• Nasza szkoła w roku szkolnym 2022/2023 kolejny raz bierze udział w unijnym Programie dla szkół.

     Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez realizowane działania edukacyjne w ramach Programu.

     Uczniom z klas I-V, uczestniczącym w „Programie dla szkół” w trakcie wybranych tygodni roku szkolnego udostępnia się bezpłatnie co najmniej 3 razy w tygodniu:

     • świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia),
     • mleko i produkty mleczne.

     Asortyment produktów dostępnych w Programie jest szeroki, tj. dzieci mogą otrzymać jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, soki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki, a także mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne. Katalog produktów w ramach Programu w roku szkolnym określa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniu.

     Ponadto, w ramach Programu dzieci uczestniczą także w specjalnych zajęciach edukacyjnych realizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

     Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Szkoły zobowiązane są przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1659, z późn zm.). Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji produktów mlecznych, przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

     ​​​​​​​

     W ramach realizacji działań edukacyjnych przygotowano:

     • pakiet materiałów edukacyjnych pt. „Ekipa Chrumasa gotuje” obejmujący: filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych, broszurę dla dzieci oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli,
     • dwa zestawy scenariuszy zajęć edukacyjnych (dla klas I-III oraz IV-V szkoły podstawowej), które koncentrują się na tematyce związanej z propagowaniem zdrowej diety bogatej w owoce, warzywa oraz produkty mleczne, uprawą i pochodzeniem poszczególnych produktów oraz zapobieganiu marnotrawienia żywności.

     Ww. materiały dostępne są na stronie internetowej: http://www.kowr.gov.pl/program-dla-szkol/program-dla-szkol/dzialania-edukacyjne.