyzmem

      lub pokrewnymi zaburzeniami rozwoju do grupy rówieśniczej,

      ale również dostosować otoczenie, metody pracy i warunki

      do potrzeb wszystkich dzieci.

       

       

     • Zawiadomienie

     • Stare Załubice, 05.04.2019 r.

       

       

       

       

       

       

      ZAWIADOMIENIE
       

      W dniu 3 kwietnia 2019 roku, otrzymałem pisemną informację

      Znak Z/o ZNP/0148/016.25/19 od Komitetu Strajkowego

      utworzonego przez Pracowników w Szkole Podstawowej

      w Starych Załubicach im. Armii Krajowej, o gotowości strajkowej

      od dnia 8 kwietnia 2019 r.

      W związku z powyższym zawiadamiam Rodziców i Uczniów o strajku,

      który rozpocznie się w szkole w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Od tego

      dnia do odwołania szkoła nie będzie prowadziła zajęć

      dydaktyczno – wychowawczych. Nie będzie również zorganizowana

      opieka świetlicowa.

      Rodzice proszeni są o zapewnienie opieki swoim dzieciom.

      Informuje, że w dniach egzaminów (gimnazjalny – 10,11 i 12 kwietnia

      oraz ósmoklasisty 15,16 i 17 kwietnia) uczniowie zdający

      egzamin przychodzą zgodnie z harmonogramem.

      Jako dyrektor szkoły postaram się zapewnić prawidłowy przebieg egzaminów.

       

      O wszelkich zmianach będę informował przez stronę szkoły, aplikację 4Parents oraz na tablicach informacyjnych szkoły.

       

       

      Z poważaniem

       

      Dyrektor

      mgr Edward Biernacki